nahoru

Rozhovor s Marií Součkovou

RX online 27. listopadu 2003 • 08:07

Ministryně zdravotnictví Marie Součková získala v senátorských volbách pouze 7,5 procenta hlasů, před pár dny ji odmítla lékařská obec, před sebou má obhajobu reformy rozpadajícího se systému financování zdravotní péče.


FotoZajímá nás ovšem také, komu byste si přáli položit otázku vy sami. Pokud nám pošlete svůj nápad, budeme se snažit umožnit vám, abyste se na stránkách Reflexu s dotyčným setkali. Své případné návrhy můžete posílat na tuto adresu.


Jiří Jureček >  Vážená paní ministryně, chtěl bych se zeptat, jaké je podle Vás konkrétní řešení současné krize ve zdravotnictví Jaké okolnosti by Vás přiměly k odstoupení? Za Vaše odpovědi předem děkuji.
Konkrétní řešení spočívá v krocích, které podnikám. Zdravotnictví potřebuje kvalitní legislativu a průhledné financování. Proto je nyní v Parlamentu balíček zákonů o vzdělávání, o zdravotních pojišťovnách a o komorách. Proto je ve vládě zákon o zdravotní péči, o zdravotnických zařízeních a o zdravotním pojištění. Proto již řadu měsíců funguje expertní tým pro reformu a koncepci zdravotnictví a v poslední době pracovní koaliční komise.
Reforma zdravotnictví nespočívá v sepsání nějakého samospasitelného dokumentu. Je to věc mnoha a mnoha analýz, jednání, diskusí - zkrátka práce.
Svůj ministerský osud spojuji s osudem reformy zdravotnictví.


Igor >  Jak myslíte, že Vaše působení v roli ministryně zdravotnictví vnímá veřejnost?
Pohled průzkumů veřejného mínění a mých zkušeností z terénu se někdy velice odlišuje. Jedno je ale společné. Lidé oceňují, že chci nahromaděné problémy řešit a že o nich otevřeně hovořím. To nebývalo vždy zvykem, ale je to jediná správná cesta.Jan Pilný >  Hezký den, pracuji ve zdravotnictví a zaráží mě jedna věc: při rekonstrukcích a přestavbě nemocnic proudí všechny peníze přes stavební firmy, které si z celkového objemu dodávky ponechávají provizi, často je to i 20%. A to i peníze za zboží, která s jejich činností vůbec nesouvisí. Stavební firma zboží pouze přefakturuje a zdravotnictví přichází o desítky a možná i stovky milionů korun. Proč s tím nic neděláte, když se o tomto problému mluví již několik let? Děkuji za odpověď.
Firmy, které pracují při rekonstrukcích nemocnic samozřejmě mají nárok na přiměřený zisk. Jejich nabídka musí obsahovat velmi podrobné kalkulace. U nemocnic, které řídí Ministerstvo zdravotnictví, jsem po svém nástupu nařídila řadu auditů a přezkumů. Zadavatelé by rovněž měli oslovovat české firmy, abychom podpořili jejich podnikání.

Petr B. >  Vážená paní ministryně, chci se zeptat, kdy se podaří zastavit současný propad ve zdravotnictví a zastavit plýtvání penězi, podaří se definovat péči standardní, to co si všichni platíme a nadstandard, na který si připlatíme nebo se připojistíme? Děkuji.
Podnikám všechny kroky k tomu, aby se propad zabrzdil - přijatá opatření k ekonomické pomoci bývalým okresním nemocnicím a k odkupu části pohledávek zdravotních pojišťoven - a aby dále nepokračoval.
Určitým standardem je DRG - platba podle diagnózy, která bude zaváděna od ledna 2004. Tam je stanoveno, které diagnostické a léčebné výkony přísluší ke konkrétní diagnóze. Otázka připojištění je věcí otevření systému, o kterém se diskutuje.

