nahoru

Jak snížit produkci skleníkových plynů? Pomohou i nápojové kartony

Prezentace klienta 26. ledna 2022 • 00:00
• foto: 
Depositphotos

Problematika produkce skleníkových plynů je hojně diskutovaným tématem. Neustále se objevují nová řešení, která by měla pomoci snižovat produkci skleníkových plynů, které stojí za oteplováním planety. Se zajímavými poznatky v tomto ohledu přišla v roce 2009 celoevropsky provedená studie LCA (= analýza životního cyklu výrobků). V ní se uvádí, že je možné používáním obalů z nápojových kartonů pro trvanlivé potraviny snížit produkci skleníkových plynů až o 60 % oproti obalům ze skla na jednorázové použití. Jak je to s tříděním a recyklací nápojových kartonů?

Třídění a recyklace nápojových kartonů s řadou benefitů

Kartonové obaly od nápojů jsou speciálním druhem obalu – patří mezi tzv. kombinované obaly. Ty, jak už název napovídá, nejsou vyrobeny pouze z jednoho druhu materiálu.

Tvoří je kombinace různých druhů materiálů, přičemž každá vrstva plní konkrétní účel. V případě nápojových kartonů se jedná o vrstvy z papíru, plastu, případně hliníku (záleží, zda se jedná o aseptické či neaseptické nápojové kartony).

K výrobě nápojových kartonů se používá kvalitní papír vyrobený z dlouhých celulózových vláken, které získáváme z obnovitelných zdrojů (ze stromů). Při recyklaci nápojových kartonů je možné získat velmi kvalitní celulózová vlákna, která můžeme opětovně recyklovat v různé papírové produkty pětkrát až sedmkrát.

Možnost opětovného využití materiálů má velmi pozitivní dopad právě na globální oteplování, poškozování ozónové vrstvy, acidifikaci či tvorbu fotooxidantů.

Opomeneme-li samotný pozitivní dopad recyklace nápojových kartonových nápojů na životní prostředí, může třeba dojít i k využití:

  • Oddělené papíroviny k výrobě papírových tašek, diářů, kartonových krabic či toaletního papíru.
  • Hliníku při výrobě dílů v automobilovém průmyslu, či k výrobě oken.
  • Směs hliníku a polyethylenu může posloužit při výrobě nábytku, střešní krytiny či dalších produktů ve stavebnictví.

Jak správně třídit nápojové kartony?

Aby však bylo možné opětovné využití nápojových kartonů, nezapomínejte na následující pravidla, jejichž dodržováním umožníme nápojovým kartonům „nový život“:

  • Nápojové kartony třídíme do oranžových kontejnerů, příp. do nádob určených k tzv. vícekomoditnímu sběru odpadů. Můžeme je ale také odložit do sběrného dvora. Jak na třídění nápojových kartonů při vícekomoditním sběru? Je-li možné třídit nápojové kartony do jedné společné nádoby s jiným druhem tříděného odpadu, řiďte se vždy instrukcemi uvedenými na informačních samolepkách, kterými jsou kontejnery označeny.
  • Nápojové kartony není třeba vymývat, stačí je jen důkladně vyprázdnit.
  • Plastová víčka není třeba před vhozením do sběrných nádob oddělovat.
  • Nápojový karton je třeba před vhozením do kontejneru vždy sešlápnout.

Až si tedy budete dopřávat džus, kefír nebo jakýkoliv jiný produkt z nápojového kartonu, myslete na to, že díky třídění nápojových kartonů můžete přispět nejen k jejich opětovnému využití, ale i k ochraně životního prostředí a omezení produkce skleníkových plynů. Třídění odpadu prostě smysl!