nahoru

STEVE FISHER: Nová studie zjišťuje znepokojující nárůst počtu nových studií

Steve Fisher 19. září 2015 • 09:00
Studie
Studie
• foto: 
Marek Douša

OXFORD, ANGLIE – Tým britských vědců hlásí „alarmující nárůst“ počtu nových odborných zpráv a studií, jež vydávají výzkumné týmy po celém světě. Zjištění výzkumníků byla zveřejněna v nové studii o nových studiích, která probíhala posledních 12 měsíců.

„Jedním z nejznepokojivějších zjištění naší studie je počet nových studií, jejichž zjištění jsou vskutku znepokojivá,“ prohlásil dr. Kenneth Manley, vedoucí Ústavu pro studium institucionálních studií, jenž výzkum prováděl.

Podle dr. Manleyho je oblastí specifického zájmu, na kterou je nová studie zaměřena především, nárůst v oblastech specifického zájmu, na něž se mnohé nové studie soustřeďují.

Dr. Manley dále sdělil, že velký počet nových studií, jejichž témata sahají od globálního oteplování k dětské obezitě, od účinků konzumace geneticky upravených ­potravin ke vztahu mezi používáním mobilních telefonů a rakovinou, přináší závažná a neblahá zjištění o zneklidňujících problémech, jež lze popsat pouze jako „zá­važná i neblahá“. Tento trend označil za „přinejmenším zne­klidňující“.

„Naši výzkumní pracovníci byli také značně překvapeni zjištěním velkého počtu překvapivých zjištění, s nimiž přišli jiní výzkumníci za poslední rok,“ prohlásil dr. Manley. „Nikdy jsme neočekávali, že naše studie povede ke zjištění, že tak velká část výzkumu vyprodukovala tolik neočekávaných výsledků.“

Jedno zjištění, jež britský tým nepřekvapilo, byl vztah mezi nárůstem nových studií a rozmachem informačních technologií. „Již dříve jsme dospěli k teoretickému závěru, že nárůst objemu nového výzkumu bude možná spojen s růstem objemu dat, která jsou na internetu dostupná výzkumným pracovníkům k analýze,“ vysvětluje dr. Manley. „Našim výzkumníkům se podařilo potvrdit tuto teorii právě rozsáhlou rešerší internetových dat.“

Nezodpovězenou zůstává otázka, zda nárůst nových studií je jevem pouze dočasným, nebo je součástí dlouhodobějšího trendu. Podle dr. Manleyho byla studie jeho institutu zaměřena pouze na výzkum již provedených studií. „Pokud jde o budoucnost,“ dodal, „bude situace vyžadovat další výzkum.“

„Ovšem získat dodatečné finanční zdroje k zabezpečení takového dalšího výzkumu by se mohlo stát problémem, pokud nárůst nových studií bude nadále zvyšovat konkurenci v oblasti financování nových studií,“ poznamenal dr. Manley. „Ale pozor,“ zopakoval, „jak jsem již zdůraznil, to je otázka, kterou nedokážeme ozřejmit bez dodatečných finančních zdrojů nezbytných pro další výzkum.“Diskuse ke článku