nahoru

Život začal svůj nový život

VLADIMÍR NOVOTNÝ 9. listopadu 2005 • 10:47

Už si to vybavují jenom nemnozí pamětníci: za první republiky a potom krátce po druhé světové války vycházel časopis Život, vydávaný Uměleckou besedou. Slavná léta tohoto periodika jsou spjata zejména s působením básníka Vladimíra Holana, který v něm nějaký čas působil a snažil se na stránkách časopisu uveřejňovat nejlepší soudobé literární tvůrce. Potom se život Života nadlouho uzavřel: nastal rok 1948. V současnosti však došlo k postupnému zmrtvýchvstání staroslavné Umělecké besedy (dále: UB) - a není divu, že členové UB si přáli obnovit věhlasný Život.


K tomu pak letos na podzim došlo a nyní máme v rukou první číslo nového (staronového!) literárního a kulturního časopisu Život (s podtitulem Revue Umělecké besedy). Jenže u loga a poté též v tiráži s jistým podivením nalézáme ještě druhý podtitul: Revue pro literaturu, hudbu a výtvarné umění. Tato revue je tudíž jakousi double-revuí! Ročník je to první (spolu s předúnorovými ročníky však dvaadvacátý), šéfredaktorkou je Vlasta Skalická (autorka několika sbírek krystalické lyriky), předsedou redakční rady je znalec dějin UB, básník Rudolf Matys - a svět literatury v jedenáctičlenné radě hájí poetové Václav Daněk a Martin Langer.
Pokaždé je to moc dobře, když se objeví nějaký nový literární či kulturní časopis a Život ve svém zaměření slibuje spojovat obojí, ruku však na srdce: (pů)jde o časopis, anebo o takový typ publikace, jejž brněnští akademičtí bohemisté charakterizují jako "periodický literární sborník"? Letošní první číslo je i letošním číslem podzimním neboli jediným, v příštím roce mají vyjít dvě čísla Života: máme tedy k dispozici skutečně spíše almanach nebo cosi jako "půlročenku". Možná vskutku kráčí o revui: tomu ostatně odpovídá i skladba prvního čísla.
Včetně úvodního slova sochaře Olbrama Zoubka, nynějšího starosty UB, totiž v Životu najdeme víc článků odkazujících k minulosti (mj. o kontaktech Umělecké besedy s Václavem Havlem), pročež Život nevyznívá jako tribuna současnosti. Nechybějí tu četné zdravice, můžeme si přečíst ukázky z nových rukopisů (nebo už vydaných), užitečná a hodnotná je rubrika Ze života Umělecké besedy, kde se dočtete i o Literárních středách, organizovaných literárním odborem UB. Kromě starších textů zde najdeme i texty nové, jenže například verše Karly Erbové vyšly už loni v jiném časopise. Že by se Život dal od počátku na vykrádání cizího peří? Věřme, že nikoli!
Předseda českého PEN klubu Jiří Stránský ve svém "přípitku" zdůrazňuje, že téměř všichni členové výboru UB (spolu s dalšími desítkami spisovatelů, překladatelů a publicistů) jsou zároveň členy UB i Pen-klubu. A tak se nabízí hypotéza, že se nový Život možná stane i neoficiálním literárním orgánem PEN klubu. Koneckonců proč ne: kde také mají členové obou spolků publikovat?

VLADIMÍR NOVOTNÝ