nahoru

Upřesnění

Reflex 4. února 2010 • 09:40

V Reflexu č. 5/2010 jsme na straně 16 zveřejnili rozhovor s bývalým šéfem zahraničněpolitického oddělení úřadu kancléře a jednoho z nejužších spolupracovníků Helmuta Kohla, Prof. Dr. h.c. Horstem Teltschikem.

V Reflexu č. 5/2010 jsme na na straně 16 zveřejnili rozhovor s bývalým šéfem zahraničněpolitického oddělení úřadu kancléře a jednoho z nejužších spolupracovníků Helmuta Kohla, Prof. Dr. h.c. Horstem Teltschikem.


Redakčně byl k článku dodán nadtitulek Horst Teltschik: vyhnání Němců byla cena za rozpoutanou válku, který nebyl panem Teltschikem ani autorem článku autorizován.

Danou větu pan Teltschik nevyslovil a podle něj ani neodpovídá historické pravdě. V rozhovoru konkrétně řekl: „…nikdo z mé rodiny si nikdy osobně nezažil pocit křivdy z vyhnání. Nikdo z nás si také nenárokoval zabraný majetek. Prostě bylo jasné, kdo válku začal a že tohle je cena, kterou za to musíme zaplatit.“

Autorovi rozhovoru Petru Bystroňovi a Horstu Teltschikovi se tímto omlouváme.


Reflex