Thyronx >  Souhlasíte s tím, že by se mělo platit, a to velmi hodně, za návštěvu pohotovostní služby? Pohotovost má sloužit akutní pomoci při ohrožení života. Každý, kdo ji zneužije, by měl platit náklady z vlastní kapsy. Mimochodem - myslím, že velké nemocnice by měly zeštíhlit, je tam příliš nevyužitého personálu, pracují neefektivně.
Lékařská služba první pomoci je skutečně zřizována k řešení akutního zhoršení zdravotního stavu. MZ ve věstníku z ledna 2003 vydalo doporučující metodické postupy, jak organizačně postupovat při tvorbě sítě LSPP, která přísluší krajům. Existují varianty její provázanosti se zdravotnickou záchrannou službou, s nemocničním komplementem. Cesty jsou různé, ale souhlasím s Vámi, že LSPP bývá často zneužívána.
Ohledně personálu v nemocnicích - to je záležitost managementu toho kterého zařízení, posouzení náročnosti a efektivity práce a motivace zaměstnanců.Martin Kaloč  >  Vážená paní doktorko, pracuji ve zdravotnictví a je pro mě nepochopitelná jedna věc. V současnosti probíhá diskuse o redukci lůžkových kapacit v nemocnicích a o redukci péče vůbec a přitom se najednou rekonstruují tři nemocnice, která jsou těsně vedle sebe: Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl. Celkově se zde proinvestuje více jak 1 miliarda korun. Proč se investuje v touto chvíli a ne až po rozhodnutí, jakou péči bude která nemocnice poskytovat a co je pro ni vůbec vhodné postavit a koupit? Nevyhodili jsme oknem 300 milionů za rekonstrukci jedné z nemocnic zbytečně? Nebude některá z nemocnic privatizována a nespadne někomu do klína opravená nemocnice?
Změna právní formy zařízení je věcí jejího zřizovatele. Nálezem Ústavního soudu, který zrušil část zákona 290/2000 Sb. mohou kraje volně disponovat s majetkem svých zdravotnických zařízení. Investice, které jdou ze státního rozpočtu je jiný problém. Opakuje se nešvar , který trvá již mnoho let. Při pozměňovacích návrzích ke státnímu rozpočtu poslanci chtějí pomoci svému regionu a často velmi neuváženě rozdělují peníze, které třeba zůstanou nevyužity nebo se budují nadbytečné kapacity


Petr Suchomel >  Dobrý den. Kdysi mě velmi zarazilo, když jste argumentovala tím, že máte zřeknutí se vašeho syna "právně vyřešeno", proto tedy nechápete, proč se vás na to ještě někdo ptá. Neuznáváte žádné jiné hodnoty, žádný jiný normativní systém, ve kterém byste se cítila za své dítě zodpovědná? Děkuji.
Právě proto, že uznávám normativní systém, jsem odpověděla tak, jak jsem odpověděla.

Jan Vachoušek  >  Vážená paní ministryně, rád bych znal Váš názor na výrok některých členů vládní koalice - například bývalý předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda řekl, že ČR nemá historicky nastavené parametry pro zavedení rovné daně, jako je tomu např. na Slovensku. Potažmo váš názor na rovnou daň jako celek. Děkuji za odpověď.
Rovná daň je zajímavým experimentem a jsem zvědavá, jaký dopad bude na Slovensku mít. Nejsem odborníkem v ekonomice, ale ze sociálního hlediska mi vyhovuje progresivní daň, která zohledňuje různé příjmy. Podobně jako solidární systém ve zdravotním a sociálním pojištění.
V. Švarc >  Proč jste kandidovala do Senátu, když se Vám resort zdravotnictví rozpadá před očima? To máte tolik času řešit problémy ve zdravotnictví a ještě vykonávat náročnou práci senátora? Nebo práce ministra a senátora jsou tak nenáročné, že je můžete vykonávat obě současně?
Pro kandidaturu do Senátu jsem se rozhodla ze dvou hlavních důvodů: Prvním je posílení zpětné vazby s občany a druhým je možnost přímo ovlivnit legislativní proces, který je právě pro reformu zdravotnictví velice důležitý. Stejně jako názory a podněty lidí, se kterými se setkávám.

