nahoru

Vyhrajte přístroj Samsung s předplatným časopisu Reflex

13. prosince 2013 • 14:50
Aplikace Reflex pro Samsung
Aplikace Reflex pro Samsung
• foto: 
Redakce

Kupte si v aplikaci Reflex na tabletech Samsung roční soutěžní předplatné a vyhrajte smartphony a tablety v celkové hodnotě 130 000 Kč. Soutěž startuje 1. února a končí 31. prosince 2014.

Soutěž časopisu Reflex o 12 přístrojů značky Samsung probíhá od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014.

Soutěžit mohou ti, kteří si v níže uvedeném období předplatí elektronickou verzi časopisu Reflex na rok v aplikaci Samsung a zaregistrují se do soutěže.

K předplacení musí dojít kdykoliv v době trvání soutěže a přihlásit do soutěže se mohou předplatitelé pouze v jednom z libovolně zvolených kol (podmínkou zařazení do soutěže je však zadání úhrady platby nejpozději do uzávěrky soutěžního kola, do nějž se soutěžící přihlásil a podmínkou získání případné výhry je doručení platby v celkové výši na určený účet organizátora soutěže).

Vyhrává 12 výherců (v každém kole tři), kteří splnili výše zmíněné podmínky.

Datum zahájení soutěže: 1. 2. 2014, soutěž potrvá do 31. 12. 2014

  1. kolo: 1. 2. 2014 – 31. 3. 2014
  2. kolo: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2014
  3. kolo: 1. 7. 2014 – 30. 9. 2014
  4. kolo: 1. 10. 2014 - 31. 12. 2014 

V každém kole soutěže vyhrávají 3 výherci, kteří splní podmínky soutěže a umístí se v daném kole ve výherním pořadí, tj. jako 20., 120. a 220. v pořadí ze všech předplatitelů, kteří se registrovali do daného kola soutěže. Pro určení výherního pořadí je rozhodující datum a čas té podmínky soutěže (zaplacení předplatného, registrace do soutěžního kola), která byla splněna jako poslední. Zaplacením předplatného se rozumí datum a čas zadání úhrady platby za předplatné.

V případě, že se do jednoho soutěžního kola přihlásí méně předplatitelů než je počet předplatitelů potřebných k určení všech 3 výherních pořadí (tj. méně než 220 předplatitelů, kteří splnili všechny podmínky soutěže), vyhrávají soutěžící, jenž splnili stanovené podmínky, a kteří zároveň dosáhli výherních pořadí výše uvedených.

Zbývající výhry, u kterých není s ohledem na počet soutěžících předplatitelů v daném kole možné určit výše uvedené výherní pořadí, vyhrávají soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže a umístili se jako poslední v sestupné řadě, mimo těch soutěžících, kteří již dosáhli výherního pořadí.

Výherci budou zveřejněni na www.reflex.cz/aplikace  nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení předmětného soutěžního kola.

Výhra bude výherci předána osobně v sídle provozovatele soutěže, a to do 30 dnů od zveřejnění daného výherce na www.reflex.cz/aplikace.

Pokud si výherce nevyzvedne výhru a to do 60 dnů od zveřejnění výherce na www.reflex.cz/aplikace propadá výhra ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

Pro stanovení doby splnění poslední podmínky soutěže je v případě podmínky „registrace do soutěžního kola“ rozhodující datum a čas přihlášení přímo z mobilní aplikace do systému provozovaného společností Ringier Axel Springer CZ a.s. pomocí tlačítka „Přihlásit“ dostupného z hlavní obrazovky aplikace a v případě podmínky „zaplacení předplatného“ je rozhodující datum a čas dokončení nákupu prostřednictvím platebních nástrojů Samsung Apps doložené záznamem v databázi Ringier Axel Springer CZ a. s. Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže, a to nejpozději nejpozději do uzávěrky soutěžního kola, do něhož se registrovali. Při určení pořadí se přihlíží pouze  k těm soutěžícím kteří splní podmínky soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení platby. Účastí v soutěži – tzn. registrací do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v periodiku Reflex a na webových stránkách www.reflex.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci.