nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Mrtví Češi v Afghánistánu aneb jděte už někam s těmi žoldáky

Jiří X. Doležal11. července 2014 • 16:00
Čeští vojáci, kteří padli v Afghánistánu
Čeští vojáci, kteří padli v Afghánistánu
• foto: 
ČTK

Včera proběhlo oficiální převzetí ostatků našich hrdinů, kteří padli v Afghánistánu. Nezanedbatelná část veřejnosti ale bohužel projevuje neuvěřitelnou zlobu a tupost, a nazývá padlé hrdiny slovem „žoldnéř“. Takže: Kdo vlastně žoldnéř je?

Jsem-li v nouzi při argumentaci, utíkám k dokumentům a zdrojovým textům. Takže jsem nalezl tu úplně nejautoritativnější, nejpravdivější a nejzávaznější definici žoldnéře, která vůbec existuje. První takzvaný Doplňující protokol k 3. ženevské konvenci. Ženevskými konvencemi se na mezinárodní úrovni válčení řídí, jde s nadsázkou o globální válečný zákoník. Vstoupil v platnost 8. června 1977.

Jeho text říká:

Článek 47. Žoldnéři

1. Žoldnéř nemá právo na status kombatanta nebo v případě zajetí válečného zajatce.

2. Žoldnéř je jakákoliv osoba, která:

(a) je účelově rekrutována v místě bojů nebo v zahraničí za účelem účasti v konfliktu;
(b) účastní se přímo bojů;
(c) je motivována k účasti v bojích především z touhy o vlastní obohacení a je jim Stranou účastníci se konfliktu přislíbena materiální kompenzace výrazně převyšující plat osob majících odpovídající hodnost a zaměření v armádě Strany;
(d) není občanem Stran účastnící se konfliktu ani obyvatel teritoria pod kontrolou Strany účastnící se konfliktu;
(e) není příslušníkem ozbrojených sil Strany účastnící se konfliktu; a
(f) nebyla vyslána Státem, který se konfliktu neúčastní v rámci své oficiální služby jako člen ozbrojených sil.

Výsledek je naprosto jasný. Naši vojáci v Afghánistánu nejsou žoldnéři ani náhodou, ze samé podstaty a definice slova žoldnéř. Zato ti, kdo tak naše válečné hrdiny nazývají, se projevují jako hlupáci, kteří neví, o čem hovoří a píší.

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější