nahoru

Moji přátelé lháři [RX Diskuse]

Jiří X. Doležal 7. října 2004 • 01:15

Republikou otřásá skandál vyvolaný televizním dokumentem Můj přítel vrah. Premiér hodlá vyšetřovat a prezident je pohoršen, ale nikdo nezkoumá, že onen dokument měl očividnou logickou díru. Realita se nemohla konat tak, jak bylo odvyprávěno. DISKUSE NA TÉMA: Jak jste TV dokument Můj přítel vrah vnímali vy?

Republikou otřásá skandál vyvolaný televizním dokumentem Můj přítel vrah. Premiér hodlá vyšetřovat a prezident je pohoršen, ale nikdo nezkoumá, že onen dokument měl očividnou logickou díru. Realita se nemohla konat tak, jak bylo odvyprávěno.

Foto
Dle znalců byl Můj přítel vrah pojat ve stylu italského neorealismu. Z hlediska analýzy kvality informací to byl českej blábol. Paní Lorencová, autorka pořadu, prezentovala věci ne jen neviděné, ale neuvěřitelné. Zpovídaný měl zjevně její plnou důvěru, nekladla mu žádné nepříjemné a doplňující dotazy, nijak nedokládala, jestli si tvrzení pana Jiřího Večeře ověřovala. A to i v případě, že z kontaktů s kriminálním podsvětím nařkl velmi vysoce postavené osoby. Takže divákovi nezbývalo než Večeřovi věřit. Což je u několikanásobného vraha s problematickou osobností opravdu na pováženou.

CO SE STALO?

Na začátku devadesátých let spolu pánové Vratislav Kutal (dodavatel know-how) a Milan Šišma (obchodníkpraktik) obchodovali s LTO, lehkými topnými oleji. Dírou v zákoně tehdy legálně odtékaly státu miliardy korun. Pan Jiří Večeř dělal pro ten kšeft výběrčího - objížděl pumpy a vybíral hotovost za původně "lehký topný olej" prodaný do nádrží aut. Milióny, desítky a stovky miliónů. Šlo opět o transakce legální. Na počátku čtyřiadevadesátého roku se "přepapírování" LTO na pohonné hmoty stalo trestným činem. Pan Večeř převzal kšeft, pan Kutal kšeftu s LTO naopak nechal - obchodník posoudí rizika. Později se ukázalo, že pan Kutal je posoudil dobře, nebyl nikdy za LTO odsouzen. Zato pan Večeř obchod nezvládal, pan L. H. byl zastřelen v lednu devadesát pět Večeřovými pěšáky. Jsou za to jak on, tak jeho pěšáci, které najal, již pravomocně odsouzeni. Pak obchodní společník Marek L. nadělal panu Večeřovi hodně hloupých malérů. Byl na pokyn pana Večeře zavražděn koncem března devadesát pět. Omotali ho výbušninou a odpálili.

POINTA PRO BLBÉ
Foto
Večeř nakonec odjel do zahraničí, většinou byl v Jugoslávii a žil z peněz, které mu tam vozili bývalí pěšáci. V devadesátém osmém se vrátil do České republiky ... Šel na policii a udal se. Také udal všechny, kteří pro něj dělali špinavou práci. Navíc udal i Vratislava Kutala a Milana Šišmu. Šišma prý objednal vraždu, Kutal zase připravoval vraždu novináře, a navíc objednal jeden výstražný výbuch v Olomouci. Večeř sice svou výpověď několikrát měnil, ale nevadí: pánové Kutal a Šišma - a Večeř sám - byli odsouzeni. Večeřovo svědectví bylo při vynesení rozsudku nad nimi klíčové a on, přestože sám odsouzen za organizování vraždy, má podle psychologického posudku normální hodnotovou orientaci. Autor posudku také nenalezl nic, co by zpochybňovalo spolehlivost páně Večeřovy výpovědi. Nic, co by napovídalo křivému nařčení či svalování viny na jiné. Tuplovaný vrah a zároveň vlastně slušný člověk?
V odvysílaném pořadu Můj přítel vrah pan Večeř naznačoval, že se v cizině (ve Španělsku a v Jugoslávii) obával atentátu, neboť na něj byla pravděpodobně jeho "šéfy" vypsána odměna padesát miliónů korun. Proto se vrátil do České republiky, sám sebe udal pro dvojnásobné organizování vraždy, policie jej poté nechala rok na svobodě a on celou tu dobu pracoval pro pana Kutala ...
Tedy - zjevná logická díra. Zavolal jsem paní Lorencové, co je to za nesmysl. Jak to, že se pan Večeř ve strachu před likvidací od Vratislava Kutala šel schovat právě k němu do (v uvozovkách) zaměstnaneckého poměru. Vždyť tak jej pan Kutal mohl nechat zlikvidovat nejlíp, když pro něj pan Večeř pracoval!

OTAZNÍKY...

