nahoru

Počet odsouzených žen se za 15 let ztrojnásobil. A přibývá těch vzdělaných. Co se děje?

Marek Řezanka, časopis Statistika & My28. března 2015 • 08:00
Ilustrační foto
Ilustrační foto
• foto: 
Profimedia.cz

Podíl vysokoškoláků mezi odsouzenými je v České republice nepatrný. Výrazný je však vývoj podílu žen mezi odsouzenci s vysokoškolským diplomem. A ještě další zvláštní věc: Od roku 1995 do roku 2010 se počet odsouzených zvýšil u mužů více než 1,5krát, jenže u žen téměř třikrát. Jaké jsou důvody těchto trendů?

K 31. prosinci 2010 bylo v České republice evidováno 1123 odsouzených žen a 18 241 odsouzených mužů. Z toho jen 27 žen a 285 mužů mělo vysokoškolské vzdělání. Nejvíce odsouzených mužů (42 %) bylo vyučených, 40 procent pak mělo základní vzdělání. Nejvíce odsouzených žen mělo nejvyšší ukončené vzdělání základní (48 %), čtvrtina jich byla vyučena. Jenže zejména mezi lety 2000 až 2005 můžeme sledovat nárůst vysokoškolsky vzdělaných odsouzených žen ze zhruba 4 procent na více než 10 procent. A v roce 2013 představoval tento podíl již téměř 12 procent.

V roce 2013 bylo na území České republiky evidováno 14 063 obětí trestných činů. Na obětech bylo nejčastěji pácháno úmyslné ublížení na zdraví, byly oloupeny, anebo jim bylo nebezpečně vyhrožováno. Uvedené trestné činy se týkaly přibližně 57 % obětí ženského pohlaví a téměř 78 % obětí pohlaví mužského. Především u žen byl vidět nárůst podílu výše uvedených trestných činů.

Zatímco muži byli nejčastěji oběťmi úmyslného ublížení na zdraví, loupeží, vydírání a nebezpečného vyhrožování, ženy se nejčastěji staly oběťmi loupeží, dále pak úmyslného ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Necelých dvacet procent obětí ženského pohlaví bylo oběťmi pohlavního zneužívání a znásilnění (celkem 1213 osob).

Další zajímavý úhel pohledu nabízí vztah oběti k pachateli. U zjištěných případů týrání žen ve společném obydlí figurovali jako pachatelé v drtivé většině jejich nejbližší (příbuzní, manželé, partneři). Ti byli pachateli tohoto trestného činu dokonce až z 93,7 procent.

Poněkud odlišná situace je u mužů. Příbuzní, manželky či partnerky byli pachateli týrání v 70 procentech případů, ve 20 % případů se jednalo o jiný vztah.

Marek Řezanka, časopis Statistika & My


Diskuse ke článku