nahoru

Nová nedobrá anglie

Jefim Fištejn 22. června 2017 • 00:15

Největším překvapením nedávných voleb ve Velké Británii bylo zmrtvýchvstání Labouristické strany, vedené Jeremym Corbynem. Její nad očekávání dobrý výsledek je přisuzován povedené mobilizaci mladých lidí. Fakta však ukazují, že za úspěch vděčí labouristé muslimským voličům.

V úvahách volebních manažerů věkové rozvrstvení společnosti dávno nahradilo dřívější ohledy na rozdíly třídní. Ve Velké Británii ve skupině od 18 do 24 let volí labouristy o 19 % více voličů, než kolik jich volí konzervativce. Že se Corbynovi podařilo dostat k urnám až 72 % prvo- a druhovoličů (oproti 43 % v roce 2015), je sice pozoruhodné, leč to samo o sobě na mocenský zvrat nestačí. U voličů ve věku od 34 let a výše totiž začínají mít navrch toryové: každých 10 let věku znamená pro ně nárůst sympatií o osm procent, ve skupině nad 65 let jejich náskok už činí 49 %. Za ztráty vládní strany tudíž může především nižší účast seniorů znechucených záměrem Theresy Mayové osekat důchodcovské benefity a zvýšit dědickou daň. Nezměněn zůstává i základní demografický trend všech západních společností, včetně britské, jímž je stárnutí populace. Prošedivělý Corbyn může oslovovat omladinu sebevíc, leč volby rozhodnou jeho vrstevníci. Musí tu být jiná, méně ventilovaná okolnost – a také že je!

Antipatie vůči Židům

Je únavné opakovat, že základním nebezpečím neřízeného přistěhovalectví z Orientu není terorismus – ten se dá ohlídat. Pravou hrozbou související se zvratem demografických poměrů je pozvolný posun civilizačních postojů obyvatelstva. Příklad Švédska se zdál být ojedinělý: kdysi slušná evropská země nyní jedná spíše jako člen Ligy arabských států, s nimiž na mezinárodních fórech vystupuje bok po boku. Britské volby však ukazují, že je to spíš pravidlo než výjimka.

Když osmašedesátiletý zamrzlý levičák Corbyn stanul v září roku 2015 v čele Labour Party, mnozí v tom spatřovali známku definitivní marginalizace strany. Pro určitou část voličů však měl Corbyn specifickou přitažlivost – nikdy neskrýval svou antipatii vůči Izraeli a Židům obecně. Po jeho nástupu vykvetl ve straně otevřený antisemitismus. Nakažlivým pro řadové labouristy se stal příklad jejich vůdce, který se veřejně bratříčkoval s reprezentanty Hamásu a Hizballáhu, žádal jejich vyškrtnutí ze seznamu teroristických organizací, hlasitě podporoval akademický bojkot Izraelců a zákaz prodeje výrobků ze západního břehu Jordánu a neváhal označit izraelské zřízení za apartheid. Mobilizace voličů, kteří na to obzvlášť dobře slyšeli, rozhodla více než aktivita mládeže. Účast britských muslimů, až doteď vůči politice vlažných, byla najednou rekordní. Antisemitismus zapůsobil na muslimské masy a ty bez rozdílu věku podpořily novou image labouristů.

Statistika je neúprosná: ve  36 volebních okrscích, kde podíl muslimského obyvatelstva (mezi 10 a 52 %) hrál klíčovou roli, zvítězili labouristé. Toryové dokázali nepatrným rozdílem udržet jen jeden okrsek se 14 % muslimských obyvatel. Jinými slovy, ideový svazek Corbyna s britskými muslimy byl úspěšný a je do budoucna mnohoslibný.

Zpomalování integrace

Muslimové nyní tvoří kolem šesti procent ze 64 miliónů Britů, což je po Francii a Německu třetí nejvyšší ukazatel v Evropě. Martin Boon, ředitel britské agentury ICM Research, tvrdí, že se jejich integrace zpomaluje, zvlášť poté, co Pákistánce, Bangladéšany a jiné poddané z bývalých kolonií stále více nahrazují přistěhovalci z Blízkého východu. Více než polovina britských muslimů se shlukuje ve čtvrtích, kde tvoří minimálně 20 % obyvatel. Tím vznikají prakticky uzavřené komunity s vlastními náboženskými, kulturními a vzdělávacími centry a vlastním soudnictvím. Jediný styk s britským státem se udržuje v podobě odběru sociálních dávek.

Špatná integrace vytváří podhoubí pro vznik ideologií, názorů a postojů, jež jsou v příkrém rozporu se západní civilizací. Toto své tvrzení dokládá sociolog výsledky průzkumu veřejného mínění, jejž před rokem uskutečnila jeho agentura. Více než čtyři procenta britských muslimů schvalují sebevražedné atentáty a jiné formy džihádu. Jen třetina z nich je ochotna kontaktovat policii, pokud se dozví o přípravě teroristického činu. Celá čtvrtina má za to, že v okamžiku, kdy podíl muslimů v obci překročí polovinu, britské zákony by tam měla nahradit šarí’a. A 52 % jich sdílí přesvědčení, že homosexualita by měla být trestána jako zločin, zato celá třetina chce legalizovat mnohoženství, přičemž nejvyšší podíl (35 %) stoupenců polygamie je mezi omladinou. Takřka 40 % Britů islámského vyznání pokládá rovnoprávnost žen za přežitek západní civilizace a třetina schvaluje ukamenování žen za smilstvo. A samozřejmě jejich značná část sdílí antisemitské předsudky – celých 35 % z nich by práva britských Židů omezilo. Ve zdrcující většině Velkou Británii pokládají za skvělé místo k životu a za žádných okolností ji nehodlají opustit. Stejně tak ovšem nehodlají ani dodržovat nebo rozvíjet tradice „staré dobré Anglie“.

Síla muslimů

Rychle roste počet regionů, kde se muslimové stávají klíčovou volební silou, která od svých zástupců očekává lobbování za šarí’u, mnohoženství a další atributy své rázovité kultury. Typický je příklad Manchesteru, dějiště nedávného masakru: v tomto dvouapůlmiliónovém městě v roce 2001 tvořili muslimové pět procent, v roce 2011 už devět procent a letos jejich podíl dosáhl 16 % obyvatelstva. Na tomto pozadí se sotva dá mluvit o pronikavém úspěchu Corbynem prosazovaných staromarxistických bludů. Jako fíkový list budou tyto řeči zastírat zcela nový antisemitsko-islamistický obsah strany.

Židovská komunita Velké Británie se cítí být v existenčním ohrožení. Projevy protižidovské nevraživosti strmě narůstají a podle listu The Guardian z 2. února 2017 intenzita útoků je nejvyšší v dějinách země. Deník, ač levicový, za jednu z rozhodujících příčin pokládá programové protižidovské štvaní Labour Party. A to znamená, že už neplatí slavný Churchillův aforismus: „Antisemitismus u nás není a být nemůže, neboť se nepokládáme za hloupější než Židé.“ Židé se v mezidobí sotva stali chytřejší – tož asi Britové museli náhle zhloupnout.

 Diskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,260
20,450
28,680
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře