nahoru

JIŘÍ SVOBODA: Václav v plné zbroji s kopím je výron národní sebeiluze

Jiří Svoboda28. září 2015 • 10:30
Dřevěná socha sv. Václava
Dřevěná socha sv. Václava
• foto: 
ČTK/Vostárek Josef

Smrt svatého Václava rukou jeho bratra Boleslava se stala pro dějiny českého národa natolik klíčovou událostí, že i dnes, 1080 let poté, slavíme výročí jeho vraždy jako Den české státnosti. U příležitosti letošního státního svátku jsme požádali několik výrazných osobností různých oborů o úvahu inspirovanou následující otázkou: „Je vám sympatičtější Václav nebo Boleslav?“. Zde je příspěvek režiséra Jiřího Svobody

Vím, že se o Václavovi traduje, že byl uctíván jako svatý, protože vlastnoručně pěstoval víno a obilí pro přijímání, stavěl kostely, kácel šibenice a modly. Ještě po fyzické smrti pak činil zázraky, aby se mohl stát svatým.

K přijímání jako ateista nechodím, modly kácím jen ve filmu a v zázraky nevěřím, neb tělo je pro mne povahy hmotné a emoce, myšlení a přesvědčení jsou funkcemi složité činnosti mozku. Knížectví, kterému Václav vládl, bylo malé a proti Sasům a Bavorům nemělo asi velké vojenské vyhlídky, což se opakovalo v roce 1938 a 1939 i 1968.

Jindřich Ptáčník (za jeho reinkarnaci se považoval H. Himmler) se vydal k Praze a vzal Václava v poddanství (regemque eius in deditione acceptit), s nímž souviselo přijetí povinnosti Čech platit Bavorům a Sasům "dávky za mír". F. Palacký považoval poddanství za počátek pohlcování Čech německou říší římskou (analogie s EU je asi jen náhodná). Proč sedí Václav na Václavském náměstí v plné zbroji s kopím mi bylo vždycky nejasné a podnes to považuji za výron národní sebeiluze. Snad poddanstvím zachránil relativní nezávislost Čech, čímž předjal počínání nekonečného řetězce českých politiků - E. Beneše, E. Háchy, L. Svobody, A. Dubčeka etc. Jistě ne náhodou byla Svatováclavská orlice nejvyšším vyznamenáním za kolaboraci v prostoru Böhmen a Mähren - nacisté měli smysl pro symbolické děje. Mimochodem R. Heydrich přijel do Prahy jako zastupující protektor v předvečer vzpomínek na smrt sv. Václava (třeba jen náhodou?).

Pokud jde o Václavova mladšího bratra Boleslava, bratrovražda je nepochybně odsouzeníhodným činem, ať jsou motivy jakékoli. Nebyl to však zločin z vášně, nýbrž v důsledcích státní převrat. Boleslav nebyl zastáncem důsledné christianizace knížectví. Někteří autoři uvádějí, že za vlády Boleslava došlo k politickému i ekonomickému ozdravení Čech. Ibrahim ibn Jakub v té době píše: "Jejich země je nejlepší ze zemí severu a potravinami nejbohatší..." Boleslav odmítl platit Václavem přijatou "daň za mír" a vedl válku s potomkem Jindřicha. Postupně se silou zbavil parciálních hradištních knížat jednotlivých území a zcelil Čechy pod centrální moc. Ve výbojích získal pod svůj vliv Moravu a Slezsko, čímž vytvořil půdorys Českého království.

V době Václava a Boleslava jsem naštěstí nežil, takže mé poznatky jsou vyčtené. Je konec konců známo, že dějinné osobnosti ztracené v čase patrně existovaly, jaký byl jejich význam je však věcí interpretací, jak to velmi názorně popsal G. Orwell v románu 1984 - interpretace minulosti byla vždy pilířem současného pojetí hodnot světa a jeho projekcí na příštích tisíc let, či dokonce věčné časy.

Jiří Svoboda


Diskuse ke článku