nahoru

Zcela zásadní věci, které by měli udělat evropští stratégové v otázce džihádu. Jinak nepřežijeme

Pavel Antonín Stehlík 16. ledna 2015 • 17:00
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
• foto: 
YouTube.com

Jak jsme viděli v Paříži (a předtím v New Yorku, Londýně, Madridu i jinde) západní civilizace se stala objektem islámského terorismu, který muslimové označují jako „džihád“. V posledních 25 letech jsem se podílel na tvorbě strategií podniků a vlád v 17 státech Evropy a proto jsem se pokusil podívat na tento problém z pomyslné pozice vrcholového evropského stratéga. Závisí totiž na tom přežité naší civilizace.

Pokud by měl podobný stratég skutečně myslet a jednat za Evropskou unii, měl by si nejdříve udělat objektivní shrnutí základních faktů v této oblasti. Tady jsou:

1. Rozhodujícím teroristickým nebezpečím pro státy EU je islámský džihád. Muslimští džihádisté prohlašují, že jednají jménem Alláha a podle islámské víry a zákonů. Jejich duchovní říkají totéž.

2. Islám definuje tři typy nepřátel, proti kterým je třeba vést džihád. My všichni, kromě těch evropských muslimů, kteří tento džihád podporují, jsme definováni jako nepřátelé.

3. Islám neuznává lidská práva, která celá Evropa přijala jako normu (viz Korán, šarí´a či praxe muslimských států).

4. Džihádisté jsou věřící muslimové a praktikují terorismus proto, že jejich duchovní je utvrzují v tom, že je to podle islámu jejich povinnost. Kdyby se tito duchovní jasně distancovali od džihádu mečem (terorismu), nemohli by věřící muslimové jednat proti vlastnímu náboženství.

5. My vyznáváme svobodu náboženství, islám rozhodně nikoli. Každého, kdo není muslim, přímo označuje za nepřítele, kterého má právo zabít, pokud nepřijme islám. To je extremismus. Džihádistou se může stát muslim už od 6 let věku.

6. Ve čtvrté súře Koránu se jasně říká, že „muži zaujímají postavení nad ženami,…. Ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!“  To je naprosto nepřijatelné v naší civilizaci.

7. Jako naivní hostitelé jsme poskytli občanství a prostředí, které jsme budovali po generace, milionům muslimů. Nepochopili jsme, že neuznávají demokracii, do které přišli, ani lidská práva, ani svobodu slova a vyznání. Nemohou, protože nic z toho neuznává islám.

8. Terorismus stojí mnoho peněz. Islámské země, které nemají ropu a plyn jsou velmi chudé. Terorismus financujeme ve skutečnosti my sami tím, kolik platíme za ropu a plyn muslimským státům. Teroristický Islámský stát v Sýrii a Iráku je finančně zajištěn díky ropným polím, která zabral.

9. Výcvikové tábory džihádistických teroristů jsou v naprosté většině v muslimských zemích (ne všech). Vlády těchto zemí to umožnily.

10. Obvykle se dějí věci obvyklé, takže lze předpokládat, že na postoji islámu k džihádu a terorismu se nic nezmění, na postoji vlád islámských států také ne, protože islám je u většiny z nich státní náboženství.

Vycházeje z výše uvedeného shrnutí by měl evropský stratég následně pochopit, že:

1. Islám není jen náboženství, ale také extrémistická ideologie a právní systém, které neuznává lidská práva a svobody. Musíme se tedy k němu postavit jako k extrémistické ideologii.

2. Džihádistické teroristy je třeba připravit o zdroje financování. To znamená použít všechny dostupné nástroje na obstavení účtů, které jsou spojeny s islámem a podporovateli džihádu.

3. Ohromné finanční prostředky, které platíme za ropu a plyn státům, kde je islám státním náboženstvím musíme přesměrovat jinam. Rozhodujícím úkolem západní civilizace není dobytí vesmíru, ale nalezení motorů, které nebudou potřebovat ropu ani plyn a využití vlastních primárních zdrojů energie, které nahradí ropu a plyn.

4. Státy, na jejichž území existují džihádistické/teroristické výcvikové tábory je nezbytné izolovat finančně, obchodně a diplomaticky. Žádná zbraň, ani moderní technologie jim nesmí být prodána.

5. Muslimové, kteří žijí v našich zemích, včetně těch, kteří mají naše občanství, se stali základnou pro teroristický džihád. Musí si vybrat: Buď jsou věřícími muslimy, pak uznávají džihád jako svou povinnost, praktikují Korán vůči svým ženám a dětem a nemohou žít v demokratickém státě a musejí odejít, kam se jim zlíbí. Pokud jsou občany našich zemí, musí být postaveni před soud, nebo jim musí být občanství odebráno, umožní-li to v budoucnu zákon.

6. Abychom nemuseli kvůli teroristům dál eskalovat již tak nedůstojné bezpečnostní procedury, nesmíme občanům muslimského vyznání udělovat vstupní víza. USA je také nedávají tomu, kdo byl ve fašistické a komunistické straně.

7. Další bezpečnostní opatření mají být přijaty s cílem znemožnit nové teroristické útoky. Media by se měla dohodnout, že jejich zveřejnění je neetické, protože napomáhá teroristům, kteří vraždí naše spoluobčany.

Autor, Pavel Antonín Stehlík, byl kromě jiného generálním komisařem úspěšné české účasti na světové výstavě Expo 2010 v čínské Šanghaji.

Pavel Antonín Stehlík


Diskuse ke článku