nahoru

Pád Petrova aneb Velké nakladatelské zemětřesení

VLADIMÍR NOVOTNÝ 19. října 2005 • 10:01

Ta zvěst, jak už to v takových případech bývá, přišla zouplna znenadání, jako příslovečný blesk z čistého říjnového nebe: svůj zánik ohlásilo brněnské nakladatelství Petrov, vedené Martinem Pluháčkem. Nejde ovšem o zánik totální a především nejde o žádné tuctové nakladatelství: Petrov byl od začátku let devadesátých "rodinným stříbrem" naší literární kultury;, debutovala v něm také celá řada talentovaných autorů. Tato knižní firma se také cílevědomě se podílela na literárním dění v zemi.


Vskutku však není zánik jako zánik: ještě před několika dny nic netušící redaktoři upřesňovali ediční plán na příští kvartál, když jim Martin Pluháček oznámil, že k 31. prosinci Petrov končí a redaktoři Petrova jakbysmet. Pozor však: končí nakladatelství Petrov a nevyjde tím pádem žádný z titulů připravovaných na rok 2006, některé ovšem vyjdou, leč nikoli v Petrově - a nikoli u Pluháčka. Jenže to má ještě jeden háček: Pluháček se totiž rozhodl, že bude používat výhradně jména Martin Reiner (pod nímž psal poezii a prózu) - a že si v Brně založí nové nakladatelství (pod nějakým novým názvem), do něhož si z Petrova převede jednak prestižní tvůrce (I. Wernisch, J. Kratochvil), jednak pisatele komerčně úspěšné (Viewegh, Dousková). Zbývající kmenové autory Petrova či ty, kdo u něho začínali, takříkajíc pošle na dlažbu. Mohou se sice uplatnit v jiných nakladatelstvích, leč tam nemají velkou šanci: vždyť právě Petrov byl vlajkovou lodí nové české beletrie a po jejím ztroskotání si budou mnozí literáti připadat jak trosečníci. Nejbolestnější dopad to samozřejmě bude mít na ty tvůrce nové, nezavedené... Ti se mohou, obrazně řečeno, odebrat z Petrova rovnou na Špilberk a tam čekat na smilování.
Na druhé straně je tu příležitost pro kurážné: mohlo by, třeba postupně, vzniknout, proč ne v Praze, nějaké nové nakladatelství, které by po krůčcích převzalo vůdčí roli brněnského Petrova. Nesmírně tu záleží na výši finančních prostředků, které ministerstvo kultury přidělí na literární aktivity; za Dostála to bylo hanebně málo, uvidíme, jaké to bude za Jandáka a jaké po volbách. Donedávna také platilo, že se dobrá česká literatura vydává na Moravě, jenomže ponejvíce šlo o autory žijící v "království", čili v Čechách, nikoli v "markrabství", na Moravě. Koneckonců Petrov bylo nakladatelství nejpřednější, ale nikoli jediné: vysokou kvalitu má Torst, v Argu vydávají své knihy M. Urban a E. Hakl, v Prostoru objevili Edgara Dutku, řadu zajímavých titulů vydala Concordia - jde tedy všehovšudy o nenadálé zemětřesení. Ale i o to, kolik bude obětí.
Co říci k zániku Petrova? Čest jeho památce, nakladatelství se zasloužilo o českou literární kulturu. A sirotkům petrovským popřejme hodně zdaru v hledání nových nakladatelských možností.

VLADIMÍR NOVOTNÝ