Foto
Paní Lorencová měla radost, když mne slyšela: "E-mailovou adresu vám nedám a vaše otázky zodpovídat nebudu!" sdělila mi do telefonu. Nemá mě ráda, už po mém prvním článku o této cause napsala (v březnu loňského roku) dopis do Reflexu. Stálo v něm mimo jiné:
"Policii jsem na přelomu května a června roku '95 předala něco jako svoji analýzu v souvislosti s některými vraždami v LTO. Tento doklad se jistě nachází někde v policejních spisech, já mám samozřejmě jeho originál. Uvedla jsem v něm šest jmen lidí, o nichž jsem byla přesvědčena, že byli v pozadí těchto vražd, a také důvody, které mne k tomu vedly. Tři z nich byli v listopadu '99 zatčeni. Milan Šišma, Jiří Večeř a Vratislav Kutal."
Vratislav Kutal je ve vězení. Nejdříve se před kriminálem schovával v zahraničí, pak ho chytli na Slovensku a vydali. Jeho obhájce JUDr. Josef Mečl říká ke zmiňované analýze, podle níž měla policie zatýkat: "O její existenci jsem nebyl informován ani já, ani ostatní obhájci. Podobná analýza rozhodně není obsažena ani v soudním spise."
Pak se ptám, zda ona páně Večeřova bizarní verze o návratu ke Kutalovi ze strachu před Kutalem zazněla před soudem. "Ne. V hlavním líčení dokonce Jiří Večeř prohlásil, že o žádném atentátu a odměně padesáti miliónů, která na něj má být vypsaná, nevěděl. Prý se o ní dozvěděl až ve vazební věznici z televize. Přesto nyní v televizním pořadu prohlásil, že ona částka mohla pocházet jen z kruhů pánů Kutala a Šišmy." Nakonec se ptám, zda měl soud k dispozici další důkazy proti Kutalovi a Šišmovi. "Ne, neexistovaly - od počátku šlo o tvrzení proti tvrzení. Kromě tvrzení Jiřího Večeře se nepodařilo shromáždit, a nebylo podle našeho názoru ani kde je brát, další důkazy o vině obžalovaných ... A odborné posudky na věrohodnost pana Večeře znáte." Znám, cituji z nich níže.

PROČ?

Foto
Paní Lorencová odpovídat nechce, tak jsem poslal dramaturgyni Mého přítele vraha mailem dvě otázky: K informacím pana Večeře o jeho návratu do ČR nebyl v dokumentu žádný komentář a byly ponechány přes svou zjevnou nesmyslnost tak, jak je prezentoval. Proč? Proč také nezazněla skutečnost, že celá causa proběhla podle "scénáře" autorky filmu? Tady je odpověď:
J. Večeř v dokumentu nikde neříká, že se dozvěděl o vypsání odměny, a proto se šel udat policii. On sám uvádí, že o této odměně se dozvěděl až u soudu. Jeho výpověď spočívá v tom, že se rozhodl (důvody k tomuto rozhodnutí neuvádí) udat se policii, a následně s ní asi rok spolupracoval tedy sám nepopírá, že nadále pracoval i pro pana Kutala - toto tvrzení nikterak nezpochybňuje ani policie, ani další zainteresovaní, jsou k tomu samozřejmě také písemné důkazy.
K Vaší druhé otázce - pokládám ji za poněkud naivní a zavádějící. Paní Lorencová se nikdy netajila tím, že případ od počátku devadesátých let detailně sleduje, shromažďuje informace, komunikuje samozřejmě i s policií. Vaše verze předem napsaného scénáře je absolutní nesmysl, policie průběžně šetřila všechny možné větve olejářské mafie, paní redaktorka průběžně informovala o vývoji kauzy. Má-li mít Váš dotaz na scénář něco společného s dokumentem Můj přítel vrah - potom je to nesmysl dvojnásobný. V polovině devadesátých let paní redaktorka ještě ani náhodou netušila, že někdy bude komunikovat s J. Večeřem, a to, že z příběhu vznikne dokument, je záležitost stará zhruba jeden rok.

DÍKY, PANÍ LORENCOVÁ!

Foto
Kromě posudku soudního znalce měl soud k dispozici posudek brněnského specialisty - viděl pana Večeře jako narcistní osobnost s disociálními rysy. Ještě další posudek, nařízený odvolacím soudem, konstatuje u pana Večeře disociální poruchu osobnosti. Následný posudek, vyžádaný obhajobou, diagnostikuje asociální a anetickou psychopatii postavenou na narcistní struktuře osobnosti.
To vše nebylo nic platné, přestože podobně strukturovaná osobnost prostě není ve výpovědi věrohodná. Vypovídá ne podle pravdy, ale dle potřeb narcistního ega. Nevadí, pánové Kutal a Šišma byli odsouzeni a sedí.
Přestože byl film Můj přítel vrah melodramatickou nepravdou, nelze mu upřít jediné: Diváci na vlastní oči viděli, že pan Večeř je nevěrohodný, neboť i z vězení, kdy už nemá co ztratit, kromě iluzí o sobě, v dokumentárním filmu lže.
Otázka do diskuse:
Jak jste TV dokument Můj přítel vrah vnímali vy?