nahoru

Zastavme islámskou perverzi, jinak jsme na cestě zkázy, varoval muslimy egyptský prezident

ort 8. ledna 2015 • 10:52
Abd al-Fattáh as-Sísí
Abd al-Fattáh as-Sísí
• foto: 
Reuters

Nejvyšší představitel Egypta a jeden z vůbec nejvlivnějších politiků muslimského světa, prezident Abd al-Fattáh as-Sísí, už začátkem roku ve svém projevu varoval před náboženským fanatismem. Radikalizaci islámu považuje za cestu „do zkázy“. Učinil tak jen několik dní před středečním masakrem ve Francii, jako kdyby předvídal, co se může stát.  

Islámský svět by už podle Sísího neměl být vnímán zbytkem lidstva jako „zdroj úzkosti, smrti a zmaru“ a proto jeho náboženští představitelé musí „vyjít ze sebe“, provést „náboženskou revoluci“, „vykořenit fanatismus a nahradit jej osvícenější vizí světa“. Pokud tak neučiní, „přijímají tak před Bohem odpovědnost za to, že uvedli muslimskou obec na cestu zkázy“.

Tato kategorická slova pronesl egyptský prezident začátkem roku na slovutné káhirské univerzitě Al-Azhar, největším sunnitském teologickém centru, za přítomnosti studentů, náboženských a státních představitelů. O projevu prezidenta informovala vatikánská agentura Fides.

As-Sísí se ve své promluvě zaměřil na „pochybené myšlení“, které postavil do protikladu k autentickému islámu a které je tvořeno směsicí idejí a textů, které „jsme v posledních letech sakralizovali“. Toto myšlení „přivádí veškerou muslimskou obec k nepřátelství vůči celému světu“, tvrdí. Podle něj je zapotřebí zastavit procesy iniciované „touto islámskou perverzí“. „Copak je možné – tázal se – „aby si miliarda a 600 milionů lidí myslela, že dokáže žít jedině tehdy, eliminuje-li zbývajících 7 miliard lidí? To je nemožné!“.

V projevu as-Sísího zazněly silně varovné tóny především na adresu představitelů islámského světa: „To co říkám – prohlásil mimo jiné – nepochopíte, pokud zůstanete vězet v této mentalitě. Musíte vyjít ze sebe a pozorovat tento způsob myšlení zvenčí, vykořenit jej a nahradit osvícenější vizí světa.“ Podle Sísího je zapotřebí „náboženské revoluce“ a imámové a muftiové jsou před Bohem zodpovědní za rozhodnutí, která určí budoucnost celé islámské komunity. „Celý svět – prohlásil jeden z nejvýznamnějších politických představitelů arabského světa – očekává vaše příští kroky, protože jinak islámskou obec rozdrtíme, zničíme a zmaříme svýma vlastníma rukama.“

ort


Diskuse ke článku