nahoru

Bude vojna rasová...

Jiří X. Doležal 11. listopadu 2004 • 07:54

…zpívají skinheads v jedné z písní svých plešatých kapel - a myslí tím, že „oni bílí“ se seberou a půjdou natlouct těm hnědým. Nebo je rovnou pozabíjet, o tom zpívávají arijští hrdinové nejraději. Naší společnosti se daří tyhle sociální devianty zatlačovat a jejich záměry kazit. A zatím nám - v podstatě se stejným, jen trochu

pozměněným heslem - narůstá v Evropě mnohem vážnější nebezpečí.
Nepokoje, které nyní prožívá Holandsko, jsou předobrazem budoucnosti celé Evropy. Rasová a náboženská válka, kterou vyhlásí ne naši skinheadi přistěhovalcům, ale islámští skinheadi nám. Evropa je na pokraji náboženské války nízké intenzity, kterou proti nám povedou muslimští extremisté, žijící ve čtvrtích přistěhovalců, a proto našimi policejními prostředky prakticky nedohledatelní. Je to počátek války, kdy my - svázáni zákony, nařízeními, a především vyšší civilizovaností naší společnosti - zákonitě prohrajeme, protože druhá strana žádná pravidla nedodržuje. A že je islámské kulturní paradigma méně civilizované, je nezpochybnitelné - vždyť toleruje ženskou obřízku!
Kolik lidí - a nejen režisérů - bude ještě muset zemřít v ulicích, než si připustíme, že islám dnes opravdu NENÍ mírumilovnou a tolerantní ideologií?
Plné verze videozáznamů vražd, kdy muslimští extremisté bestiálně vraždí rukojmí-jinověrce, naleznete zde: http://www.homelandsecurityus.com/hostages.asp