nahoru

Další jistota pro Novu

JAN POTŮČEK 17. září 2007 • 17:28

Poslanec Petr Pleva (ODS) navrhuje, aby nový mediální zákon, který má upravovat podmínky zavádění digitálního televizního vysílání, prodloužil platnost licencí televize Nova a Prima o další čtyři roky. Ne že by Nova s Primou už jedno prodloužení nezažily, tentokrát se ale návrh příčí zdravému rozumu. Tedy na první pohled. Na ten druhý už jistou logiku najdete.


Oč jde? Nova s Primou nyní vysílají na základě už jednou prodloužených licencí. Ty jim platí v případě Novy do roku 2017 a v případě Primy do roku 2018. Pokud obě přejdou na digitální vysílání a licence jim vyprší, můžou dopředu požádat o nové a podle nového zákona je prostě budou muset dostat. Licenci pro televizní vysílání už totiž dostane každý, kdo si o ni požádá a neudělá v žádosti gramatickou chybu. Přeháním, ale v podstatě je to tak.
Proč tedy Nově s Primou prodloužovat licence o další čtyři roky, když v podstatě o nic nejde? Chyba lávky, jde. Vysílací licenci sice bude moci získat každý, do éteru se ale dostanou jenom ti, kterým se podaří uzavřít smlouvy s provozovateli televizních vysílačů. Držitelů licencí bude víc než počet televizních stanic, které se budou moci fyzicky vejít do nových digitálních sítí. A tady je jádro pudla.
Ony totiž nové digitální televize nebudou mít od státu garantované místo v digitálních sítích a na vysílače se vůbec nemusí dostat. To se ovšem netýká současných televizních stanic včetně Novy a Primy. Ty, pokud budou souhlasit s přechodem na digitální vysílání, dostanou od státu ještě jednu programovou licenci pro další celostátní kanál navíc a garanci zachování pokrytí při digitálním vysílání na úrovni, jakou mají v dnešní analogové éře. Majitelé vysílačů je prostě do éteru pustit musí.
Zatím to tak platí jenom do roku 2017 (v případě Novy) a 2018 (v případě Primy). Pokud projde Plevův pozměňovací návrh sněmovnou, zajistí si Nova s Primou další čtyři roky bezproblémového přežívání, aniž by se musely strachovat o to, že je správce vysílačů vyhodí. Plevův vylepšovák už schválily kulturní výbor sněmovny a stálá sněmovní komise pro sdělovací prostředky. Napříč politickým spektrem, vyjma komunistů.
Je to typická ukázka otevírání televizního trhu nové konkurenci: pro všechny budou rovné příležitosti, jen někteří je budou mít rovnější, protože na to prostě mají dobré páky.

JAN POTŮČEK