Ivan >  Ministr Zdeněk Škromach strávil den na vozíku. Docela dobrý nápad, až na to, že jsem z něj měl pocit, že se považoval za hrdinu, než že by se opravdu soustředil na problémy spojené s takovým handicapem … Valnou část peněz, které přicházejí na tyto postižené schramstnou ústavy, postižení by je ale chtěli spíše logicky využívat na osobní asistenty. Jak se na to díváte Vy a plánují se nějaké změny v přerozdělování těchto peněz?
Jsem pro posílení role osobních asistentů i domácí péče. Nejen v péči o tělesně nebo mentálně handicapované, ale například v péči o seniory. Ta se osvědčuje například v seniorcentrech, která postupně vznikají a kde se mohou staří lidé vzájemně setkávat, kde je pro ně zajištěn program, zdravotní péče a přitom neztrácejí rodinné zázemí, které je pro ně nesmírně důležité

Kamila >  Jaký evropský stát Vám je nejsympatičtější jakým modelem zdravotnictví?
Česká republika. Ale vážně: Nechci převzít nějaký konkrétní model, který by se narouboval na naše poměry. Při setkáních se zahraničními kolegy si vyměňujeme zkušenosti a zjišťujeme, že naše problémy jsou podobné. Přicházíme s různými nápady, o kterých se dá uvažovat. V poslední době jsem hodně diskutovala s ministryněmi zdravotnictví z Německa a Rakouska a se svým slovenským kolegou Zajacem.Radek Sárközi >  Dozvěděl jsem se, že máte v ČSSD na starost zlepšení mediálního obrazu. Jak chcete zlepšení docílit?
Tento proces jsem započala před téměř třemi lety po svém zvolení do místopředsednické funkce. Čas od času je třeba jej prověřit a osvěžit. Ale zásadní principy platí stále: otevřenost vůči veřejnosti a informační provázanost všech stranických článků.


Petr Suchomel >  Dobrý den. Za prvé vám chci poděkovat za "obohacování" české slovní zásoby. Zatímco pseudotvary "zafinancovat" a "profinancovat", které nejsou česky a které hojně používáte, už docela zdomácněly, vaše slova o tom, že "situaci je třeba vyfinancovat", mě skutečně dojala. Myslím, že kdyby toto slovo něco znamenalo, pak spíše finance odněkud odvést než naopak. Chtěl bych se zeptat, co znamená vámi hojně užívané slovo "zastabilizovat". Vždycky jsem si myslel, že stabilizovat znamená zajistit, ovšem neumím si představit, jak by se dalo něco za-zajistit. Děkuji.
Kdybych chtěla slovíčkařit, tak stabilizovat znamená pevně postavit, z latinského slovesného základu sto (=stát). Ale nechci se hádat o slovíčka a o jejich doslovný smysl. Člověk se ne vždy vyjádří tak, jak chce a někdy není vše jazykově prvotřídní. Je to možná lepší, než když politik vyniká krasomluvou, ale skutky chybí. To však záleží na vkusu.


Amálka >  Vážená paní Součková, budete zvažovat přebrání některého modelu či praktik ze zahraničí, kde je na tom sektor zdravotnictví lépe než u nás? Probíhají vůbec někdy konzultace se zahraničními odborníky nebo ministry, ze kterých by mohla jedna či obě strany těžit?
Již jsem odpověděla na podobný dotaz paní Kamily.

Amálka >  Ještě bych se chtěla zeptat, zda někdy litujete, že jste se stala ministryní zdravotnictví? Přebrala jste jeden z nejhorších resortů a každý Váš krok je už automaticky kritizován, ať je to návrh prospěšný nebo ne. Nemáte někdy pocit, že je to velmi nevděčná pozice?
Nelituji. Je to tvrdá práce, ale nedělala jsem si iluze, že půjde o procházku růžovým sadem.


RX online