nahoru

Co najdete v Reflexu č. 14?

RX online 7. dubna 2005 • 11:28

Papež Jan Pavel II. byl mocnější než armády. Elektrárna v Holešovicích už dlouhých sto pět let spoluvytváří duch místa jedné z pražských čtvrtí. Jan Merta je považován za jednoho z nejlepších malířů. Subjektivní popis patnáctiletého života jednoho časopisu pohledem zúčastněného pozorovatele. V Praze magické a turistické je k vidění skoro cokoliv, i Muzeum erotických pomůcek.

Foto


Když se Stalin za druhé světové války uštěpačně dotázal, kolik má papež divizí, netušil, že se jeho pozdější nástupci ve funkci generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu -Brežněv, Andropov, Černěnko a Gorbačov - dočkají papeže, jenž jim ukáže, že hnací silou dějin může být více než počty divizí kultura, jejímž jádrem je náboženství. Tímto člověkem, který 16. října 1978 nastoupil v osmapadesáti letech jako 264. (podle některých statistik 265.) římský biskup, první neitalský papež za posledních 455 let a první slovanský papež vůbec, byl polský kardinál KAROL WOJTYLA neboli JAN PAVEL II. Více v reportáží Luďka Bednáře.


Elektrárna v Holešovicích, která začala Praze sloužit 7. dubna roku 1900, už dlouhých sto pět let spoluvytváří ducha místa jedné z nejrázovitějších pražských částí. Tady - podobně jako v sousední Libni, Vysočanech či Karlíně - se roztáčela kola českého průmyslu. Čtyři vysoké elektrárenské komíny dlouhá léta neodmyslitelně patřily ke zdejšímu panoramatu. Objevují se na mnoha fotografiích, ale i třeba na půvabném obrazu Kamila Lhotáka Pohled na Stromovku, který malíř namaloval v jednapadesátém roce. Ale jsou už minulostí. Z původního kvarteta zbývá jediný. Genius loci Petra Volfa.


Prožívám zvláštní rozkoš i napětí z prvního tahu, který otevře obraz a poruší celistvost bílého plátna, jež má určitou formu dokonalosti. Umět ji porušit dost razantně a na správném místě vyžaduje koncentraci a uvolnění zároveň. Dodnes mám trému. Malíř Jan Merta v rozhovoru s Petrem Volfem.


Pozor, toto není historie Reflexu, ale subjektivní popis patnáctiletého života jednoho časopisu pohledem zúčastněného pozorovatele. Osoby a události odpovídají skutečnosti v závislosti na přesnosti paměti zpovídaných osob. Cause Reflex se věnoval Bohumil Pečinka.


V Praze magické a turistické je k vidění skoro cokoliv, od muzea pavouků po muzeum mučicích nástrojů. Kousek od chrámu svatého Mikuláše najdete muzeum, které nevystavuje stroje popravčí, nýbrž stroje na rozkoš. Na první pohled brutální mucholapka na turisty, ale najdete tu i věci, které vás donutí uvažovat o tom, jakou roli hrála sexualita v dějinách lidské svobody. Kuriozita a Jiří X. Doležal.

RX online