nahoru

Budou v mase antibiotika?

Jiří X. Doležal14. listopadu 2007 • 14:00
Budou v mase antibiotika?

V polovině října začali bít na poplach veterináři. Je prý ohrožena kvalita našich potravin, přesněji masa a mléka. Nový zákon o lécích zpřístupní VETERINÁRNÍ LÉČIVA zcela nekompetentním lidem, léky se budou skladovat po vlhkých sklepích a na naše stoly budem dostávat bifteky plné antibiotik. Kde je realita? Nepřehánějí zvěrolékaři?

Je počátek října a já jsem v prosecké ordinaci. Doktor Petr Matušina, člen představenstva komory veterinárních lékařů a jeden z těch, co se v nynější válce veterinářů proti novému zákonu nejvíce angažují, mluví poměrně rozrušeně: „Nejdřív to začne chybným skladováním, pak to bude pokračovat chybným podáváním a skončí to tím, že naši zemědělci nebudou smět vyvážet maso do zemí EU, protože bude plné zbytků léčiv.“ Zamyslí se a zpřesní: „Třeba ne všechno maso – ale stačí jednou najít v mase hormony a v mléce antibiotika a zničí to pověst českých zemědělců na léta.“

PRO HORMONY VE VELKÉM

V současnosti je praxe taková, že chovatel zvířete – ať už se jedná o chovatele jednoho pejska, nebo deseti tisíc krav – může veterinární léky na předpis nakoupit buď ve veterinární lékárně (když má předpis od doktora), nebo přímo od veterináře. Nad užitím léku a jeho skladováním má tak veterinář maximální dohled. Parlament teď ale schválil novelu zákona, která má nově dovolit prodej chovatelům i přímo z velkoobchodu. „Oficiálně se také jako důvod změny uvádí zpřístupnění velkoodběratelských výhod za nákup velkých množství léků chovateli. A právě v tom objemu je malér,“ vysvětluje doktor Matušina.
Po prostudování asi padesáti stran podkladů, které veterináři velmi iniciativně připravili, jsem jim musel přiznat naprostou korektnost.
Nepřeháněli. Bylo to trochu překvapující, protože veterinární komora samozřejmě hájí zájmy svých členů, a kdybychom chtěli být jízliví, tak hájí pro své členy-veterináře právo na marže za léky. Její argumentace je však neprůstřelná. Novela by v praxi vedla v českém prostředí ke snadno představitelnému kolotoči. Velkochovatel chce nakupovat léky – třeba antibiotika nebo hormony – co nejvýhodněji, tudíž se dohodne s veterinářem na vystavení receptu na co největší množství. Veterinář mu onen recept rád napíše, protože je veden komerčním zájmem – nechce přijít o klienta. Pokud mu recept nenapíše, tak si jej chovatel sežene u sousedního veterináře. Vyzbrojen receptem výhodně nakoupí plnou paletu hormonů a antibiotik a nadále je jen na něm, jak s nimi bude zacházet. Doktora už k tomu de facto nepotřebuje.
Domyslet všechny možné příběhy, které může načít tento scénář, je skoro nemožné a mrazí z nich v zádech. Kravičky budou vesele požírat hormony a antibiotika podporující jejich růst a ty pak budou v mase konzumovat i lidé. Se všemi nepříznivými zdravotními následky. Navíc vzniká i další pikantní problém. Řada veterinárních léčiv obsahuje efedrin, látku, z níž je více než snadné vyrobit pervitin.
Další „zvířecí“ léky obsahují mimořádně silný, zákeřný a nebezpečný syntetický halucinogen Ketamin.
Protidrogová policie už léta řeší snadnou dostupnost některých léků na chřipku obsahujících pseudoefedrin – i z něj se dá perník vyrobit. Z veterinárního efedrinu by byla droga ovšem mnohem silnější, a navíc – veterinární léčiva se dají nakupovat po kilech mnohem nenápadněji než ta určená lidem.

