nahoru

Mazat, či nemazat internetové diskuse?

JAN POTŮČEK 23. srpna 2007 • 00:07

Kdo nese odpovědnost za problematický a právně napadnutelný obsah internetových diskusí? Třeba když se pod článkem na libovolné téma objeví údajný seznam Židů v české politice, jak se to nedávno stávalo na Reflexu on-line? Zeptali jsme se JUDr. Heleny Chaloupkové, která se specializuje na mediální a autorské právo.

Kdo nese odpovědnost za problematický a právně napadnutelný obsah internetových diskusí? Třeba když se pod článkem na libovolné téma objeví údajný seznam Židů v české politice, jak se to nedávno stávalo na Reflexu on-line? Zeptali jsme se JUDr. HELENY CHALOUPKOVÉ, která se specializuje na mediální a autorské právo.
Jak je to s odpovědností vydavatele nebo provozovatele internetových stránek za obsah diskusí pod články? Vydavatel Reflexu přímo na webu upozorňuje, že za komentáře nenese odpovědnost a vyhrazuje si právo mazat příspěvky, které by mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa nebo přesvědčení. Jenže někteří lidé si to mohou vysvětlovat jako cenzuru...
Věta, kterou mnozí provozovatelé (vydavatelé) používají a v níž se uvádí, že XY nenese odpovědnost za obsah komentářů a vymiňuje si právo závadné komentáře mazat – pokud naplňují konkrétní skutkové podstaty trestných činů – je jakýmsi vyjádřením postoje k zveřejněnému obsahu komentářů (asi v tom smyslu, že nejde o postoj vydavatele). Nelze však říct, že vydavatel nenese žádnou odpovědnost za zveřejněný obsah. Jednak nese odpovědnost za to, co sám zveřejňuje (umisťuje na příslušných stránkách) a co případné komentáře může vyvolat. Pak nese odpovědnost v závislosti na tom, jak se k spornému obsahu zachová.
Nelze říct, co je čistý postup a co není. Pokud se objeví jakýkoli sporný obsah, který naplňuje znaky některých trestných činů nebo zjevně porušuje osobnostní práva či práva jiných osob, měl by vydavatel podle povahy věci sporný obsah odstranit – jestli to učiní tak, že maže jednotlivé články, nebo smaže celou diskusi a zablokuje ji, je věcí vydavatele. Nelze hovořit o cenzuře, protože v takovémto případě nejde o cenzuru, jak ji má na mysli článek 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Je třeba vzít v úvahu, že na jedné straně má ve smyslu čl. 17 Listiny každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu, ale na druhé straně, protože toto právo s sebou nese také odpovědnost, lze svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. A právě k ochraně a v zájmu některých shora uvedených práv lze připustit zásah do svobody projevu a v tomto smyslu je postup vydavatelů zpravidla v souladu s čl. 17 Listiny.
Zároveň pokud jde o internet (ale nejen o něj), je na místě při realizaci svobody projevu projevit dostatek tolerance k názorům druhých, neboť jak bylo mnohokrát různým způsobem zdůrazněno, bez tolerance není demokracie...

Lze vůbec autora problematických a právně napadnutelných příspěvků v internetových diskusích pohnat k odpovědnosti? Co by takovému člověku hrozilo?
Pohnání autora vydavatelem k "odpovědnosti" je zpravidla problém, protože je značně obtížné ho vypátrat. Ale pokud by vypátrán byl a vydavateli by byla způsobena jeho jednáním škoda, pak si lze představit, že by bylo možné tuto škodu na autorovi vymáhat. Autor je samozřejmě i trestně odpovědný za sporný text, pokud naplňuje skutkovou podstatu trestného činu.



Jiný právní názor na odpovědnost vydavatelů za obsah internetových diskusí najdete v článku Odpovědnost provozovatelů diskusí za příspěvky uživatelů na serveru Lupa.cz

JAN POTŮČEK