nahoru

Smíření s Kotlináři?

Michal Komárek 6. března 2007 • 09:19

Jsou Češi ideální liberální národ? Nechce se mi téhle myšlence věřit. Mám v mnoha ohledech až předsudečnou hrůzu z téhle středoevropské buranské kotliny. Ale statistika je zajímavá: podle posledního evropského průzkumu veřejného mínění jsou Češi nejenom nejvíc ateistický evropský národ, ale zároveň patří i mezi ty, kdo se nejméně zajímají o politiku.


Na první pohled to vypadá velmi sympaticky: na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí nejsme masově zasaženi alespoň jednou mocnou ideologií a chápeme, že stát a politika jsou nejlepší tehdy, když se lidem do života pletou co nejméně.
Možná je ovšem i jiná interpretace. Totiž ta, že Češi nemají právě pevné zásady a nemají velký vztah k transcendentním hodnotám a tak snadněji podléhají ideologiím, které se přímočařeji obracejí k jejich každodennímu životu a jejich zbabělosti. A jež jsou zaštítěny aktuálně mocnými institucemi.
A že jsou z posledních desetiletí uvyklí představě, že politiku ovlivnit nelze, nebo jen za cenu přílišných osobních obětí, a tak je nejlepší se o ni nestarat. Nikoli snad z důvodů liberálního přesvědčení, nýbrž z důvodů rezignace a lenosti. A tak jen víceméně mechanicky volí svoje poslance a obecní zastupitelstva, nanejvýš s pocitem, že volí momentálně menší zlo, protože „Oni – ti nahoře“ jsou v principu stále stejná neovlivnitelná vrchnost, na níž je normální v soukromí nadávat, ale s níž je třeba být zadobře.
Pro Čecha není ani tak důležitý politik – ten ať si u toho svého koryta je, ať si tam prostě krade, protože stejně bude krást, s tím nic nenaděláme – důležitý je pro něj spíše úředník. S tím je třeba vybojovat důležité spory, byť také opatrně jako s vrchností. Ale propojení mezi politikem a úředníkem je příliš abstraktní. Vize, že politik je také pouze z daní placený úředník je pohádka pro malé děti, všichni přece víme, jak je mocný a nedostupný a neodvolatelný.
Tak, to už je možná realističtější obraz Kotliny – statistika zachytila poněkud přízemní, zbabělé, pragmatické a líné Kotlináře. Pravda, pro mě nadále platí, že mezi to málo jejich sympatických charakteristik patří, že málo chodí do kostela.

Michal Komárek