nahoru

Za Pussy Riot stojí Ďábel. Hájkův Protiproud to jasně dokazuje

Jan Jandourek30. března 2016 • 16:59
Za Pussy Riot stojí Ďábel. Hájkův Protiproud to jasně dokazuje
foto: Nguyen Phuong Thao

Protiproud známého blouznivce Petra Hájka, kdysi na Hradě blízkého spolupracovníka Václava Klause, patří nesporně k velmi zábavným webům. Sice není určen pro slabší povahy, ale jinak tam nelze šlápnout vedle.

Chcete se pobavit? Web Protiproud se pouští i do „duchovních“ témat, která patří k těm nejvýživnějším částem. Odhalíte svět v celé jeho složitosti i jednoduchosti.

Tak třeba autor Ivan Poledník, zjevně ultrakonzervativní katolík, který je označen jako „cestovatel, geograf, etnograf, religionista a tak trochu i historik“, například hodnotí současného papeže Františka. Je jistě správné rozebrat papeže, když jde o duchovno a obrodu Evropy: „Ve chvíli, kdy je střet civilizací čím dál nevyhnutelnější, je papež podbízející se hodnotově upadajícímu světu a usilovně podkopávající hodnotové pilíře dvoutisíciletého boje o spásu duší, těžkou zkouškou pro celé křesťanstvo. Aniž by si to tento svět v plnosti uvědomoval. Vystřízlivění a kocovina žel přicházejí vždy až po alkoholickém rauši,“ varuje smutně před hlavou církve. „Legitimizuje sexuální devianty a jejich propagátory povyšuje do funkcí ve svém bezprostředním okolí. Rehabilituje tzv. teology osvobození a preláty, kteří kryli sexuální zločiny kněží. Bičováni bouřkou Františkových kontroverzí stále víc a více věřících cítí, že loď Církve ztrácí svůj neomylný kompas.“

František je ostatně pokládán za stoupence svobodných zednářů, které stoupenci spikleneckých teorií a militantní katoličtí konzervativci přímo milují. Čteme tu u cestovatele Poledníka třeba: „Benedikt XVI. odstoupil za stále dosti nevyjasněných okolností (byť se vykladači církevního práva vynasnažili celý akt legalizovat). Existují silná podezření o nátlaku jak homosexualistické lobby, tak mocných finančních kruhů. Jedni i druzí (nebo možná jedni a titíž ‚drazí bratři...‘) prostě potřebovali mít na Petrově stolci svého člověka. A to co nejrychleji.“

Protiproud a „tak trochu historik“ Poledník svůj neomylný kompas neztrácejí nikdy.

V boji proti zednářům, protože na světě je zřejmě málo tak významných problémů, se nasadil i Pavel Kopecký, publicista. Světová spiknutí jsou pochopitelně tajná, takže je dobře, že o nich ví a odhaluje děsivá tajemství světového dění: „Přesto jsou řídké momenty, kdy se na veřejnost dostanou výpovědi a doznání zasvěcenců - učiněné například na smrtelné posteli. O jednom takovém případu píše ve své knize i americký publicista a spisovatel zabývající se touto problematikou Henry Makow. Přináší zajímavé svědectví šéfa satanistické lóže 'Alpha' v australském Sydney.“ A dále: „Podle Makowa tento významný satanista (vystupující pod lóžovým jménem ‚Frater 616‘) poodhalil celosvětový rozsah moci organizovaného satanismu. Dokládá, že jí dominuje skupina iluminátů, kteří tvoří jakousi šlechtu mezi svobodnými zednáři. Ne každý zednář je iluminát, ale každý iluminát je svobodným zednářem. Čím výše si stojí na pyramidě zasvěcení, tím blíže má zákonitě ke skutečnému zdroji, jímž není nikdo jiný než onen popíraný domněle jen ‚pohádkový‘ - Lucifer.“

Padají samozřejmě i konkrétní jména: „Mezi vlivné členy satanistické sítě patřili podle svědectví umírajícího okultisty kromě jiných také mocní finančníci jako byl J. P. Morgan či politické osobnosti jako byl Gerald Ford či otec i syn Bushové. Velký vliv mají tyto kruhy podle něho také v médiích a Hollywoodu.“

Protiproud má také svou ruskojazyčnou verzi Protivochod – Petr Gajek: Kritičeskije golosa iz ES. Rusko bychom tedy neměli vynechat. Vladimir Putin samozřejmě nepatří k žádnému iluminátskému spiknutí, on byl jen důstojník KGB, což je jiný gang. Nahlédněme, co se na Protiproudu napsalo třeba o dívčinách z Pussy Riot.

