nahoru

Pojďte k nám studovat žurnalistiku

REDAKCE13. srpna 2013 • 10:39
Akademie
Akademie
• foto: 
Archív

Unikátní projekt s názvem AKADEMIE ŽURNALISTIKY A NOVÝCH MÉDIÍ právě spouští PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu ve spolupráci s vydavatelstvím Ringier Axel Springer CZ. Podstatou Akademie je, že kromě teoretických znalostí nabízí i možnost jejich vyzkoušení přímo v redakcích největšího vydavatelského domu v Česku.

Přihlášky lze podávat právě teď.

"Těžiště vyučujících je založeno na lidech v aktivních mediálních profesích, tedy lidech vybavených bohatými praktickými znalostmi," říká generální ředitelka vydavatelství Ringier Axel Springer CZ Libuše Šmuclerová. "V dobrém slova smyslu je to pokus v horizontu let navrátit lesk novinářskému povolání."

Přibližně 80 studentů - z toho 40 v denní a 40 v kombinované formě studia - budou získávat teoretické znalosti ve školních budovách vyšší odborné školy v Libni a praxi absolvují vzdušnou čarou necelý kilometr odsud v Holešovicích, kde sídlí Ringier Axel Springer CZ.

Mezi předměty jsou hojně zastoupena nová média, marketing a další v současné době frekventované profese - včetně distribuce, inzerce, mediálních analýz, moderování či práce tiskového mluvčího. Tvůrci rozvrhu předpokládají, že studenti by chodili na praxi přibližně na dvě hodiny týdně (resp. čtyři hodiny každých 14 dní) a ve třetím ročníku absolvovali třítýdenní souvislou stáž.

Jsme rádi, že máme silného profesního partnera, se kterým naplníme tolik proklamovanou propojenost teorie s praxí,“ říká zřizovatelka a jednatelka PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu s.r.o. Dana Čapková. V roli vyučujících se tak octnou i generální ředitelka vydavatelství Ringier Axel Springer CZ Libuše Šmuclerová, šéfredaktor týdeníku Reflex Pavel Šafr, šéfredaktor deníku Blesk Radek Lain a další.

Absolventem AKADEMIE ŽURNALISTIKY A NOVÝCH MÉDIÍ je teoreticky i fakticky vytrénovaný hotový novinář, schopný okamžitě nastoupit do jakéhokoliv média (ať už čistě printového, onlinového, audiovizuálního nebo multimediálního). Uplatnění získá zejména v multimediálních domech, vydavatelstvích a korporacích na pozicích šéfredaktor, redaktor, reportér, editor, komentátor, mediální plánovač a analytik, tiskový mluvčí či PR specialista.

Studium je zakončeno absolutoriem z anglického jazyka a ze zkoušky z odborných předmětů (Tvorba psaných médií, Historie a typologie médií, Redakční management a multimediální workflow). Absolvent získává označení diplomovaný specialista (DiS.), které se uvádí za jménem. Program Žurnalistika a nová média je akreditován v modulovém a kreditovém systému ECTS. Řada vysokých škol umožňuje absolventům dostudovat bakalářské studium ve zkrácené formě (tj. za 2-3 semestry) a získat titul Bc. s možností navazujícího 2 letého magisterského studia.

Školné je 25 000 Kč za rok a je splatné ve dvou splátkách. Pokud je student přijat k řádnému dennímu studiu na státní VŠ, je mu vráceno školné krácené o manipulační poplatek 500 Kč. Doklad o přijetí k řádnému dennímu studiu na VŠ v ČR je nutno doložit nejpozději do 4. 9. 2013.

Přijímací řízení probíhá formou motivačního pohovoru. Lze také předložit portfolio. Více informací je k dispozici na webové stránce www.akaz.cz.

Přijatí studenti si mohou vybírat z odborných předmětů, jako je např. Distribuce a prodej, Historie a typologie médií, Inzerce a reklama, Management multimediálního domu, Manažerské dovednosti, Mediální analýzy a metriky, Mediální legislativa, Novinářská etika, Práce se zdroji, Psychologie pro novináře, Multimediální workflow, Sociologie pro novináře, Specifika audiovizuálních médií, Žurnalistika a politika, Bulvární žurnalistika, Lifestylová žurnalistika, Názorová žurnalistika a politický komentář, Struktura a layout (tištěných i webových médií), Marketingové strategie, Moderování, Specifika ženských časopisů, Žurnalistika pro děti a mládež či Tiskový mluvčí.

REDAKCE


Diskuse ke článku