nahoru

Bible, překlad pro 21. století

Jana Šrámková 9. dubna 2009 • 12:11

Před Velikonocemi byl slavnostně představen nový český překlad bible. ... Ovšem může být na bibli po těch tisíciletích něco nového?

Jsou knihy, bez kterých si kánon evropské vzdělanosti a kultury nelze představit, texty, jejichž znalost se počítá k základnímu rozhledu, na které se neustále navazuje. Bible je pochopitelně jedním z nich, navíc ještě s mnoha výraznými specifiky.
Není jen bohatým literárním skvostem, ale coby fundamentální text náboženství tohoto kontinentu zásadně formovala náš kulturní kontext. Způsob myšlení a vztahování se k sobě sama i svému okolí, základní hodnoty a jejich hierarchie, to vše promítnuto do nejzákladnějších pořádků právních, etických, sociálních a ovšem kulturních.


Je paradoxní, že text, který sehrál v dějinách tak klíčovou formativní roli a dodnes se na náboženském a kulturním poli intenzivně užívá, existuje v češtině jen v několika málo překladech. Už proto je současné vydání nového kompletního překladu nesporně významnou událostí.
Prostor ke změnám a inovacím byl obrovský, potřeba aktualizovat neutuchá. Zastarávání překladů můžeme přičíst na vrub rychle se proměňujícímu jazyku, vývoji způsobu uvažování a s ním i čtení, ale změn paradoxně doznává také hebrejský a řecký originál, který je textology na základě nových poznatků neustále aktualizován.
Čím se překlad 21. století liší od dosud nejužívanějších překladů – Bible kralické, staré čtyři staletí, a Českého ekumenického překladu ze sedmdesátých let století minulého? Alexandr Flek, vedoucí překladatelského týmu, označil za hlavní impuls k práci akutní potřebu moderního překladu, který by byl jednoduše srozumitelný i čtenářům bez předchozí zkušenosti se starověkými nebo náboženskými texty. „Aj, děvka Páně,“ odpoví s pokorou Marie kralického překladu andělovi v odpověď na zvěstování narození Spasitele. „Jsou to tři slova a ani jedno z nich už se neužívá, navíc dnes znamenají něco jiného,“ vysvětluje Flek téměř omluvně. „Hle, jsem služebnice Páně“ v novém překladu 21. století sice není nic průlomově novátorského, ale k mylné interpretaci nikdo sveden už být nemůže.

Právě Kralickou bibli považovali překladatelé za nedostižný vzor v kráse a vznešenosti jazyka. Původně se k jejímu odkazu hlásili jednoznačně a vydávali části svého překladu pod názvem Nová bible kralická. Vizí bylo tento stovky let starý text zásadně zrevidovat a transformovat ho do současné mluvy. Cesta se ale brzy ukázala jako neprůchodná. Z původního textu po úpravách nezbylo prakticky nic, proto se návaznost omezila na metodologickou – v otázce teologie (přístup k bibli jako Bohem inspirované autoritě) i práce s jazykem (citlivá syntéza formálního a dynamického ekvivalentu).
21. století je tedy nakonec zcela novým překladem z originálních jazyků, který ovšem otevřeně přiznává návaznost na své předchůdce. Jeho cílem není být za každou cenu jiný, natož šokovat. Kde se stará řešení osvědčila a neztratila na srozumitelnosti, není třeba měnit a zbytečně čtenáře mást. První pohled do knihy ale bohatě stačí, aby se ukázalo, jak velkým posunem „starý známý“ text prošel.
Své zkušební období má překlad 21. století z části za sebou. Nových zákonů je již v oběhu asi 150 tisíc, ve zvukové podobě je rozebrán desetitisícový náklad. Ukazuje se, že text má skutečně potenciál oslovit i mladší a méně zkušené čtenáře, než tomu bylo s překlady předchozími, což byl i původní záměr jeho vzniku. V nejbližší době se ukáže, jestli má šanci prosadit se také jako překlad bohoslužebný. Reakce jsou zatím v celém církevním spektru až překvapivě vstřícné, a to nejen z řad protestantských, ze kterých projekt vzešel, ale neoficiální stanovisko už vyjádřili i zástupci katolické církve a židovské obce. S uznáním se hned také vyjádřilo nemálo akademiků.

V rámci TOP TÉMATU čtěte fundovanou reflexní recenzi Jany Šrámkové BIBLE S PITOMCEM A BURČÁKEM (Reflex online, 9. 4. 2009)
a od téže autorky články ZAPEKLITOST PŘEKLÁDÁNÍ BIBLE (Refelx online, 13. 4. 2009) a PŘEKLADATELÉ 21. STOLETÍ
o realizačním týmu nového českého překladu bible (Reflex online, 14. 4. 2009) ...
... podívejte se na ukázky z nového českého překladu bible DESATERO A SV. JAN PRO 21. STOLETÍ ... dále si všimněte reflexe z praxe bohemisty, kritika a vysokoškolského pedagoga Pavla Šidáka SVĚT BIBLE A SVĚT UMĚNÍ (Reflex online, 14. 4. 2009)

Oficiálni stránky projektu BIBLE, PŘEKLAD 21. STOLETÍ, kde lze stáhnout celý text nového překladu bible v elektronické podobě, či dokonce v audioverzi načtené předními českými herci a kde samozřejmě lze objednat klasický výtisk v e-shopu, naleznete ZDE.foto ČTKRX VIDEO pro odlehčení:
Záznam programu Hřmění divadla SKLEP s legendárním rozborem BIBLE
v parodii na kritický TV pořad Katovna

Jana Šrámková


Klíčová slova:


Prezidentské volby 2023

Začátkem roku 2023 se budou konat prezidentské volby, kde se rozhodne o nástupci Miloše Zemana. Přinášíme vám přehled užitečných informací, volební zpravodajství i zajímavosti týkající se prezidentského úřadu.

Kandidáti Termín voleb

Voličský průkaz Volební systém Pravidla kampaně Výsledek voleb Druhé kolo