nahoru

Pocházíte z opice?

Pavlína Wolfová, Luboš Motl 21. května 2009 • 11:28

Petr Hájek, vicekancléř a poradce prezidenta Klause, zpochybnil evoluční teorii a rozbouřil odbornou i laickou veřejnost.

PETR HÁJEK, vicekancléř a poradce prezidenta Klause, zpochybnil evoluční teorii a rozbouřil odbornou i laickou veřejnost.
„Třetí muž z Hradu“ vysvětloval v rozhovoru Pavlíně Wolfové svou jistotu, že on sám z opice nepochází (celý rozhovor PROČ NEPOCHÁZÍM Z OPICE najdete v Reflexu č. 21/2009). Jak to tedy bylo podle Petra Hájka?
„Podle mě Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmý den odpočíval. Obvyklá námitka, klasická námitka, česká námitka, řekl bych – jak mohl něco tak složitého stvořit v šesti dnech a jaké dny to byly –, je naprosto irelevantní, naivní antropocentrismus. Když Bůh tvořil, tak nebyl čas, neboť nebyl ani prostor... Ony dny jsou pouze artikulací následnosti Božích činů, informují nás, že stvoření probíhalo ve fázích. Až nakonec stvořil Bůh vrchol celého díla – člověka.“


„Stvořil ho dle mého názoru absolutně dokonale včetně duše. Člověk není jen tělo, člověk je taky duše, kterou se mimochodem darwinisté vůbec nezabývají. Stvořil ho absolutně dokonalého včetně duše. Evolučně, chcete-li. Evoluce je pojem, který si darwinisté ukradli a znásilnili, kromě jiného aby ospravedlnili nejrůznější revoluce. Nikdo jistě nepopírá evoluci uvnitř druhů. Spor s Darwinem se vedl o mezidruhovou evoluci. O vývoj prostřednictvím náhodných změn, jejichž prostřednictvím se údajně takzvané nižší druhy samovolně měnily ve vyšší. Tato teorie je dávno vědecky vyvrácena. Přesto se nadále učí na školách, a to ne jenom jako teorie, jako něco hypotetického, domnělého, ale jako ověřený a prokázaný fakt. Nejde přitom o nic víc než o víru. Naproti tomu o víře v Boha a původu světa a člověka Stvořitelovou kreací se ve školách, stejně jako v dobách komunismu nedozvědí lidé nic.“


Do polemiky s názory Petra Hájka se pustil přírodovědec LUBOŠ MOTL.
(Celý článek DARWINOVA TEORIE SNŮŠKOU BLUDŮ? najdete v Reflexu č. 21/2009)
Darwinova teorie ovlivnila nejen vědu, ale i politiku, obecnou kulturu a náboženství. Křesťanství asi oslabila více než jakýkoliv jiný objev učiněný v historii vědy. Tento vliv Darwinovy teorie na společnost byl často záporný. Zatímco eugeniku čili hnutí usilující o genetické vylepšení lidstva lze považovat za „pravicové“ zneužití Darwinových poznatků, dnešní levice využívá naopak Darwina jako laciného nástroje, jak zesměšnit kohokoliv s „politicky nekorektními“ názory.


Evoluční teorie měla a má vliv na kulturu, politiku i mravní hodnoty ve společnosti, ale jedním z hlavních předpokladů vědy je, že její závěry by se měly řídit nikoliv politickými nebo mravními hodnotami, ale objektivními empirickými daty. Z těch plyne, že lidé – a dokonce i naši vládní představitelé – pocházejí ze zvířat podobných dnešním opicím.
Často nám to může být líto, ale touha poznat pravdu – nehledě na to, jak nám takové poznání pomůže materiálně nebo psychologicky – je jedna z hlavních vlastností, v nichž jsme došli dále než opice, ať už jsou našimi příbuznými, nebo nikoliv. Tato touha má hodnotu sama o sobě a neměli bychom ji bagatelizovat.
Stejně tak bychom ale neměli předstírat, že nemohou existovat lidé mnohem moudřejší a kultivovanější než průměrný „darwinista“, kteří dospějí k odlišným názorům. Sám jich řádku znám.


Co si o Darwinově, potažmo „Hájkově“ evoluční teorii myslíte vy? Pocházíte z opice, nebo z čeho vlastně?

Pavlína Wolfová, Luboš Motl