nahoru

Ministerstvo dopravy je líhní průšvihů. Bez ohledu na to, kdo ho vede

Miroslav Cvrček6. října 2016 • 00:15
Ministerstvo dopravy - ilustrační snímek.
Ministerstvo dopravy - ilustrační snímek.
• foto: 
Profimedia.cz

Po svém zrušení volá ministerstvo dopravy už dlouho. Série skandálů a pokut v poslední době to jen potvrzuje, ale není tím hlavním důvodem. Dokonce jím není ani současný ministr. Resort dopravy totiž dlouho funguje úplně špatně bez ohledu na ministry.

1. Historie

Kompetence ministerstva dopravy jsou dány kompetenčním zákonem z roku 1969. Několikrát se mírně změnily, podstata zůstala. Sídlí na lukrativní adrese v pražském Novém Městě na nábřeží Vltavy. Jeho budova byla před revolucí sídlem ústředního výboru KSČ – jistý druh myšlení v ní zůstal.

2. Kompetence

„Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování.“ Tedy centrálně plánuje.

3. Rozpočet

Rozpočet ministerstva dopravy na rok 2016 je 47 807 695 130 korun. Více než 35 miliard, tedy tři čtvrtiny přidělených peněz, přelije do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Podle státního závěrečného účtu za rok 2014 spadá pod ministerstvo dopravy 1065 zaměstnanců, kteří dohromady za rok na platech pobrali přes 382 miliónů korun.

4. SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury má letos spolu s dalšími zdroji, včetně fondů EU, k dispozici téměř 65,7 miliardy korun. Je to mimorozpočtový fond, jenž „využívá svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest“. Dále vydává závazná pravidla pro financování nebo schvaluje závazné postupy.

5. Toky peněz

Skoro 60 miliard SFDI dál přerozděluje. Přes 33 miliard by letos mělo dostat Ředitelství silnic a dálnic a 23 miliard Správa železniční dopravní cesty. To jsou organizace, jež spravují majetek státu a starají se o výstavbu, údržbu a opravy. Vedle nich ještě existuje Ředitelství vodních cest (dostane asi půl miliardy) a Řízení letového provozu ČR, které je ovšem v zisku.

6. Permanentní zpoždění

Současný systém řízení dopravy dlouhodobě není s to financovat a stavět dopravní infrastrukturu podle plánu. Dálnice mají zpoždění i více než deset let. Kvůli tomu státu nedávno propadly desítky posudků vlivu na životní prostředí (EIA). Už schválené stavby se proto nesmějí stavět.

7. Průšvihy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v minulosti označil smlouvu s provozovatelem mýta, firmou Kapsch, za nevýhodnou – budování a provoz elektronického mýta odčerpaly půlku výnosů. Loni kritizoval postup MD při výběru mýta znovu. Mýtné letos na poslední chvíli a za nestandardních okolností znovu získal Kapsch. Ministerstvo letos dostalo pokutu od antimonopolního úřadu za to, že zadalo zakázku na poradenství společnosti Deloitte bez soutěže, za chyby v tendru na registr vozidel, za špatně vypsanou zakázku na studii o elektrifikaci železnic a tak dále.

8. Proč zrušit

Doprava nepotřebuje vlastní ministerstvo, stačí strategické vymezení. Doprava potřebuje zapojení soukromého kapitálu a přenesení odpovědnosti za správu cest tam, kde cesty skutečně jsou (na kraje a města v případě silnic, centrála ať si nechá dálnice), a to i s vlastnickými právy. Zvýší se tím celková motivace k lepšímu hospodaření s dopravní infrastrukturou, zlepší se údržba, zefektivní výstavba a omezí korupce.