nahoru

Nejnovější zprávy z Impéria

Steve Fisher26. října 2014 • 09:00
Nejnovější zprávy z Impéria
Nejnovější zprávy z Impéria
• foto: 
Marek Douša

Vážení členové týmu, s radostí Vám zasílám tento přehled, shrnující skvělé úspěchy našeho Impéria za poslední čtvrtletí. Díky Vašemu nezměrnému úsilí jsme dosáhli nesmírně mnoho a jsme na správné cestě k dosažení všech našich úkolů pro tento rok.

Bezpochyby nejvýznamnější zprávou je nedávné dobudování naší nové nádherné galaktické bitevní lodi. Je to skutečně pozoruhodný úspěch, na který můžeme být všichni nesmírně hrdí. Velmi mě též těší, že mohu oznámit vítěze naší týmové soutěže o nejlepší název pro tuto válečnou loď. Gratulace patří lodnímu kadetu Argovi Mogoyovi za jeho vítězný návrh: „Hvězda smrti.“ Vskutku dokonale výstižný název!

Obdrželi jsme od Vás všech spoustu báječných nápadů, takže bylo obtížné vybrat jen jediného vítěze. Rád bych tedy představil a ocenil i druhého v pořadí naší soutěže, podporučíka Vorana Ingracia, za jeho příspěvek do soutěže: „Zabijácký měsíc.“ Obdiv patří i svobodníku dělostřelectva Laskovi Samegmu za jeho návrh, jenž skončil na třetím místě: „Děsivě obrovská vesmírná koule.“

Dále bych s radostí oznámil jméno našeho „Zaměstnance Impéria čtvrtletí“. Je to hlavní inženýr Grin Woldanu, který byl odměněn za svou nekonvenční konstrukci termální výpusti naší nové vesmírné bitevní lodi. Jen tak dál, Grine!

Já vím, že by Grin také rád připomněl příspěvek celého technického týmu, zejména pak svého zástupce Sangua Donkata, jenž iniciativně upozornil na možnost, že by malá jednomístná stíhačka mohla teoreticky svrhnout fotonové torpédo do termální výpusti, která vede přímo do hlavního reaktoru; to by pak mohlo způsobit řetězovou reakci, jež by byla schopna naši „Hvězdu smrti“ zcela zničit.

Ovšem k tomu by nepřátelská stíhačka musela nějakým způsobem proniknout nejen vnějšími, ale i vnitřními obrannými systémy naší vesmírné lodi a zázračně spustit fotonové torpédo přesně do termální výpusti, která má šířku pouhé dva metry. Naši vojenští analytici spočítali, že pravděpodobnost úspěchu takového útoku se rovná více než jedné miliardě k jedné. Takže můžeme být zcela bez obav. Nicméně vřele děkujeme Sanguovi za jeho obezřetnost!

V oddíle osobních zpráv s radostí oznamuji jmenování Tana Enauwiho do pozice prvního důstojníka naší nové vesmírné bitevní lodi. Tan přebírá funkci po bývalém prvním důstojníku Lenovi Kambim, jenž byl telekineticky zadušen lordem Vaderem poté, co mu náhodou vylil do klína horkou kávu. Vím, že hovořím za nás všechny, když prohlásím, že nám bude Leno chybět.

Mimochodem, lord Vader mě požádal, abych Vám všem tlumočil jeho osobní děkovné poselství. Myslím si, že z jeho slov „už ať mě nikdy nezklamete!“ můžeme všichni čerpat velkou inspiraci. Trička s tímto motivujícím textem si nyní můžete objednat na našem zaměstnaneckém intranetu.

Konečně jménem císaře Palpatina, Velkého Moffa Tarkina a celého vrchního velení Impéria bych rád vyjádřil ocenění Vám všem za Vaši stálou obětavost a podporu. Vím, že těsnou spoluprací můžeme dosáhnout našeho společného cíle a snu: porážky Povstalecké aliance a zavedení míru a pořádku v naší galaxii.

V okamžiku, kdy tento dokument píšu, jsem obdržel vzrušující zprávu, že jeden z našich torpédoborců třídy Imperial Star zajal povstaleckou princeznu Leiu Organa a zcela zničil její domovskou planetu Alderon. Sláva našemu Impériu! To je vskutku příležitost pro nás všechny zažívat novou naději.:-)

Se srdečnými pozdravy

Vaše oddělení lidských zdrojů Impéria

Steve Fisher, Američan v Praze; steve.fisher@cncenter.cz; překlad Jan Valeška, text byl zveřejněn v tištěném Reflexu č.42/2014.

 Diskuse ke článku