nahoru

Ježíš na deset způsobů

Jan Jandourek 23. prosince 2009 • 11:43

"Nám, nám narodil se," pěje se o Vánocích. Jenomže kdo? Ježíš, nazývaný Kristus, se kterým jsou spojeny oslavy vánočních svátků, je snad nejvyvlastněnější osobou dějin. JAKO BY JEDEN JEŽÍŠ NESTAČIL...

Ježíš, nazývaný Kristus, se kterým jsou spojeny oslavy vánočních svátků, je snad nejvyvlastněnější osobou dějin. JAKO BY JEDEN JEŽÍŠ NESTAČIL. Lidé jich potřebovali hned několik. Výsledkem je přehlídka dosti pozoruhodných modelů.JEŽÍŠ NEEXISTUJÍCÍ: V rámci historických paradoxů přišla epocha, kdy byla pro změnu popírána existence Ježíše jako takového. Nebyl, není, a tím pádem ani nebude. Jeho stoupenci nechť odevzdají majetek a někde v koutku tiše uspokojují své náboženské potřeby, když nedají jinak. Neexistující Ježíš byl vynálezem především sovětských propagandistů. Oč méně Ježíš podle nich existoval, tím více byl potlačován. Celá věc nakonec nabrala až psychiatrické rozměry. Monstrózní aparát propagandy se věnoval boji proti někomu, kdo údajně není. Bylo to donkichotské, ale tak nějak bez toho milého španělského koloritu.
JEŽÍŠ PRVNÍ KOMUNISTA: Tak jako vstal křesťanský Ježíš z hrobu, povstal nakonec i neexistující Ježíš z nicoty a stal se pro změnu prvním komunistou. Byl konec - konců chudý a nelíbil se panstvu a panstvo jemu a také byl proti tehdejším imperialistům. Protože však Ježíš nečetl ty správné spisy, které by mu otevřely oči úplně, stejně jako je nečetl třeba Jan Hus, byl pokrokový jen relativně. Nedostatečně například bojoval proti unipolárnímu pojetí světa, tvrdošíjně zastávanému římskou supervelmocí. Majetky kritizoval, ovšem nejen majetky boháčů, ale všechny, což je dětská nemoc levičáctví. Nějaký majetek přece zůstat musí, přinejmenším funkcionářům. Na druhou stranu nezakázal Ježíš majetek boháčům ani nevyzval k jeho zabavení, což je nedůslednost.


JEŽÍŠ SLADKÝ PASTÝŘ: Tohle je vyloženě reakční Ježíš. V plné slávě se objevuje v 19. století a k jeho image patří nezbytná bílá noční košile, sem tam ovce a horoucí rudé srdce. Horoucí srdce a čisté ruce byly vyhrazeny čekistům a o symbolice bílé barvy raději nemluvit. Prostě maloměšťácký přežitek.


JEŽÍŠ ZDROJ DNA: Přelom tisíciletí přinesl nové designy. Většinou jde o to, že Ježíš měl podle některých spisovatelů potomky, protože Máří Magdalena mu nebyla přítelkyní v tradičním, ale v moderním slova smyslu. Nic nového pod sluncem. Takové pamflety se psaly již ve starověku a dnes oprášené vypadají jako novinka.


NASA JEŽÍŠ: Nám, nám narodil se díky počítačové technologii. Aspoň to tak tvrdili šiřitelé fotografie, která kolovala v 80. letech mezi českými katolíky. Expertům NASA se prý podařilo na PC rekonstruovat Ježíšovu tvář ze slavné relikvie turínského plátna. Po dvou desetiletích na nás počítačově upravený Spasitel už nedělá takový dojem, protože jsme zvyklí. Tady to spíš než na vědu vypadá na photoshop.


JEŽÍŠ NEUROTIK: V 19. století dospěli někteří věřící k názoru, že Ježíš chtěl už dávno lidi za jejich hříchy potrestat, ale Panna Maria drží jeho trestající ruku. Vypadá to potom tak, že Ježíš neví, co chce, a potřebuje psychickou oporu, aby se nerozzuřil. V Novém zákoně se tak sice nechová, ale lidi občas napadne, že přísnost být musí. Zvláště na ty odvedle a jinou lůzu. Navíc každý ví, že bez protekce to na světě nejde.


JEŽÍŠ DOBRÝ PARTYZÁN: To je určité osvěžení. Pojem Ježíš dobrý partyzán vymyslel kdysi spisovatel Jan Křesadlo, když parodoval teze latinskoamerické teologie osvobození. Teologové z Latinské Ameriky studovali v Německu, kde na univerzitách kvetl marxismus pozoruhodnými květy dlouho poté, co i na Východě lid nahlédl, že tahle kytka je příliš masožravá.


JEŽÍŠ BYZNYSMEN: Dva roky po revoluci se objevila kniha Ježíš chce tvůj obchodní úspěch. Věcně tomu není co vytknout. Proč by měl chtít Ježíš něčí neúspěch? Ale stejně to zní nějak divně.


JEŽÍŠ KÁMOŠ: Svatopluk Karásek v písni o tom, jak Ježíš buší hříšníkovi na dveře. "Má v ruce tašku a v ní flašku, chce s tebou slavit večeři." To je příjemný Ježíš, ale bez ideje posledního soudu trochu k ničemu.


JEŽÍŠEK: Nejlepší verze Ježíšova je nakonec český Ježíšek. Neviditelný, komerčně tedy nevyužitelný. S historickým Ježíšem nějak souvisí, byť není úplně jasné jak. Ale musí to být on, protože má něco společného s dítětem v betlémské stáji.

Ze strašidla bohaté programové nabídky, jak se tomu o Vánocích v TV říká, si tedy můžeme vybrat. Jen jestli by někdy méně nebylo více.