Rachab věděla, že zdi Jericho neochrání, ale ji tenké červené vlákno ano

Rachab věděla, že zdi Jericho neochrání, ale ji tenké červené vlákno ano Zdroj: Profimedia.cz

Rachab byla zvyklá se dohodnout. I s nepřáteli.
Život u zdi není jednoduchý, ale v okamžiku nebezpečí má nečekané výhody
Jaké to je, přežít, ale vědět, že všichni sousedé zahynuli?
3
Fotogalerie

Rachab dala návod, jak přežít. Pramáti Ježíše Nazaretského měla pestrou minulost. Je její příběh pravdivý?

Byla to lhářka, prodejná žena, dokonce vlastizrádkyně. A také jedna z kladných hrdinek biblického příběhu, a podle evangelisty Matouše dokonce pramatka Ježíše Nazaretského. Jak je možné, že to všechno stihla jedna osoba?

Příběh Rachab má v sobě něco z filmového scénáře. K hradbám Jericha se blíží dva mladí muži, kteří dostali tajný úkol. Izraelité, již před čtyřiceti lety opustili Egypt a vyrazili přes poušť do zaslíbené země, jsou skoro u cíle. Zemi dosud zvanou Kanaán pro sebe mají dobýt a její obyvatele vyhladit. Jozue, jejich vůdce, proto od hranic v Šittimu pošle dva mladíky, aby prověřili situaci v nejbližším městě, pyšném, bohatém, dobře opevněném Jerichu. Obyvatelům zbývají poslední dny života.

Zvědové vejdou do města a ubytují se u nevěstky Rachab, jejíž dům je hned u hradeb. Jenže brzy poté na dveře zabuší královi zbrojnoši, protože se o průzkumnících doslechli: „Vydej ty muže, kteří k tobě přišli!“ Pokud by se Rachab zachovala „rozumně“, tady by příběh skončil. Vydala by mládence, které předtím nikdy neviděla, a zachránila si život.

Jenže Rachab se rozhodne jinak: „Ano, nějací cizinci u mě byli, ale už odešli, ještě než se zavírala brána. Běžte rychle za nimi, ať je doženete!“ Žena nejen zvědy nevydala, ale ještě od nich chytře odvedla pozornost a současně předstírala svou ochotu spolupracovat se státní mocí.

Bylo však rozumné riskovat kvůli cizím lidem, navíc nepřátelům? Jejich zapření bylo jen částí jejího plánu. Hned jak stráž odešla, zvědům řekla: „Vím, proč jste tady. Celé město se před vámi třese, slyšeli jsme, jak kvůli vám Hospodin vysušil Rudé moře a jak jste porazili každého, kdo se vám cestou postavil do cesty. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře a dole na zemi. Proto mi přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, prokážete milosrdenství i rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří.“

Zvědové souhlasí, Rachab má dům označit karmínovou nití a v jeho zdech shromáždit všechny, které chce zachránit. Žena pak mládence spustila oknem po provaze ven a dala jim radu: „Běžte do hor, ať vás tam pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, pak se i vy vraťte svou cestou.“

Jak známo, zakrátko Izraelité na Jericho zaútočili, pomocí trub zbořili jeho hradby, město padlo a všichni jeho obyvatelé zahynuli – kromě Rachab a její rodiny.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!