nahoru

Radost ze slunce aneb elektřina nad zlato

JOSEF VOMÁČKA 9. března 2010 • 09:47
Červánky jsou vžité označení pro světelné jevy v atmosféře, které se vyskytují v době východu a západu slunce, není-li obloha zcela zatažena oblaky
Červánky jsou vžité označení pro světelné jevy v atmosféře, které se vyskytují v době východu a západu slunce, není-li obloha zcela zatažena oblaky
• foto: 
NASA a Allphoto

My všichni, kteří se pohybujeme v oněch ještě ne tak dávno krásných městech českého severu, jsme si nedávno oddychli. Zhluboka. Ale přece bohužel jen tak trošku…

My všichni, kteří se pohybujeme v oněch ještě ne tak dávno krásných městech českého severu, jsme si nedávno oddychli. Zhluboka. Ale přece bohužel jen tak trošku…

Abych vysvětlil: před koncem devatenáctého století začala povrchová těžba uhlí mít charakter velkého podnikání a zprvu pouhé těžní jámy o rozmezí větší zahrady či pole, které byly známy již od středověku, se začaly zvětšovat i prohlubovat. Jak šel čas, a s pomocí všemocného bolševika, vyrostly tak, že postupně pohltily rozsáhlá území českého severu.

Tak se stalo, že krásná a bohatá, často i lázeňská středověká města a vesnice buď zcela zmizela (otřesným případem je Most, Libkovice, Jenišův újezd, Záluží), nebo zůstala trčet nad otevřeným chřtánem mrtvé a zničené krajiny (Chabařovice, Teplice, Bílina, Duchcov, Litvínov, Horní Jiřetín, Chomutov, Kadaň, Chodov, Nové Sedlo, Sokolov, Habartov). Všežravé doly s jasnými názvy (Družba, Přátelství, Nástup, Jan Šverma, Obránců míru, Československé armády, Alois Jirásek, ale i Boden, Libík, Medard, Merkur, Vršany, Hrabák, Ležáky) pozřely krajinu v rozsahu celých okresů a přetvořily ji v měsíční anebo přímo marťanskou pustinu. Následků je tolik, že by na jejich seznam nestačil celý časopis. Je samozřejmé, že nakonec došlo k jakési plichtě a byly stanoveny těžební limity. Všemožné prvky energetické krize však vedou ke stálým pokusům o jejich likvidaci směrem k další intenzifikaci tohoto možná kdysi bohulibého počínání.

Přišla však chvíle, kdy jsme se zatetelili radostí, a to upřímnou. Sluneční elektrárny, potichu rostoucí po celé zemi a zejména v jejích jižních oblastech, začaly být součtem svého výkonu neopominetulnou realitou . Dodaly důvěru k novým zdrojům elektrické energie, i když samozřejmě v této fázi vývoje přinesly i starosti s využitím a úschovou získaného výkonu. Masová media, místo aby zatleskala nad faktem zázračně rychlého vzmachu nového čistého elektrárenského oboru, začala šířit poplašné zvěsti a dokonce informovala o náznaku restriktivních opatření směrem k omezení či zastavení dalších investic v této oblasti. Záminek byla řada, kromě uvedených také vysoká výkupní cena této energie.

Doporučoval bych všem zastáncům „ levného „ povrchového těžení, aby si udělali několik báječných výletů do měst, jejichž seznam jsem jen tak lehce uvedl výše. Aby si prochodili ony tisíce (!!!!!) čtverečních kilometrů navždy poznamenané krajiny kdysi tak bohatých a krásných Sudet. Aby se zamysleli nad statisíci poznamenaných životů, nad oněmi bezmála čtyřmi miliony lidí, kteří odtud museli zmizet. Pokud s nimi tyto výlety nepohnou, tak ve Střední Evropě nemají co dělat.

JOSEF VOMÁČKA