nahoru

Akceptovatelné tradice přistěhovalců

JANA DOLEŽALOVÁ 29. června 2006 • 09:43

Asi se všichni shodneme, že tradice, které ctí a dodržují představitelé jiných národností žijících mezi námi nám nevadí, dokud nezasahují do našich životů nebo se nedotýkají našich morálních kodexů. Nejvýraznějším zvykem, který nemůžeme akceptovat, je bezpochyby ženská obřízka. Některé země, které se potýkají s přívalem přistěhovalců, dokonce do své legislativy přidali zákon obřízku zakazující.

Proto padl v tomto týdnu ve Švédsku první trest za obřízku vůči somálskému muži, který nechal obřezat svoji třináctiletou dceru a ještě ji při zákroku držel. Postoj občanů Švédska je jasný: vyznáváme určité hodnoty, stanovili jsme si pravidla, ve kterých chceme žít a kdo je neakceptuje a chce přitom žít v naší zemi, musí být potrestán.
Moje kamarádka učí v kanadském Torontu na základní škole. Do doby než do práce nastoupila, netajila se obdivem k černošské menšině a snila o tom, že si jednou pořídí malé míšené černošsko-bělošské dítě. Po několika týdnech výuky ve třídě složené převážně z dětí přistěhovalců přehodnotila svůj postoj. Prohlásila, že nejnevycválanějšími dětmi, které jí procházejí rukama, jsou děti Jamajčanů. Ne proto, že by náhle prozřela a uviděla černé v jejich strašné podobě. Ona jen při práci s dětmi zjistila, že nejšikovnější, nejvnímavější a nejpozornější děti jsou z rodin, které dodržují tradice své komunity, židé a Indové… Tradice dávají dětem řád, učí je pokoře a poslušnosti. Jamajčané, alespoň ti, jejichž děti chodí do její třídy, žádná taková pravidla nedodržují. Vyrůstají nekontrolovatelně a nespoutaně.
Pravidla a tradice nemůžeme jednoznačně odsoudit. Většinou jsou pozitivním momentem v životech lidí, ať už dětí nebo dospělých. Tedy pokud člověka neponižují, neubližují mu ať už fyzicky či psychicky. Pokud se zamyslíme nad naším postojem k tradičním životům imigrantů žijících mezi námi, nejpozitivněji vnímáme Vietnamce, kteří ctí pracovitost a nekonfliktnost. Nemáme rádi agresivitu a výtržnosti. Obřízku, pokud by se prokázalo, že je prováděna v komunitách lidí, u nás žijících, bychom také nebyli ochotni akceptovat.

JANA DOLEŽALOVÁ