nahoru

Jsou Romové opice? [RX Diskuse]

Michal Komárek 25. září 2003 • 02:39

Ve Slaném nedávno vystěhovali několik Romů neplatičů z ubytovny na ulici. Přežívají na dvorku v takové lepší psí boudě. Starosta Ivo Rubík říká: "Nejsou to cvičené opice, nebudeme jim nijak speciálně pomáhat, ponižovat je pozitivní diskriminací." Nemohl jsem se ale zbavit dojmu, jako by ve Slaném zaznívalo ještě jiné sdělení - cvičené sice nejsou, ale tak trochu opice ano. V naší lidské společnosti se prostě neuplatní. A je to jejich problém, ne náš. OTÁZKA: Jak byste vůči neplatičům postupovali vy?

Ve Slaném nedávno vystěhovali několik Romů neplatičů z ubytovny na ulici. Přežívají na dvorku v takové lepší psí boudě. Starosta Ivo Rubík říká: "Nejsou to cvičené opice, nebudeme jim nijak speciálně pomáhat, ponižovat je pozitivní diskriminací." Nemohl jsem se ale zbavit dojmu, jako by ve Slaném zaznívalo ještě jiné sdělení - cvičené sice nejsou, ale tak trochu opice ano. V naší lidské společnosti se prostě neuplatní. A je to jejich problém, ne náš.

