nahoru

Kdysi Devětsil, dnes Rozrazil

VLADIMÍR NOVOTNÝ 20. dubna 2006 • 01:03

Co to byl Devětsil, to by měl vědět každý maturant, kdyby si ovšem něco ze školní výuky pamatoval: prozraďme tedy, že šlo o literární seskupení mladé generace let dvacátých, píšící převážně v duchu poetismu - a že v jeho rámci vycházel tzv. ReD, Revue Devětsilu, kultovní časopis mladé české literární a umělecké avantgardy. To již však je muzeální záležitost, zato nyní, opět v Brně, tedy poblíž míst, o nichž básník (Nezval!) napsal, že...

"na břehu řeky Svratky kvete rozrazil", začal vycházet nový umělecký (leč také literární) časopis nazvaný Rozrazil.
Nulté číslo brněnského Rozrazilu vyšlo již loni v listopadu, představovalo však pouze příslovečný rozjezd nového periodika, zatímco všechna tři čísla (Rozrazil je tedy měsíčník, v létě však vydáván nebude, má tudíž periodicitu deset čísel ročně) mohou vyvolávat dojem, že "tohle už je ono", jak napsal redaktor časopisu, známý brněnský divadelník Petr Minařík, který také ve "svém" nakladatelství Větrné mlýny ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku a Centrem experimentálního divadla nové perodikum vydává. V redakční radě figuruje mj. Vladimír Morávek a Petr Oslzlý a je znát, že chtějí v časopise vytvořit co nejširší prostor pro všechny možné kumšty a uměny - samozřejmě v tom rozmezí, jaké jim zprvu osmdesátistránkový, posléze již skoro stočtyřicetistránkový Rozrazil umožňuje.
Takto kumštovní jsou však i podtituly časopisu: jednak se dovídáme, že to je "revue na provázku", jednak že prý kráčí o "poutavý časopis": tenhle pojem sice naše úřední názvosloví nezná, mohla by to však být pravda! A ještě kumštovnější jsou názvy jednotlivých rubrik: na prvním místě je rubrika Opona, potom Foyer, pak Lóže a Fundus, následují rubriky Dílna, Čtené, Chór, Propadliště a Ferman; v březnovém čísle se představila i rubrika Komiks. A redakci jistě nechybí ani smysl pro vtipnou reklamu: s úsměvem ve zmíněném čísle hlásají do celého (alespoň českého) světa, že Březen je měsíc Rozrazilu!
Nicméně: také v Rozrazilu si usmysleli, že budou připravovat tematická čísla, když tomu odborně říkají "plést páté přes deváté". Například lednové bylo věnováno dílem filmu, dílem hudbě a alkoholu, nejnovější se zabývá jednak architekturou, jednak železnicí. Z literátů zatím dostali šanci spíše známější jména, autoři, kteří už vesměs vydali nejednu knihu, například Eugen Brikcius, Milan Ohnisko či nedávný debutant Vladimír Pavlovič aj., jistě časem dojde na další. Z pražského odstupu můžeme konstatovat zhruba toto: šířeji koncpovaný Rozrazil může být na brněnské kulturní scéně vítaným a potřebným konkurentem víceméně vyhraněně literárního měsíčníku Host. Jen ať se trumfují, kdo z nich bude lepší! A nejkrásnější je skutečnost, že v českém literárním a kulturním časopisectví se daří květinám: devětsilu, rozrazilu...

VLADIMÍR NOVOTNÝ