nahoru

Odpověď

Soňa Göblová2. května 2002 • 12:09

Režisérka Soňa Göblová odpovídá na výtky z článku Ivana Breziny Klackem do hlavy (RX 8/2002). Sedm šumavských starostů mě obvinilo z obrovského množství šokujících lží, neuvedli však to nejpodstatnější: ony lži...

PRÁVO NA ODPOVĚĎ. Režisérka Soňa Göblová odpovídá na výtky z článku Ivana Breziny Klackem do hlavy (RX 8/2002)

OBVINĚNÍ

Sedm šumavských starostů mě obvinilo z obrovského množství šokujících lží, neuvedli však to nejpodstatnější: ony lži. Zmínili pouze, že jde o reportáže Nedej se! z Národního parku Šumava. O jaké lži se jedná, Ivana Brezinu nezajímá a s touto pomluvou nakládá jako s prokázanými fakty.
Jaké šokující lži mají starostové konkrétně na mysli?
Bohužel, žádný ze šesti oslovených starostů si v telefonickém rozhovoru na jedinou šokující lež nevzpomněl. Starosta Kvildy dokonce přiznal, že pořad ve stížnosti zmiňovaný ani neviděl. Jiný starosta mi pro změnu sdělil, že se na Nedej se! moc nedívá. Starostce z Borové Lady vadily zastaralé záběry, starostka ze Stožce za šokující lži označila opakované používání stejných záběrů s jiným komentářem. Jako příklad uvedla záběr staré svážnice. V čem údajná šokující lež konkrétně spočívá, nevysvětlila. Ale snad nejabsurdnější argument uvedl starosta z Modravy: "Stížnost není o tom, aby se zabývala přeci konkrétnem, paní inženýrko!"
Jsme v Česku, a tak už možná nikoho nepřekvapí, že právě tohoto starostu a zároveň zaměstnance NP jsem s filmovým štábem přistihla, kterak na přísně chráněné louce v národním parku protiprávně kácí strom u svého mysliveckého posedu. Následné šetření České inspekce ŽP porušení zákona potvrdilo. Starosta dostane pokutu. Co víc?

FAKTA A DŮKAZY
O čem ty "lživé" reportáže z Národního parku Šumava vlastně jsou? Především o tom, že v NP Šumava je permanentně porušován zákon i závazná rozhodnutí orgánů státní správy:
Nelegální vytěžení části první zóny o rozloze 0,3 ha u mezinárodně chráněné Jezerní slatě. Na toto porušení zákona (č. 114 o ochraně přírody a krajiny) jsme během natáčení upozornili ředitele parku ing. Žlábka. Jeho náměstek však naše tvrzení označil za blbost. V pořadu byly mj. odvysílány autentické záběry z inkriminovaného místa. Zhruba po půl roce pak Česká inspekce životního prostředí porušení zákona potvrdila a správa parku dostala pokutu.
Nelegální odvoz a krádež kmenů z první zóny - Ztracená slať. K neoprávněnému odvozu kmenů byl dokonce použit vrtulník. I tady byly odvysílány autentické záběry z inkriminovaného místa. Česká inspekce protiprávní odvoz potvrdila a nyní jej prozkoumává z hlediska zákona č. 114.
Zneužití dotací ze Státního fondu životního prostředí. Nejenom že byly odvezeny kmeny z míst, kde měly podle závazného rozhodnutí zůstat, ale k nepovolenému odvozu kmenů byly dokonce nasazeny vrtulníky, jejichž provoz je dotován ze SFŽP (jedná se o milióny). Také toto obvinění ředitel Žlábek v pořadu popřel a jeho náměstek označil za nesmysl. Zhruba po půl roce ČIŽP neoprávněný odvoz kmenů potvrdila. Opět autentické záběry z inkriminovaných míst. Případ šetří policie.
Upozornili jsme na skutečnost, že z národního parku záhadně zmizely sortimenty kvalitního dřeva. Zatímco naše i zahraniční akciovky nakupují od NP dřevo pro jeho věhlasnou kvalitu (šumavské smrky se používají například k výrobě hudebních nástrojů a v letectví), z evidence Správy NP Šumava naopak vyplývá, že prodávané sortimenty dříví jsou podřadné kvality. Například na Lesní správě Modrava, tj. v místech, kde probíhají masívní těžby, nebyl v letech 1995-1999 prodán ani kubík první kategorie a pouze 16 kubíků kategorie druhé.
Odvysílali jsme konkrétní případ, kdy lesník prodal kmeny kategorie A jako podřadnou kategorii B. Zaměstnanec, který ředitele parku na podvod v evidenci upozornil, byl posléze pro nadbytečnost propuštěn.
V současné době jsou na České inspekci ŽP nové podněty k šetření protiprávního odvozu kmenů z prvních zón. Přitom dřevo z prvních zón je evidováno jako v terénu ležící. Takže pokud zmizelo, bylo ukradeno. Situace v porostu nasvědčuje tomu, že se kradlo opět vrtulníkem! Atd. Atd. Atd.

JAK KONČÍ KRITICI?

Kdo nedržel hubu a krok, byl právním zástupcem NP Šumava, bývalým důstojníkem StB JUDr. Borovkou, donucen k odchodu. Po zveřejnění jeho tajné evidenční karty musel Borovka park opustit. Zajímavý osud stihl publicistu Vladimíra Justa, který objevil nelegálně vytěženou Jezerní slať. Česká inspekce shledala jeho podnět oprávněným a vyměřila Správě Národního parku Šumava pokutu. Správa parku následovně pokutovala Justa za to, že tuto její nezákonnost odhalil: vstoupil totiž do zakázaných míst! Špatně jsou na tom i vědečtí pracovníci, jejichž výzkum by mohl být v konfliktu s ideologií současného vedení parku. Nedostanou povolení ke vstupu do zapovězených zón. Atd. Atd. Atd.
A co na to Brezina?
Nevidí, neslyší, neověřuje. Ale možná že Brezinu podceňuji, že i on pravdu zná. Pak ale netuším, proč ji zamlčel a překroutil.

Soňa Göblová