nahoru

Pravidla soutěže „Zájezd za Danem Brownem“

19. prosince 2013 • 06:00

Pravidla soutěže „Zájezd za Danem Brownem“
(dále jen „soutěže“)

Soutěž probíhá v období od 19. 12. 2013 do 5. 1. 2014 a soutěží se v odpovědích na otázky, které budou zveřejněny na internetových stránkách www.reflex.cz. Zúčastnit se mohou občané České republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na území České republiky starší 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je ARGO spol. s r. o., Milíčova 13, 130 00 Praha 3, IČO: 15063852, DIČ: CZ15063852, Společnost je evidovaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 82015.
(dále jen „provozovatel“)

Účastníkem soutěže se stává ten, kdo zašle v souladu s těmito pravidly odpovědi na 3 otázky vědomostního charakteru, které budou zveřejněny na internetových stránkách reflex.cz dle níže uvedeného harmonogramu. Každý soutěžící smí odpovědět jedenkrát. Odesláním odpovědí na otázky potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. V takovém případě bude účastník soutěže vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené odpovědi nebudou do soutěže přijaty.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování

Soutěž probíhá ve třech kolech dle níže uvedeného harmonogramu.   
Otázka pro 1. kolo bude zveřejněna nejpozději do 19. 12. 2013 10:00 hod
Otázka pro 2. kolo bude zveřejněna nejpozději do 23. 12. 2013 10:00 hod
Otázka pro 3. kolo bude zveřejněna nejpozději do 30. 12. 2013 10:00 hod
Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním odpovědi na emailovou adresu soutez@argo.cz označené heslem Inferno. Účastník soutěže uvádí u každé odpovědi své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Zasílání odpovědí na otázku 1. kola: od 19. 12. 2013 od 0:00 do 22. 12. 2013 do 24:00
Zasílání odpovědí na otázku 2. kola: od 23. 12. 2013 od 0:00 do 29. 12. 2013 do 24:00
Zasílání odpovědí na otázku 3. kola: od 30. 12. 2013 od 0:00 do 5. 1. 2014 do 24:00


Ceny

1. místo

Víkendový pobyt ve Florencii pro dvě osoby (letenky + ubytování), setkání s Danem Brownem na Nové scéně Národního divadla 15. 1. 2014 a autorovo osobní věnování v románu Inferno.

2. - 3. místo

Kompletní dílo Dana Browna vydané u Provozovatele soutěže (Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni, Ztracený symbol, Digitální pevnost, Pavučina lží a Inferno). Román Inferno bude podepsaný autorem.

4. – 10. místo

Podepsaný román Dana Browna, Inferno

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Vyhrává 10 výherců, kteří zaslali správnou odpověď na soutěžní otázky všech tří kol, a to vždy v čase dle výše uvedeného harmonogramu a jejichž správná odpověď na otázku 3. kola byla doručena ve výherním pořadí, tj. jako 1., 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70. 80. 90. a 100. odpověď v pořadí ze všech odpovědí obsahujících správnou odpověď ve 3. kole soutěže.

V případě, že do soutěže přijmeme méně emailů se správnou odpovědí, než je počet emailů potřebných k určení 10. výherního pořadí (tj. méně než 10 emailů se správnou odpovědí), propadá výhra ve prospěch provozovatele soutěže.

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky Provozovatelem soutěže. Pro stanovení doby doručení emailu je rozhodující čas, resp. pořadí přijetí emailu do systému pro příjem zpráv Provozovatele. Do soutěže budou zařazeny všechny emaily, jež splnily podmínku zaslání správných odpovědí ve všech 3 soutěžních kolech, a které došly vždy v termínu určeném pro jednotlivá kola soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k emailům ve správném tvaru obsahujícím správnou odpověď. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho emailu, ze kterého lze do dané soutěže zaslat maximálně 1 odpověď v rámci daného soutěžního kola, zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno výherní pořadí. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více emailů, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry. Výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož email se správnou odpovědí byl doručen jako následující po emailu, který byl doručen ve výherním pořadí, ovšem v rozporu s pravidly soutěže. V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho emailu obsadil v rozporu s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. U zbylých výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, se bude postupovat shora uvedeným způsobem.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 10 dnů ode dne uveřejnění výherců soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne uveřejnění výherců soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní zadost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.argo.cz do 15. 1. 2014. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem do 15. 1. 2014. Předání výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném místě. Podmínkou předání výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru osobně, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a Provozovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za zákrok, jenž je předmětem výhry a případné následky jím způsobené.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
Diskuse ke článku