nahoru

Inspirace Klinikou: „Obecně prospěšná“ Otevřená společnost nabádá k hulvátství vůči ženám

Jiří X. Doležal 1. března 2018 • 10:30
Sociální centrum Klinika
Sociální centrum Klinika
• foto: 
Facebook/Klinika

Že Otevřená společnost učí muže, aby se chovali k ženám jako hulváti, je plně v rámci jejího progresivistického směřování a nepřekvapuje to. Zaujalo mne však, že se tito neomarxisté nechávají inspirovat ultralevičáky z Kliniky. Propojení mezi neomarxisty a extrémní ultralevicí je potvrzené samotnou ředitelkou Otevřené společnosti.

Otevřená společnost patří k vyhlášeným nevládním subjektům, které bojují za lepší svět. O tom ostatně vypovídá i seznam oblastí, kterým se věnuje. Právo na informace. Otevřené příležitosti pro Romy. Jak zůstat člověkem v síti dluhů. No a konečně: Prosazování genderové rovnosti. A právě téma genderové rovnosti, které mne fascinuje, mne přivedlo na jejich server. Konkrétně na projekt Genderman.

Genderman je když…

„Vyhlašujeme soutěž Genderman a vybízíme veřejnost, aby nominovala konkrétní muže. Chceme zviditelnit muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí a podporují ji. Nominujte podporující výrok konkrétního muže pronesený na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, textu, článku, na sociálních sítích. Doložte jej odkazem nebo připojenou přílohou.

Cílem soutěže je zviditelňovat a propojovat muže, kteří ženy vidí jako rovnocenné partnerky, nikoliv jako druhé pohlaví. Muže schopné sebereflexe, kteří feminismus nevnímají jako strašáka, ale jako inspiraci.“ Vůbec jsem nerozuměl – mě ženy inspirují celý život a snažím se být spíš gentlemanem než gendermanem. Co to vlastně je? Stáhl jsem si ze serveru manuál, jak se jím stát. Příručka gendermana zase obsahuje kvanta benecacatistických bludů (termín benecacatismus je odvozen od latinského bene cacas, což politicky korektně přeloženo znamená „dobré vyměšování“, pozn. aut.) formulovaných na té nejvyšší míře obecnosti.

Pak jsem konečně v příručce našel něco konkrétního: „Gendermanovo desatero. Chceš-li být Genderman, tak… 1. Aktivně bourej zažité představy o „správných mužích“ a „správných ženách“. Nech si od ženy podržet dveře a nediv se tomu.“ Jasně. Takže slůvkem genderman se rozumí hulvát, co se k ženám chová jako nevycválaný dobytek. Daleko to ty feministky dotáhly, že něco takového prosazují...

S podporou anarchistů

Když jsem zjistil, že Otevřená společnost propaguje hulvátství k ženám, ztratil jsem o projekt zájem. Ale než jsem zavřel okno prohlížeče, najednou jsem zaznamenal opravdu zajímavou informaci. K projektu vznikla diskusní skupina a benecacatisté o ní píšou: „ Svépomocná a sebepodpůrná skupina vznikla na základě dlouhodobého zájmu Otevřené společnosti o téma Muži a rovnost žen a mužů a diskuse v prostorách žižkovské Kliniky, která se konala v květnu 2016.“

A hned pod tímto fascinujícím sdělením je banner Vlády České republiky. O tom, že ideově k sobě má ultralevice s neomarxisty velmi blízko, asi nikdo nepochybuje. Ale takhle se chlubit propojením s grázly, kteří protiprávně obsadili státní budovu?

Kdo to platí?

Na svém webu má Otevřená společnost loga sponzorů, kteří přispívají na její činnost. Je to poučné čtení. Namátkou jmenuji: Evropská unie. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Open Society Foundations (logo uvedeno dvakrát). Nadace Open Society Fund Praha (logo uvedeno dvakrát). Norské fondy. Gender studies. Nadace Michaela Kocába.

Takže – jednak známí benecacatisté, za druhé státní úřady, které Otevřené společnosti přispívají z našich daní. Tak jsem paní ředitelce Martě Smolíkové poslal skromný dotaz, jak to, že daňový poplatník platí jejich spolupráci s extremisty z Kliniky.

Odpověděla promptně: „Kolega Tomáš Pavlas mimo práci pro Otevřenou společnost vede kurz Kritická mužská studia na FHS UK. V roce 2016 přijal pozvání, aby přednášel na téma Muži a maskulinita, a to v rámci cyklu Kliniky na téma Nebojte se feminismu. Přednášel prakticky to samé co na fakultě, jenže pro jiné publikum a bez honoráře. Podněty z bohaté diskuze, která se konala po přednášce, pak zapracoval do projektu Genderman a na ten jsme získali podporu následujícího roku. Když to shrnu: mezi Otevřenou společností a Centrem klinika nebyl a není žádný formální vztah ani finanční plnění. V roce 2016, kdy se diskuze konala, jsme ani podporu Úřadu vlády neměli.“

Jasně – takže besedovali s extremisty bez státní podpory, ale jejich nápady typu Genderman z bohaté diskuse ve squatu už byly realizovány „za podporu“. Jasný. Je hezké, že se neomarxismus za naše peníze takhle postavil do jednoho šiku s ultralevicovými extremisty, ale je to zcela nevyvážené. Proto prosím Otevřenou společnost, o.p.s., aby se v letošním roce pro změnu inspirovala nápady Dělnické strany sociální spravedlnosti pana Tomáše Vandase. Když už spolupracovat s extremisty, tak se všemi! Zvýší to diverzitu a Soros je pochválí!Klíčová slova: Soros, klinikaDiskuse ke článku