nahoru

Také rádia už testují digitální vysílání

JAN POTŮČEK 11. listopadu 2005 • 08:45

Přechod na digitální vysílání se netýká jenom televizí. Český rozhlas a tři největší komerční rádia v České republice - Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio Impuls – spustily v Praze krátkodobé experimentální vysílání v systému T-DAB, což je rozhlasová obdoba digitální televize DVB-T, jejíž vysílání už pět let zkušebně běží v Praze (a od konce října na jedné vysílací síti už v řádném provozu).Systém T-DAB umožňuje vysílat rozhlasový signál prakticky ze stejných vysílačů, na kterých rádia vysílají v FM pásmu. O nižších výkonech ale pokrývá daleko větší území při zachování lepší kvality než současné analogové vysílání. Současné experimenty probíhají u příležitosti 11. výročního zasedání světové organizace pro digitální rozhlas World DAB Forum, které proběhlo od 3. do 4. listopadu v Praze na Žofíně. Jde jen krátkodobé zkoušky, ke kterým Český telekomunikační úřad vydal dvě třicetidenní povolení. Jedno získal Český rozhlas, druhý České radiokomunikace.

Rozhlas může vysílat i televizi

Český rozhlas šíří na kanále 10A ze strahovského stadionu celkem pět programů: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha a nové digitální stanice Radio Česko, D-dur a Leonardo. Během zasedání World DAB Fora rozhlas přidal také aplikaci DMB (Digital Multimedia Broadcasting), která umožňuje přijímat televizní vysílání na mobilní telefony, které podporují tuto službu. Rozhlas takto nejprve šířil zpravodajskou televizní stanici ČT24, později pak přenášel záběry z pavilonu goril pražské zoologické zahrady, kde v té době stanice Leonardo připravovala vlastní reality show Odhalení. Kromě toho digitální vysílání umožnilo vysílat na displeje rozhlasových přijímačů krátké textové zprávy, elektronického programového průvodce a označení formátu jednotlivých stanic.

Digitální experiment Českého rozhlasu technicky zajišťuje společnost Teleko. Vysílání začalo 26. října a bude pokračovat do 25. listopadu. Během této doby rozhlas vyzkouší další doplňkové služby a vysílání stejných programů s odlišným datovým tokem, aby zjistil, kolik stanic se vejde do jednoho multiplexu, aniž by se to negativně odrazilo na kvalitě zvuku. Nejde o první experiment tohoto druhu v České republice. Už v roce 1999 proběhlo podobné zkušební vysílání Českého rozhlasu v Praze. Tehdy ho zajišťovaly České radiokomunikace. Ty se chtěly podílet i na současném pokusu, rozhlas však oslovil příbramskou společnosti Teleko.

Radiokomunikace se tedy domluvily na spolupráci s komerčními rádii a získaly povolení ke zkušebnímu vysílání na pražském kanále 12D (platí od 31. října do 30. listopadu). Multiplex tvoří pouze audio výstupy Frekvence 1, Evropy 2 a Rádia Impuls. „Doplňkové služby neplánujeme, rádia nám je nedodala,“ vysvětlil zástupce ČRa Martin Indra. Kromě toho ČRa šíří stejné programy i v takzvaném L-bandu, bloku LC. V prvním případě vysílají (podobně jako Český rozhlas) ze strahovského stadionu, ale z jiného „lízátka“, v druhém jde signál z vysílače Žižkov. Dosah všech těchto experimentů je celkem velký, majitelé digitálních rádií je naladí až padesát kilometrů od Prahy. Podmínkou je pokud možno nezastíněný, přímý pohled na vysílač.

Na trhu nejsou žádné přijímače

Digitální experimenty však mají minimum posluchačů, protože v České republice se dosud neprodávají digitální rozhlasové přijímače. Oproti tomu například v sousedním Německu, kde už rozhlas v systému T-DAB vysílá na komerční bázi několik let, jsou na trhu desítky typů přístrojů od domácích rádií přes autorádia až k walkmanům. Výjimkou nejsou ani kombinované přístroje, na které lze naladit jak digitální rozhlasové stanice, tak stávající rádia v FM pásmu. Cena těchto přístrojů se pohybuje od 50 liber výše. V Česku jejich prodej zprostředkovává jen několik společností formou závazné předobjednávky. Koupě takového rádia ale zatím nemá smysl, protože současné experimenty koncem listopadu skončí a není jisté, zda se je časem podaří obnovit či zahájit řádný provoz rádií v systému T-DAB.

Potíž je v tom, že pro digitální rozhlas je v celé Evropě vyčleněný kanál 12, na kterém v současné době vysílají některé televize. Digitální rozhlasový signál se přitom s analogovými televizními kmitočty ruší. Na vlastní kůži to mohli pocítit diváci televize Nova v severních Čechách, kde tuto televizi ruší silný vysílač digitálního rozhlasu z Německa. Dokud tedy Nova nepřejde z analogového na digitální pozemní vysílání, nemůže Česká republika spustit celoplošné digitální rozhlasové vysílání v systému T-DAB. Podle prezidenta rádií Frekvence 1 a Evropa 2 Michela Fleischmanna se ale už na příští rok plánují první jednání o digitalizaci rozhlasového vysílání a v roce 2007 by mohly být uděleny první licence.

Zatím jsou jen televizní multiplexy

Kromě systému T-DAB mohou rádia digitálně vysílat také v „televizních“ multiplexech DVB-T. V České republice už takto vysílá Český rozhlas (v digitální síti A Českých radiokomunikací v Praze a v digitálním experimentu společnosti Czech Digital Group také v Praze), dále pak rádio Proglas, Expres a Classic FM (v pražském experimentu CDG) a chystá se vysílání Frekvence 1 (v síti A Českých radiokomunikací v Praze). V úvahu připadá ještě třetí digitální formát pro vysílání na krátkých vlnách (DRM), který v tuzemsku předloni odzkoušely České radiokomunikace. Experiment proběhl v Hradci Králové. DRM je ale pro země velikosti ČR zbytečný, protože šíří signál na velmi velkém území. Hodil by se jedině pro vysílání do zahraničí.

Urychlené přidělení vysílacích sítí v systému T-DAB a digitálních rozhlasových licencí by velmi pomohlo zejména veřejnoprávnímu Českému rozhlasu. Ten už od letošního jara provozuje tři speciální stanice určené primárně pro digitální vysílání. Zpravodajské Radio Česko, hudební D-dur a vědecko-populární Leonardo lze zatím poslouchat především na internetu a v pražské „televizní“ digitální síti Českých radiokomunikací. Od února 2006 se tento „televizní“ multiplex rozšíří i do Brna a o měsíc později i na Ostravsko. Už začátkem prosince ale rozhlas zahájí zkušební vysílání další digitální stanice, označované pracovně jako ČRo 4. Půjde o dlouho očekávané veřejnoprávní rádio pro mladé posluchače.

(psáno pro měsíčník Krajské noviny v Pardubicích a Hradci Králové)

JAN POTŮČEK