nahoru

David Rath zde chtěl mít Středočeskou univerzitu. Nakonec ale bude v chátrající památce pracoviště restaurátorů

Kateřina Korábková9. ledna 2012 • 12:00
David Rath zde chtěl mít Středočeskou univerzitu. Nakonec ale bude v chátrající památce pracoviště restaurátorů
foto: Kateřina Korábková

Budoucnost domu, kde se narodil literát Mikuláš Dačický z Heslova, závisí na získání dotace. Město Kutná Hora, vlastník objektu, má připraven projekt na jeho využití fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Prostředky na opravu ale zatím chybějí.

 

Město samo nemá potřebné finance, a protože nejde o komerční projekt, který si na sebe vydělá, nechce si brát úvěr. „Předpokládáme, že na rekonstrukci tohoto historického objektu by mělo město dostat dotaci z veřejných zdrojů, protože se jedná o památkově chráněný objekt na exponovaném místě, navíc ve městě zapsaném na seznam historického dědictví UNESCO,“ říká starosta Ivo Šanc a zdůrazňuje, že město počítá s využitím objektu pro veřejné účely.

 

„V optimálním případě,“ dodává, „bychom mohli dotaci získat v roce 2012, i když vyhlášení příslušné výzvy se neustále odkládá. Znamená to, že v ideálním případě by mohl být dům obnoven ještě v roce 2013.“

 

Stavební projekt i studie využití jsou podle vedoucího odboru památkové péče Ondřeje Seiferta již vyhotoveny. V nich se jedná o domy dva, číslo popisné 41, rodný dům Dačického, a s ním těsně sousedící číslo 42. Jejich prostory by měla po opravě využívat pardubická univerzita pro studenty restaurátorství a historie středověkého hutnictví. Plánují se dílny, ateliér i knihovna.

 

„S pardubickou univerzitou jsme tento záměr opakovaně projednávali, univerzita s ním počítá, včetně provozních nákladů, nemá však vlastní investiční prostředky na obnovu budovy,“ uvedl Šanc.

 

V odloučené pracoviště pardubické univerzity se měl dům změnit už podle dřívějších plánů. Do jednání ale vstoupil hejtman Středočeského kraje David Rath s konkurenčním návrhem zřídit zde pracoviště tzv. Středočeské univerzity. Ta nicméně nevznikla, a po několika letech se tak město vrátilo zpět k jednání s pardubickou univerzitou.

 

PIVOVAR ANI MUZEUM NEUSPĚLY

První návrhy na využití se projednávaly už někdy v první polovině 90. let. Zájem projevila i pivnice Dačický v blízkém sousedství, která chtěla v domě vybudovat penzión a malý pivovar, zároveň využít gotické sklepení. Plány však narazily na chybějící peníze.

 

„Soukromý provozovatel samozřejmě nepřistoupil na investici ,ze svého‘ do cizího majetku. Dotaci pro takový záměr by nepochybně také neobdržel. A naopak město Kutná Hora by s nejvyšší pravděpodobností neobdrželo žádnou dotaci na realizaci byť zajímavého záměru, ale k následnému využívání soukromým podnikatelem,“ podotýká Seifert. Proti uvedenému nápadu by nicméně zástupci státní památkové péče zřejmě nic nenamítali.

 

V roce 2010 kontaktoval minulé vedení města Nadační fond Mikuláše Dačického z Heslova, založený přímými potomky Dačického, se svým návrhem na využití objektu. Konkrétně se jednalo o vytvoření muzea a památníku Dačického, výstavní síně a centra pro turisty.

 

„Bohužel tento projekt byl předložen na začátku léta, a protože se blížily nové volby, nikdo z vedení Kutné Hory nechtěl závazně rozhodnout či dát alespoň předběžný souhlas,“ sdělila předsedkyně fondu Kateřina Daczická.

 

Vůči současnému plánu využití domu má výhrady: „Je hezké, že by to mělo sloužit studentům, ale pro tento účel je přece vhodná jakákoliv budova. Mikuláš Dačický byl pro Kutnou Horu významnou osobností, a tak by se nejen slušelo, ale i patřilo, aby jeho rodný dům sloužil mimo jiné jako jeho památník a muzeum.“ Podle Daczické totiž v Kutné Hoře chybí důstojná připomínka slavného rodáka.

 

 

BUDOVA PATŘÍ K NEJCENNĚJŠÍM STAVBÁM KUTNOHORSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

První písemné zmínky o domě pocházejí z konce 15. století, nicméně stavba je pravděpodobně starší. Jsou zde rozsáhlé sklepy nebo síň s gotickou žebrovou klenbou. V rámci rekonstrukce se musí opravit barokní fasáda a také vyrobit repliky původních oken a dveří na základě starých fotografií.

 

Dačického rodný dům byl v havarijním stavu už v 80. letech. Podle informací z odboru správy majetku je město vlastníkem od roku 1996. Až do roku 2008, kdy se z domu kvůli plánované rekonstrukci odstěhoval poslední nájemník, se objekt využíval k bydlení.

 

Známý kutnohorský šlechtic Mikuláš Dačický z Heslova se zde narodil v roce 1555. Žil tu pouhé čtyři roky, než se jeho rodina přestěhovala do tvrze Lorec a dům prodala. Dnes někdejšího slavného rodáka připomíná pozůstatek nápisu a rozpadávající se štukový erb rodu na fasádě.

 

 

Prohlédněte si mapu chátrajících domů

 

Předchozí díly seriálu:

Kateřina Korábková


Klíčová slova: rxrx, katerinakorabkovaDiskuse ke článku