nahoru

Michael Scott – Kočičí zaklínání, Irské mýty a pověsti

JANA DOLEŽALOVÁ 22. srpna 2006 • 22:57

Že je Irsko zemí protkanou mýty, pověstmi, tajemnými bytostmi obývající prostor na Zemi spolu s námi, je všeobecně známé. O něco obtížnější je však pochopit, co znamená pro Iry lidová moudrost a mýty. Pokud Irsko navštívíte jako turisti, uvidíte fascinující přírodní scenérie, drsný kraj, svérázné obyvatele, ale do jejich duší stěží proniknete. Prostřednictvím irských mýtů a pověstí se vám to může podařit. Při jejich čtení si chtě nechtě musíte přiznat, že svět Starého národa, mýtického lidu, který byl jedním z osídlovatelů Irska a po příchodu dalších národů se ukryl do ...

světa mimo nás, je fascinující, téměř hmatatelný a o jeho existenci nelze ani přes všechny racionální úvahy pochybovat. Kouzelný vrch, pahorek, Iry nazývaný Sídhe, je branou, kterou lidé Túatha De Dannan po příchodu gaelských Milesanů vešli do nového světa. Odtud Kouzelný národ vychází a tudy se do svého světa vrací. Jak vypráví pověst Poslední útočiště, pahorek Sídhe nelze zničit a Irové mu dodnes přisuzují sílu magického místa.
Mýtické příběhy popisují střety Starého národa s lidmi. Z každého z nich je patrné, že není radno, cokoliv příslušníkům Starého národa brát, ale postavit se jim, pokud si vezmou, co jim nepatří, nemusí být marné. Tak je uchovávána křehká rovnováha mezi oběma světy. Každý střet člověka se světem kouzel a elfů však vnáší do lidských životů hluboké otisky.
Ukázka z pověsti Ztracená nevěsta:
„Strávil jsem mnoho let v misiích v cizině,“ pokračoval. „V Indii jsem viděl, jak člověk dokáže nemožné, v Africe jsem byl svědkem šamanských kouzel, ale teprve tady v Irsku jsem pochopil, že hranice mezi naším a oním světem není tak neproniknutelná, jak se zdá. Na téhle zemi něco je, cosi, co mi necítíme, protože v ní žijeme a jsme s ní pevně spoutáni. Cizinci to tu ale cítí, cítí to ve vzduchu, ve větru. Jako by tu stále nějak přetrvávala kouzla.“
Jak je u nakladatelství Argo dobrým zvykem, každé knize se dostává velké grafické a výtvarné péče. Kočičí zaklínání není výjimkou. Obal knihy jako by byl složený ze zelených pahorků a ilustrace uvnitř knihy od Veroniky Zapletalové provázejí lidové pověsti obrazy a útržky z textů téměř jako vzpomínky pamětníka.

Z anglického originálu Irish Folk & Fairy Tales vybrala a přeložila Markéta Nová
Vydalo nakladatelství Argo, 2006
Doporučená cena 298 Kč

JANA DOLEŽALOVÁ