Satanské vibrace

Autorka Svatava Maria Kabošová publikovala text s poměrně dlouhým titulkem: „Šokující tajemství a zamlčované magické souvislosti ‚punkerského protestu‘: Tuší čeští politici, novináři a umělci, koho a co vlastně v Pussy Riot podporují?“

Dozvídáme se tam, že nešlo o obyčejnou výtržnost, ani to nebyl nějaký rafinovaný politický čin, ale pozadí je údajně ještě mnohem temnější. Svatava Maria je zřejmě ve svém oboru vysoce kvalifikovaná, neboť o sobě píše: „V 90. letech jsem se intenzivně věnovala výzkumu toho, jak působí zvukovoobrazové a hudební vibrace na vědomí a nevědomí člověka.“ Naštěstí se dobrala výsledků, které nyní aplikuje na dámy z Pussy Riot.

„Na videozáznamu rockerky nekonají hluboké úklony k Bohorodičce, Spasiteli – ale samy převlečené za 'duchy' se klanějí Někomu u západní brány chrámu. Hluboký úklon se nikdy nečiní od ikonostasu směrem k 'lidu' a k východu z chrámu. Tímto směrem ale např. duchovní při křtu, křestní rodiče nebo novokřtěnec 'plivou na nečistou sílu a Zlého' a nutí ji odstoupit od duše.“ Protože tímto směrem se v pravoslavné církvi podle autorky konají exorcismy, je jasné, že punkové děvy se klaní nejspíš ďáblu.

“Dne 21. února 2012 pět členek ‚punkové‘ dívčí skupiny v katedrále Krista Spasitele vulgárně opovrhlo Kristem Veleknězem a Kristem Pankratorem (Vševládcem) a znesvětilo chrám - srdce. Zřekli (ano, ony se zřekli, pozn. red.) se svého ženství i mateřství, převlečené za služebnice B´aala se klaněli svému pánu stojícímu před západní branou chrámu. Před Zlatou bránou křičely slova, z nichž veřejně známá jsou pouze Bogorodice, Putina progoni (Bohorodičko, vyžeň Putina), ale zněly i další, hrubě urážející ruského patriarchu Kirilla a duchovenstvo pravoslavné církve. Nebylo to rockové performance, ale – ať to věděly nebo ne – šlo o ‚magické odemknutí Pandořiny skříňky‘. Znovu naplnily živým obsahem proroctví Ezechiela, 15 – 17 a  otevřely cestu Zlému. Obrazně: Drak, kterého zabíjí sv. Jiří na ikonách, opět vychrlí z tlamy svůj oheň.“

A kromě akustiky autorka rozumí i numerologii:

„21. únor 2012 lze  zapsat i takto: 2.1.0.2.2.0.1.2. Jaké je tajemství této číselné řady? Nebo této: 21. 02. 20  12? Můžete to považovat za fabulaci, ale řekněme, že z daného lze odvodit například, že za 20 měsíců... 21.10. bude prolita krev svatých mučedníků, křesťanské děti a ženy v nebývalém počtu zemřou jako živé štíty a kdosi spáchá ‘mučednickou’ sebevraždu a zabije v Rusku pravoslavné křesťany.”

“21.10.2013 ve Volgogradu /Stalingradu/ zemřelo při výbuchu autobusu 6 lidí. Spáchala ho  sebevražedná atentátnice – vdova. 29.12. 2013 umírá ve Volgogradu po výbuchu na vlakovém nádraží dalších 18 lidí, a den na to do třetice ve stejném městě opět výbuch v trolejbusu.... a mezi obětmi je i ani ne roční dítě.” (číslo trolejbusu autorka vynechává, pozn. red.).

A tak dále, další příklady následují. Takže od znalkyně duchovních vibrací máme potvrzeno, že za to mohou Pussy Riot svým satanským rituálem.

Takovéhle věci publikuje Hájkův Protiproud poměrně pravidelně. Krom jiného se tam vyskytují povídačky o zednářském spiknutí a texty různých katolických fundamentalistů, kteří vidí spiknutí za každým rohem. Poskytuje nám to vhled do duševního stavu lidí kolem Petra Hájka. A také asi do atmosféry, která panovala na Hradě za dob Václava Klause.

V Česku se někdy říká, že na Hradě je snadné se zbláznit. Abychom nepropadali hned také magii, možná je to jen tak, že Hrad blázny přitahuje. Nestálo by za úvahu pronajmout pro naše prezidenty nějaký menší domeček?Klíčová slova: Pussy Riot, Petr HájekDiskuse ke článku