nahoru

Noční schůzky diplomacie s literaturou

VLADIMÍR NOVOTNÝ 18. dubna 2007 • 10:00

Na počátku byl nápaditý happening nazvaný Prager Nacht (pro pouze anglicky mluvící Čechy přeložme: Pražská noc), se kterým přišlo jako spoluorganizátor České centrum v Drážďanech a který úspěšně zapůsobil jako propagace české současné literatury v Německu. Na tenhle podnět v loňském roce navázal první ročník pražského happeningu, který si zvolil název Noc literatury a který formou literárních čtení probíhal i na málo známých a někdy převážně nepřístupných místech v starobylé pražské čtvrti - na Starém Městě pražském.


První ročník měl překvapivě dobrý ohlas, rozmanitých čtení se zúčastnilo kolem čtyř tisíc posluchačů – a proto se letos uspořádal druhý ročník Noci literatury, který v Praze vypukne nyní ve čtvrtek 19. dubna.
Nebude to tak úplně noc se vším všudy, happening připadne na podvečerní a pozdní večerní údobí mezi šestou a jedenáctou. V této době, vždy v půlhodinových intervalech, proběhne literární čtení například v pasáži Alfa, v populární Literární kavárně v Řetězové ulici, v Španělské synagoze, v presbytáři kostela sv. Šimona a Judy (dnes již odsvěceného) či v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora - a také v Českém centru, které je (spolu s Památníkem národního písemnictví) hlavním koordinátorem celé akce. Zároveň chce zmíněný projekt relativně netradiční formou představit soudobou literární tvorbu v zemích, v nichž mají naše Centra čili kulturní střediska zastoupení. Proto se oficiálními partnery Noci literatury staly takové diplomatické a kulturní zahraniční instituce jako pražské Japonské a Švédské velvyslanectví, Goethe-Institut Praha, Instituto Cervantes, Maďarské kulturní středisko a Rumunský kulturní institut v Praze.
Literární ukázky vesměs přednesou známí čeští herci, namátkou - ve Španělské synagoze - Jan Potměšil a Marta Vančurová, naši tuzemskou literaturu bude reprezentovat špičkový romanopisec (a také tvůrce filosofických esejů) Michal Ajvaz, nositel Ceny Jaroslava Seiferta, který bude v Českém centru Praha - kde se nalézá "hlavní stan" Noci literatury - předčítat ze svého Druhého města, tj. ze starší autorovy prózy věnované tajemstvím Prahy - skutečným stejně jako vymyšleným. V tomto ústředí Noci literatury bude možno spatřit též výstavu fotografií Petra Kotyka nazvanou Stoly spisovatelů - neboli pohledů na psací stoly spisovatelů známých i méně známých, žijících i žel již nežijících. Vesměs Pražáků - výjimkami jsou ostravští Jan Balabán a Petr Hruška nebo třeba kunštátský Ludvík Kundera. Má to svou logiku: u psacích stolů trávívají spisovatelé své noci, a to zdaleka nejenom čas mezi šestou a jedenáctou, nýbrž i podstatně pozdější... Proto by neměly být nijak extra uklizené: Nechme se ale překvapit!
Je to dobrý nápad, jehož prostřednictvím literární texty jakoby v živé podobě předstupují před veřejnost. A jde o to, aby byly posléze čteny i ve dne, aby vyvolaly hlubší zájem - i o literaturu vůbec. Noci literatury totiž jsou a měly by být přece jen o poznání živější než kupříkladu neméně atraktivní, již tradiční noční akce v muzeích.

VLADIMÍR NOVOTNÝ