nahoru

Obnovit, zbourat, postavit ...

JOSEF VOMÁČKA 7. května 2010 • 14:03
Houslista Jaroslav Svěcený otevřel 30. září v pražském Obecním domě výstavu s názvem Slavné evropské housle – Praha 2009
Houslista Jaroslav Svěcený otevřel 30. září v pražském Obecním domě výstavu s názvem Slavné evropské housle – Praha 2009
• foto: 
Blesk – Petr Merta

… se toho v centrální Praze zase moc nedá, protože, co naplat, všechno už je hotovo a těch pár prázdných parcel až na minimum se v posledních dvaceti letech trošku hekticky, častokrát nijak skvěle zaplnilo. V těchto dnech probíhá mezi zajímavými osobnostmi, umělci, politiky i architekty rozsáhlá anketa k novému územnímu plánu i všemožném dalším činění, které se dotýká současné výstavby Prahy a jejího plánování.


Jedním z odpovídajících byl také filosof Erazim Kohák, jenž na otázku: „Kterou pražskou stavbu po roce 1989 považujete za nejlepší,“ připomenul napřed Kaplického (nepostavenou) knihovnu a pak doslova pokračoval:

 

Za další velmi zdařilou stavbu bych považoval demolici Obecního domu a láskyplnou restauraci dvora krále Jiřího blahé paměti, jenže to ani nikdo nenavrhl. Obecně bych za zdařilou považoval stavbu, která by zapadala do svého okolí a vytvářela celek v lidských rozměrech pro lidský život.

 

Tak to mne nikdy nenapadlo, i když bych rád připomenul svůj před třemi roky zastavený seriál pořadů Českého rozhlasu, jenž se týkal Prahy z nejrůznějších možných pohledů. Přivedl jsem tenkrát před mikrofon zajímavé osobnosti, věkově zcela smíšené skupiny, z nichž jedna chtěla znovu postavit Denisovo nádraží (Těšnov) pro jeho nespornou architektonickou kvalitu a špičkové urbanistické umístění a druhá se mnou souhlasila v tom, že všechny soutěže, které se v Praze odehrávají od konce devatenáctého (!!) století na novostavbu Staroměstské radnice, nedopadly nijak valně a že stále čekající volný prostor je jakoby zrozený pro stavbu přesné repliky radnice původní. Když si dáte práci, tak si i na Internetu najdete její pomlouvanou podobu a zjistíte, že se jedná o mistrovské dílo slavného vídeňského architekta Pietra Nobileho a že dotyčná budova stářím neztratila, ale získala, a to nemálo … Zprvu byla pomlouvána a hanobena proto, že Nobile byl Vídeňák a to přece jen nebylo pro Čechy příliš vítaným faktem, potom cvičně za první republiky proto, že byla příliš, příliš konzervativní, no a po válce v době totality se těch důvodů našlo do tuctu … Legrace byla v tom, že stále méně lidí si pamatovalo, jak vlastně vypadala. Což je kopie berlínské situace okolo zámku, který se po všelidových diskusích (čti rvačkách) nakonec stavět bude, byť náklady na vytvoření malinko upravené kopie budou enormní a možná, že se stavba (díky Řecku) ďábelsky protáhne.

 

Zkuste se zamyslet nad původní pražskou radnicí, jejíž obnovení by dotvořilo náměstí a opticky je zmenšilo, dodalo by mu však důstojnost, eleganci, a hlavně původní historickou tvář. A Obecní dům, i když jde původně spíše o politickou zakázku, až agitku, bych ještě chvíli, pane Koháku, nechal stát. I když vlastně v okolí královského dvora sídlívaly královské lazebnice, které na břehu vodního příkopu byly všemožnému laškování přístupné

JOSEF VOMÁČKA


Diskuse ke článku