nahoru

Kompletní pravidla narozeninová soutěž časopisu Reflex o 250 cen!

14. dubna 2015 • 14:00
Narozeninová soutěž časopisu Reflex o 250 cen!
Narozeninová soutěž časopisu Reflex o 250 cen!
• foto: 
Archív


Narozeninová soutěž časopisu Reflex o 250 cen!

(dále jen „soutěž“)

Provozovatelem soutěže a provozovatelem systému pro příjem SMS je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

Soutěž probíhá v 7 hracích dnech od 16. 4. 2015 0:00 hod. do 22. 4. 2015 24: 00 hod. v časopise Reflex. Správnou odpověď posílají soutěžící pomocí SMS na číslo 9009910 ve tvaru:

REFLEX mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

Příklad: REFLEX 150 Jan Novak Prazska 1 Teplice 41501.

Potvrzení o doručení odpovědi bude zasláno obratem. Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s. Infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.), mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz.

Vyhrává 250 soutěžících, kteří zašlou ve shora uvedeném termínu správnou odpověď či se správné odpovědi nejvíce přiblíží. V případě, že v termínu soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí než je počet SMS potřebných k určení 250 výherních pořadí (tj. méně než 250 SMS s odpovědí), propadají nevyčerpané výhry ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Každý jednotlivý soutěžící může vyhrát pouze jedenkrát.

Výhry :

25x 4 denní vstupenka na Colours of Ostrava

50 x Festival Pass na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

50 x denní vstupenka na DESIGNBLOK

50x VIP vstupenka na festival United Islands

25x vstupenka na BERLIN FESTIVAL

25x vstupenka na LOLLAPALOOZA Festival Berlin

25 x vstup do VIP a uzavřených částí festivalu Signal

 

V této soutěži může být uděleno právě 250 výher. Výhry budou rozdělovány ve shora uvedeném pořadí, a to dle přesnosti jednotlivých odpovědí.

V případě, že bude doručeno více než 250 správných odpovědí, nebo dojde ke shodě mezi nejpřesnějšími odpověďmi tak, že nebude možné určit právě 250 výherců, bude mezi těmito soutěžícími proveden rozstřel, a to položením dodatečné doplňující otázky. Rozstřel proběhne prostřednictvím emailu. Předmětní soutěžící budou kontaktováni nejpozději do 24.4.2015, kdy do 25.4.2015 jsou povinni sdělit svoji emailovou adresu, aby mohli být informováni o pravidlech a pokračovat v soutěži. Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat soutěžící, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 2 x kontaktuje na telefonním čísle, z nějž byla zaslána předmětná SMS. O pravidlech rozstřelu budou daní soutěžící informováni emailem nejpozději do 27.4.2015. Neposkytnutím emailu či neúčastí v rozstřelu končí účast soutěžícího v soutěži a zaniká jeho možnost na získání výhry.

Výherci budou zveřejněni na www.reflex.cz/soutez25 do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže, tj. určení výherců. Výhra bude výhercům zaslána poštou na adresu uvedenou ve výherní SMS minimálně 30 dnů před konáním daného festivalu. Výherci jsou povinni převzít ceny, resp. umožnit jejich předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže lze zasílat SMS jen prostřednictvím mobilního telefonu. Pro určení výherních SMS se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou či nejpřesnější odpověď, které byly doručeny v době pro zasílání SMS zpráv uvedené v těchto pravidlech. Každý soutěžící může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla/jedné SIM karty a zároveň může získat nejvýše jednu výhru za celou dobu konání soutěže. Každý soutěžící může zaslat neomezený počet SMS z jednoho telefonního čísla/jedné SIM karty. V případě, že soutěžící soutěží z více telefonních čísel, resp. obsadí vícero výherních pořadí, nemá takový soutěžící nárok na poskytnutí více než jedné výhry ani na vrácení nákladů na SMS zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže. Takto neudělené výhry budou poskytnuty níže umístěným účastníkům soutěže v souladu s jejími pravidly.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a příp. fotografie na serveru www.reflex.cz. Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora nebo jiných osob. Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci. Organizátor je oprávněn požadovat prokázání držení SIM karty, ze které byly výherní SMS zprávy odeslány.Diskuse ke článku