nahoru

Češi mají prý bídné mravy. A co vy? Vyzkoušejte si "test integrity"

Miloš Čermák28. ledna 2012 • 13:24
Dlužník přijde o 2/3 svého čistého platu
Dlužník přijde o 2/3 svého čistého platu
• foto: 
profimedia.cz

Britové jsou méně slušní než byli před deseti lety. Takové jsou závěry studie, kterou zveřejnilo nově otevřené Centrum integrity na Univerzitě v Essexu. Pro Čechy je nepříjemné, že v rámci studie je zmíněn dva roky starý průzkum, který morálku a slušnost porovnává napříč Evropou. Podle tohoto průzkumu jsou Britové šestí, ale Češi až předposlední z dvaceti zkoumaných zemí. Na posledním místě jsou Rusové.

 

Průzkum zvaný European Social Survey (2010) ukázal, že nejlepší morálku mají respondenti v Portugalsku (následovaní Dány a Švédy), naopak poslední skončili Rusové před Čechy. Určitým překvapením bylo, že jen o něco líp dopadl průzkum v Německu (17. místo) a Francii (16.), tedy velkých západních zemích. Data se sbírala v 19 evropských státech a Izraeli. (Viz tabulka na konci článku).

 

 

Jak se průzkum prováděl? Respondenti měli odpovědět, za jak moc špatné by považovali, kdyby:

 

 • zveličili nebo zfalšovali pojistnou událost
 • koupili si něco, co by považovali za kradené
 • spáchali dopravní přestupek jako jízdu nepovolenou rychlostí nebo na červenou

 

Měli upřesnit, jestli, zda to považují za

 • ani trochu špatné
 • trochu špatné
 • špatné
 • hodně špatné

 

 

Akademici z Essexu použili složitější test (celkem patnáct otázek), i v něm však respondentům předložili modely celkem běžného, každodenního chování. Testovali v něm lhaní při žádosti o zaměstnání, nevěru v partnerských vztazích či to, jak lidé naloží s nalezenými penězi. Či lépe řečeno, jak v anketě odpoví, že by s nimi naložili.

 

 

Ve většině ukazatelů vyšlo, že se Britové za deset let "pokazili". Například zatímco v roce 2000 jich 70 procent tvrdilo, že nevěra v manželství je "neospravedlnitelná", v roce 2011 to bylo již jen 50 procent. V roce 2000 by si peníze nalezené na chodnínku nechalo necelých 20 procent lidí, v roce 2011 dvakrát víc.

 

 

Za nejméně přijatelné se považuje řízení v opilosti, podvodné požadování sociálních dávek či přijímání úplatků. Naopak nejtolerantnější jsou Britové k ponechání si nalezených peněz, rychlé jízdě autem či obecně ke lhaní. Neplacení jízdného v MHD či daňové podvody jsou někdy uprostřed.

 

 

Jak byste dopadli vy? Připravili jsme pro vás test, sestavený pro zjednodušení z deseti otázek z citovaného testu integrity. Ptáme se vás, jaký je váš názor na deset typů chování, a vaším úkolem je odpovědět, zda ho považujete za "neospravedlnitelné" (započtěte si 1 bod), "výjimečně ospravedlnitelné" (2 body), "někdy ospravedlnitelné (3 body) nebo "ospravedlnitelné (4 body).

 

 

Body si zapisujte a sečtěte. Pokud dosáhnete výsledného skóre

 

 • 10 až 15, tak jste nadprůměrně slušní
 • 16 až 20, tak uznáváte pravidla, ale ne vždy je respektujete, patříte k průměru
 • více než 21, tak vás pravidla nezajímají a nerespektujete je
 • méně než 10, tak jste beznadějnými případy, protože jste podváděli i při tomto testu

 

 

Výsledky si samozřejmě můžete nechat pro sebe. Ale pokud je zároveň vyplníte v naší anketě, možná se dozvíme zajímavou informaci o tom, jak na ty či ony skutky hledíme my v Čechách.

 

 

Tak vzhůru do testu ... a hlavně nepodvádět! Promyslete každou popsanou situaci a rozhodněte se, která z odpovědí nejlépe vystihuje váš postoj k ní.

 

Anketa

 

Výsledná tabulka (European Social Survey, 2010)
Portugalsko
Dánsko
Švédsko
Izrael
Norsko
Velká Británie
Estonsko
Španělsko
Slovinsko
Polsko
Finsko
Bulharsko
Nizozemí
Belgie
Švýcarsko
Maďarsko
Francie
Německo
Česko

Rusko

PortugalskoDánsko

 1. Portugalsko
 2. Dánsko
 3. Švédsko
 4. Izrael
 5. Norsko
 6. Velká Británie
 7. Estonsko
 8. Španělsko
 9. Slovinsko
 10. Polsko
 11. Finsko
 12. Bulharsko
 13. Nizozemí
 14. Belgie
 15. Švýcarsko
 16. Maďarsko
 17. Francie
 18. Německo
 19. Česko
 20. Rusko

 

 Diskuse ke článku