nahoru

Časopisecká příloha tří autorů?

VLADIMÍR NOVOTNÝ 9. listopadu 2006 • 00:14

Vznikl nový časopis, který je ale spíše časopiseckou přílohou: každé dva měsíce čtenáři známého brněnského literárního měsíčníku Host (v létě nevychází, půjde tedy o pětici čísel) v něm najdou vloženou přílohu s názvem Host do školy. Půjde tedy o periodickou přílohu, která má oslovit ty češtináře, kteří nechápou své působení ve třídě pouze jako každodenní rutinu a pro něž má být literatura něco víc než pouhá součást povinného školního předmětu český jazyk a literatura...

. Proto se redakce přílohy vydává s novým časopisem či časopiseckou přílohou do školních kabinetů a pracoven. To zní dobře, otázkou však je, zda tam sídlí abonenti Hosta! Pokud totiž nikoli, pak by celá akce možná ztratila a významu - a češtináři, z nichž pravidelně sleduje Hosta stěží víc než pár set (?), by se potom s novou přílohou Hostu beznadějně míjeli.
Aby taková příloha mohla začít vycházet, musela mít štědrého mecenáše neboli sponzora; měsíčník Host coby časopis literární by sotva na podobnou akci měl prostředky. Nuže, tím sponzorem či mecenášem se stal grant udělený v rámci Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2006. Ovšem v redakci a v redakčním kruhu Hosta do školy dominují vysokoškolští pedagogové z Filosofické fakulty UK v Praze, na níž teoretické bádání zvolna vytlačuje tradiční literárněhistorickou metodologii. Dále je tu několik učitelů z pražských gymnázií. Ač příloha vychází v Brně, v redakci ani v redakčním kruhu není Moravák žádný a dokonce je tam pouze jediný kantor mimopražský z gymnázia v Mariánských Lázních. I to naznačuje, že k reálné školní praxi může mít příloha po čertech daleko! A není jasné, proč Host do školy nemá žádného šéfredaktora nebo vedoucího redaktora: za redakci tu figurují tři jména, takže půjde o kolektivní vedení?
Většinu článků pro HDŠ napsali členové redakce: Václav Vaněk hned tři (!), také František Brož je podepsán u tří materiálů, třetí jméno z uvedené redakční trojice, Petr A. Bílek, nalezneme u dvou... Některé stati se zabývají pedagogickou problematikou, jiné však nejsou určeny učitelské veřejnosti (portrét zapomenutého J. J. Kaliny). Až komicky působí "pedagogický" materiál o výstavě v Terezíně, která končí zakrátko po vydání časopisu... Snad jde jenom o drobné vady spojené s prvním číslem. V Hostu do školy by se ale neměly objevovat takové nesmysly, jako že například "česká literatura mladé hrdiny postrádá": vždyť plno mladých autorů dnes o nich píše, ať je to Tomáš Kolský nebo Jaroslav Rudiš!
Nová časopisecká příloha Hosta chce zaujmout zřejmě zejména mladší češtináře a přiřadit se k akademické České literatuře a především k dvouměsíčníku Český jazyk a literatura; i s ohledem a tzv. literární výchovu nabízí víc článků o literatuře. Můžeme redakci držet palce, aby se jí to podařilo a aby Hostem do školy přispěla ke kvalitě výuky literatury zejména na gymnáziích. Jenom by neměla častovat čtenáře z řad učitelů tak jalově poučujícími tirádami, jako že prý "dějiny jsou proudem nutného dění"!

VLADIMÍR NOVOTNÝ