Foto
Slaný, město se šestnácti tisíci obyvatel, proslulo kauzou vystěhovaných neplatičů. Romové jsou na ulici už od června, ale spor neutichá - s tvrdou kritikou města se do něj vložil ombudsman Otakar Motejl, angažuje se v něm známý aktivista, anarchista Jakub Polák. Na první pohled všední obrázek: město, Romové, místní spořádaní občané, ombudsman, aktivisté - různé pohledy a každý se svým podílem pravdy. Shodnou se jen v jednom: nejvíc škodí novináři.
Ubytovna Mexiko je kousek od náměstí a přehlédnout se nedá - romské ghetto známé z mnoha českých obcí. Vybydlený velký dům se zanedbaným dvorkem plným nepoužitelných předmětů. Když jsem přicházel, natáčel tu právě jeden televizní štáb a Jakub Polák radil vystěhovaným Romům, aby se s novináři raději vůbec nebavili. Bavili se. I když s despektem. A unaveně. "Opravdu nevím, jak to dopadne. Chtěli bychom dostat ještě nějakou šanci. Zatím nám přeje počasí," shrnula paní-bezdomovkyně před svým přístřeškem. Chtěla by se s městem dohodnout na splátkovém kalendáři. Prý nikoliv poprvé.
REALITA VIRTUÁLNÍ I SKUTEČNÁ
Foto
Je pravda, že novináři případ rozvířili a rozšířili zřejmě i několik nepravdivých informací. K nejpopulárnějším patří, že mezi vystěhovanými bylo i několik těhotných žen. Také se objevily naaranžované fotografie plačících dětí. Starosta si libuje ve zdůrazňování, jak se setkal s novinářskou výrobou virtuální reality. Těhotnou ženu totiž vystěhoval soukromý majitel z jiného domu opodál.
V ubytovně jsou turecké záchody na chodbě. Umývárna se otevírá pouze večer za zvláštní poplatek, obdobné je to s prádelnou. Za jednu místnost bez příslušenství zaplatí nájemníci zhruba tisíc korun měsíčně. Kdyby se chtěli denně osprchovat a vyprat, zaplatí další tisícovku. Nájemní smlouvy jsou na dobu určitou. A to opravdu velmi určitou - jeden měsíc. Jakub Polák navíc v časopise Amaro gendalos tvrdí, že do rekonstrukce v roce 1993 (která ostatně stav budovy nijak zvlášť nezměnila) měli nájemníci smlouvy na dobu neurčitou a nové, nevýhodné smlouvy jim byly vnuceny jako dočasné opatření. Polák uznává, že největší neplatiči z Mexika dluží městu skoro třicet tisíc korun, ale skutečným dlužníkem je podle něj město. Nutí lidi žít v nelidských podmínkách a omezilo jejich práva změnou smlouvy a zvýšením nájemného, jež neodpovídá pravidlům regulovaných nájmů. Za rok to podle Poláka dělá tak deset tisíc v neprospěch nájemníků.
Město tvrdě kritizuje i zpráva ombudsmana Otakara Motejla. Ve Slaném byla situaci prošetřovat jeho zástupkyně Anna Šabatová. Ombudsmanova zpráva připouští, že vystěhování proběhlo v souladu se zákonem, protože nájemníci neplnili své povinnosti podle smlouvy. Zároveň ale zdůrazňuje, že město se dopustilo několika vážných prohřešků a nemuselo nechat dojít celou věc tak daleko. Především: město mohlo tlačit nájemníky k vypracování splátkového kalendáře, strhávat jim dlužné částky ze sociálních dávek a zřídit instituci terénního pracovníka, který by krizové situace pomáhal dlouhodobě řešit.
DARWIN A NULOVÁ TOLERANCE
Foto
Starosta Slaného Ivo Rubík (ODS) je štíhlý, inteligentní a vzdělaný čtyřicátník. Původní profesí biolog podílející se například na výzkumu léčby pacientů s AIDS. I při starostování stále pracuje na část úvazku na Karlově univerzitě. Nedávno pod jeho vedením vyhlásila radnice program nulové tolerance vůči nepoctivosti -- za podpory většiny zastupitelů i obyvatel se pustila do boje se špatným parkováním, vandalismem a neplatiči. Starostovo heslo zní: "Všem stejným metrem. Vyrůstá skupina lidí, kteří jako by měli méně povinností a více práv než ostatní. To tady trpět nehodláme."
Takovou chráněnou skupinou se stávají podle Rubíka i Romové. "Co na tom, že vystěhovaní jsou Romové? Mě to nezajímá, rasista nejsem a platí pro mě jednoduché - platíš, budeš možná bydlet, protože povinnost pomáhat ti nemáme. Neplatíš - nebydlíš. Ať jsi kdo jsi."
Foto
Ubytovna vypadá tak, jak vypadá, vinou jejích obyvatel. "Jak tam může být normální záchod, když záchodové prkénko zmizí do druhého dne. Nerezová baterie tam nezůstane ani hodinu. A pokud jde o smlouvy - nevím, co bylo ve třiadevadesátém při rekonstrukci, to jsem na radnici nebyl. Ale je to jedno, v tom problém není. Město nabízí pomoc v krizové situaci a na každém je, aby se snažil tu pomoc využít. To je všechno. My podáváme ruku, oni na ni plivou." Pozitivní diskriminaci považuje starosta za dlouhodobě zhoubnou, strhávání nájemného z dávek za ponižující - nejsou to cvičené opice, jsou odpovědní sami za sebe. Institut terénního pracovníka pro Romy má za zbytečný a opět ponižující - k čemu, proč zrovna pro Romy, nediskriminujme je tím. Někteří z nich se přizpůsobit dokážou, jiní nikoliv. Je to jejich problém. Státní i evropské koncepce na integraci Romů nebo třeba obdobnou iniciativu Světové banky považuje Rubík za zpolitizované a zbytečné. "Za tím všude stojí takoví lidé jako paní Šabatová nebo ten její manžel (Petr Uhl - pozn. aut.)."
Zní to demokraticky, liberálně, zákonně a občansky. Je navíc pravda, že starosta menšího města rozhodně nevystačí s obecnými proklamacemi o integraci nepřizpůsobivých a musí zcela konkrétně řešit stížnosti a obavy sousedů. Když jsem se ptal na názory lidí na slánském náměstí, nesetkal jsem se s nikým, kdo by starostu odsuzoval.
Foto
Nicméně se nemohu ubránit dojmu, že biologie asi není ideální kvalifikací pro starostu. Nebo alespoň v tomto případě. Starosta Rubík je totiž podle mě trochu technokrat a hodně sociální darwinista. Jako technokrat zdůrazňuje jasné řešení jasného problému - neplatíš, nebydlíš. Jako darwinista nechává na síle každého, zda se prosadí a "přežije". Znevýhodněné vstupní podmínky ho nezajímají. To patří k věci. Nemají práci? Pohybují se v začarovaném kruhu? Ztratili přirozenou půdu své kultury? A co? Jsme si rovni. Každý má stejnou šanci. Nejsme cvičené opice.
Ostatně, opice už jsou z hlediska evoluce za zenitem. A s nimi možná i další druhy.OTÁZKA DO DISKUSE:
Jak byste vůči neplatičům postupovali vy?

Michal Komárek