nahoru

KDYŽ SE GURU PERE O DĚDICTVÍ

Jiří X. Doležal17. prosince 2009 • 09:00
KDYŽ SE GURU PERE O DĚDICTVÍ

Dědické spory by náš časopis nezajímaly, kdyby jedna ze stran sporu nebyla náboženským vůdcem, který HLÁSÁ PRAVDU.

Když vypukne spor o dědictví, je to vždy rodinný malér. V momentě, kdy onu rodinu alespoň zčásti tvoří Osvícený a Probuzený Guru, dostane spor náhle zcela bizarní rozměr. Pan Melko se rozhodl, že už nebude Melkem a stane se Raghudasem.


Raghudas je žákem Avatára Swámího Vishwanandy a Mahavatára Babajího. Již v 12 letech si uvědomil iluzi tohoto světa a svou odlišnost od ostatních lidí. Byl si vědom, že život a tento svět mu již nemají co nabídnout, a cítil se nenaplněn. Velmi usiloval o nalezení Nejvyššího cíle, Pravdy a Poznání. Prožíval různé duchovní stavy, jež oslabovaly jeho fyzické tělo, a procházel nelehkými obdobími. Bojoval s temnými silami na Zemi, které se jej snažily zničit a zastavit tak jeho poslání.
MŮJ BRATR PROROK

Sedíme v Ústí nad Labem s panem Radkem Melkem a jeho ženou.
Pan Melko je bratrem Raghudase a historka, kterou mi povídá, je bolestně naivní. Když zemřela jejich maminka, zůstala po ní půlka pozemku v Malé Zdobnici. Druhou polovinu vlastnil její syn Bohdan, tedy Raghudas. Pan Radek Melko - ten, co není prorok - dal svému bratru Bohdanovi plnou moc k vyřízení dědictví, počítal, že pozemek bratr prodá a o peníze se podělí, a dál se o nic nestaral. Dostal od bratra z dědictví přes deset tisíc korun a čekal na další peníze za pozemek. Po dvou letech náhodně zjistil, že pozemek už je prodaný. Podařilo se mu získat i kupní smlouvu a z té se dozvěděl, že onen pozemek byl prodán za bezmála osm set tisíc korun.

Článek Jiřího X. Doležala (svými žáky zvaného Lama Wy Hui Lej Nej) čtěte v Reflexu č. 51-52 (vyšel 17. prosince).