nahoru

Světový den svobody tisku

WAN 2. května 2002 • 11:27

V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 3. květen Světovým dnem svobody tisku. Ten se stal prostředkem k vytváření tlaku na vlády, které upírají svým občanům právo na svobodné šíření informací, prostředkem k osvobození vězněných a jinak pronásledovaných novinářů a má také připomenout ty, kteří zahynuli nebo byli přímo zavražděni při plnění svého veřejného informačního poslání.
Svoboda tisku je i dnes v řadě zemí světa omezována nebo přímo potlačována. Objevují se i některé nové trendy, zejména ekonomického charakteru, které se v budoucnu mohou projevit jako jisté ohrožení svobody tisku. S tendenci k omezení svobodného toku informací, zejména těch, jež jsou „citlivé“ pro vlády nebo určité zájmové skupiny, se navíc lze setkat i v nejvyspělejších zemích světa.
O tom, že je práce žurnalistů v současnosti riskantní a životu nebezpečná svědčí skutečnost, že v roce 2001 zahynulo ve světě 58 novinářů a pracovníků medií. Jedná se jak o novináře, kteří byli zabiti při reportážích z míst střetů a konfliktů, tak o oběti organizovaných vražd a také o novináře, kteří zahynuli v souvislosti s teroristickými útoky jak v USA, tak i v jiných zemích světa. Seznam zabitých novinářů s popisem jejich kariéry a osudu je přístupný na webové stránce Světové asociace novin (WAN).
Ve vězení se nyní nachází na celém světě 119 novinářů pronásledovaných za plnění svého informačního poslání, přičemž nejvíce vězněných se nachází v Čínské lidové republice, Nepálu, Turecku a Burmě. Seznam vězněných novinářů spolu s adresami, kam je třeba zasílat protesty proti věznění je k dispozici na webu WAN.


http://www.wan-press.org/3may

WAN