nahoru

Mongolsko: Země modré oblohy

Kateřina Kadlecová 24. listopadu 2009 • 13:18

Který stát světa má nejnižší hustotu zalidnění? Jaká země vám ukáže magickou poušť, nekonečné stepi vonící pelyňkem a spásané tisícihlavými stády, buddhistické chrámy, k nimž vedou nesjízdné stezky...Slaná i sladká jezera táhnoucí se od obzoru k obzoru, divokou tundru s&#160permanentně zmrzlou půdou i strmá, těžko dostupná pohoří?

Rusko a Čína svírají přes dva a půl milionu obyvatel Mongolska a více než čtyřicet milionů mongolských koní, krav, ovcí a koz v mocných ekonomicko-ideologických kleštích. Ještě více než impozantní sousedé však život potomků velkého dobyvatele Čingischána ovlivňují vnitřní podmínky země: obrovské nerostné bohatství, nedostatek vody, ekologické problémy a chudoba většiny obyvatelstva, které jako by si přechod své vlasti od komunismu ke kapitalismu ani neuvědomilo.
Kromě českých vodohospodářů z firmy Vodní zdroje, geologů z jihlavského Geominu, ekologů z Čechy vlastněné společnosti Khaanzaa, českých podnikatelů v pohostinství i bezpečnostních službách a humanitárních pracovníků organizací Adra a Charita ČR se v "zemi modré oblohy" v srpnu 2009 pohybovala i reportérka Reflexu Kateřina Kadlecová. Šla po stopách peněz z rozvojové spolupráce, kterou se Ministerstvo zahraničních věcí ČR snaží Mongolsku pomoci na všemožných frontách.
„Turistické“ snímky byly pořízeny cestou na sever k obrovskému sladkovodnímu jezeru Chövsgöl a při návratu přes hory a doly až na jih, do pouště Gobi.

Text Kateřiny Kadlecové Čeští „gastarbeitři“ v Mongolsku vyšel v Reflexu č. 47 (v prodeji od 19. listopadu).Klíčová slova: