nahoru

Škola dějepisu na internetu

JANA DOLEŽALOVÁ 30. října 2006 • 02:12

Při surfování po internetu jsem narazila na portál Dejepis.com. Pro všechny, kteří kdy měli k tomuto školnímu předmětu odstup a respekt, doporučuji jeho shlédnutí. Pro mě osobně znamenalo navštívení dějepisného portálu příjemnou možnost, jak si vybrat kteroukoliv událost z historie, již jsem zapomněla, kdysi zcela nepochopila nebo si ji chci osvětlit a připomenout...

Při surfování po internetu jsem narazila na portál Dejepis.com. Pro všechny, kteří kdy měli k tomuto školnímu předmětu odstup a respekt, doporučuji jeho shlédnutí. Pro mě osobně znamenalo navštívení dějepisného portálu příjemnou možnost, jak si vybrat kteroukoliv událost z historie, již jsem zapomněla, kdysi zcela nepochopila nebo si ji chci osvětlit a připomenout. Výklad látky jednotlivých dějinných událostí je sice jednoduchý, ale přehledný a informativní (což je možná naopak výhoda oproti učebnicím dějepisu přetékajícím letopočty, jmény a událostmi). Na portálu najdete také odkazy na pár důležitých dějinných dokumentů, o jejichž existenci má každý, kdo prošel klasickým vzdělávacím procesem, povědomí, nicméně se s nimi nemusel v koloběhu učení přímo setkat. Takovým dokumentem je pro mě Zlatá bula sicilská, o níž si pamatuji jen naučené spojení: Zlatá bula sicilská – rok 1212, ale nic víc. Neodolala jsem a otevřela odkaz na nedlouhý text římského císaře Fridricha, jímž propůjčuje českým zemím práva v rámci římské říše… Kromě osvětlení jednotlivých událostí, je výhodou portálu časová osa, na které jsou zaznamenány zásadní historické události, fungující jako odkazy s možným okamžitým dovysvětlením. Portál Dejepis.com mě osobně smiřuje s dějepisem jako předmětem. Jediná jeho funkce, kterou zatím nedokážu dostatečně docenit, je odkaz na testy, evokující školní písemky.
Pro všechny, kteří to s dějepisem myslí vážněji, nabízí portál e-semestrální kurz, ve kterém může student během patnácti týdnů projít celými dějinami. Za motivační poplatek 100 Kč (aby byli dopředu vyřazeni studenti bez dostatečného zájmu), dostane student údajně CD s výukovými materiály, získá přístup do studijní sekce a povinnost podílet se na studiu esejemi a jednou semestrální prací. V případě úspěšného absolvování kurzu pak získá student certifikát. Podle mého hrubého odhadu může být tento kurz dobrou alternativou ke školní látce a je vhodný pro kohokoliv, pro studující i pracující, kdo si chce dějepis dobrovolně osvěžit.

JANA DOLEŽALOVÁ