LÉKY CHOVATELŮM!
Když v polovině října začala tisková konference, kterou k tématu svolala veterinární komora do pražské kavárny Louvre, byla atmosféra ještě napjatější než v ordinaci doktora Matušiny. Kromě něj seděl za řečnickým stolkem i prezident komory doktor Karel Daniel a další člen představenstva, Jan Černý, a všichni mluvili obsahově stejně jako před deseti dny Matušina. Nebylo divu, vždyť Parlament propustil novelu druhým čtením. Pánové zopakovali to, co psáno výše, a pak se v hledišti projevil jakýsi nepokoj. Muž solidního zevnějšku až hmatatelně vypadal, že s pány veterináři nesouhlasí.
Oslovil jsem ho – byl to docent inženýr Jiří Motyčka, CSc., ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR. Proč nesouhlasí? Pan ředitel mnoha slovy vysvětlil, že žádné porušení pravidel zacházení s léky nehrozí, a tudíž nehrozí ani žádný z katastrofických scénářů nastíněných veterináři. Špatné zacházení by bylo proti tomu a tomu předpisu. Znal jich opravdu hodně a to, co jsem pochopil, bylo, že kdyby v budoucnosti zacházeli všichni chovatelé a ti, kterým přijdou léky do ruky, jak jim ukládají úřední nařízení, tak by se fakt nic nemohlo stát. Věřil jsem mu, ovšem situaci, kdy se budou všichni chovat podle předpisů, si představit nedokážu.
Nakonec nezbývalo než se vypravit za poslanci, kteří onen pozměňovací návrh zákona, díky němuž by šlo nakupovat veterinární léky ve velkém a bez kontroly, navrhli. „Ta změna se udělala na základě požadavků velkých chovatelů hospodářských zvířat, kteří by rádi, aby jim klesly náklady,“ říká poslankyně Soňa Marková (KSČM). Je fajn, že lobbing nijak nezastírá.
Než však na hlasování o jejím návrhu došlo, byl přijat úplně stejný návrh poslance Josefa Kochana za ODS. Toho se mi nepodařilo zastihnout, ale „za něj“ mi ochotně odpověděl jiný člen klubu ODS, poslanec David Kafk a: „Jde o to, že se část příjmů, které mají veterinární lékaři z prodeje léků, přesune na veterinární lékárny. Když má zákazník větší možnost výběru, nemůže to uškodit.“ Na otázku, zda tak nezpřístupňuje narkomanům drogy, říká: „Lékárna je stejná odborná autorita jako veterinární lékař. Nemyslím, že by si chovatelé krav vybírali v lékárnách léky, jež předají podvratným živlům, co z nich uvaří nebezpečná narkotika.“ V celém skandálu s možnými antibiotiky v mase a mléce jde nezakrytě o střet dvou lobby. Jedna z nich však argumentuje věcmi, které by nás neměly nechat chladnými. Takže – je v Česku takové prostředí, že je možné svěřit veterinární léky do nekvalifikovaných rukou a spoléhat na to, že se jejich majitelé budou řídit předpisy?

ZÁKONY LOBBY

Tento text jsem dopsal několik dní před tím, než šel návrh zákona do třetího čtení, a s napětím jsem čekal, jak to Parlament pojme. Napětí, jak se ukázalo, nebylo na místě, stačil by zdravý, přesněji kupecký rozum.
Parlament zákon principiálně schválil, byť dává volnou ruku jen „chovatelům jatečných zvířat a zvířat určených k produkci potravin“. Z hlediska běžného zákazníka jde o to nejhorší rozhodnutí, které může padnout. Potraviny bez léků jsou mimořádně důležité nejen proto, že by nějaký pozitivní nález mohl ohrozit pozici českého masa na trhu v EU, ale také proto, že to maso jíme. V českých řekách mění samci raků a dalších primitivních živočichů, kterým to příroda umožňuje, pohlaví. Přibývá děvčat a račí feministky plesají. Vědci, kteří jejich radost analyzují, obviňují složité látky vzniklé působením člověka. V podezření jsou i hormony s jejich metabolickými zbytky, které se do přírodního cyklu dostávají jak komunálním odpadem a splašky z domácností a lidské antikoncepce, tak právě z lidských a veterinárních léků. To, co ze spolknuté hormonální tablety projde člověkem nebo zvířetem, nakonec vždy skončí ve vodě. Tyto hormony si bude nyní moci každý chovatel, který má toho správného veterináře, koupit ve velkoskladu na paletě a dát do stodoly. Je na něm, kdo k nim bude moci a jak s nimi bude kdo nakládat, prostě je má.
Když vezmeme v potaz, jaké zákonitosti hýbou společností, bylo přirozené, že rozhodnutí bylo takové, jaké je. Zemědělská lobby, pro kterou kopali společně komunisté a ODS, je jednou z nejmocnějších vůbec. Představuje obrovskou sílu, a tak po přirozeném právu silnějšího na trhu prostě proti veterinářům a vlastně i zákazníkům vyhrála.
Stačilo zavolat pár „svým“ poslancům a vyložit jim požadavek lidsky chytlavými argumenty. Pro chovatele bude levnější veterinární péče, bude levnější mléko a maso atd. Veterináři mobilizovali také ze všech sil – například přednostně informovali nejmenovaného novináře, kterého mají hustě podchyceného přes Kačenku a želvy. Pro další novináře pak připravili v Café Louvre pohoštění a na tiskovku přehlednou zprávu. Jaký je ale celkový roční obrat veterinářů jako celku proti zemědělcům?
Je možné, že zákon ještě zastaví Senát nebo prezident. Ale to by byl zázrak, kdyby se angažovali kvůli hovadu.


Měl by být podle vašeho názoru nový zákon o lécích přijat?