Poetoparty na hradě Bítově | Reflex.cz
nahoru

Poetoparty na hradě Bítově

VLADIMÍR NOVOTNÝ29. září 2005 • 11:31

Po několikaleté prodlevě, kdy se čeští básníci a vůbec literáti scházeli se studenty a kulturní veřejností v Olomouci městě, se vše vrací do starých dobrých kolejí a letošní setkání básníků se bude opět konat na jihomoravském hradě Bítov - tam, kde v roce 1996 z iniciativy místního správce a kastelána, totiž jednoho z našich nejplodnějších poetů Jiřího Kuběny, se celá tradice zrodila. Domácí literární kruhy tuto změnu či tento návrat do hradeb uvítali s nadšením - a prý jich na Bítov zavítá teď o víkendu...

(akce proběhne od pátku do neděle) kolem sto dvaceti! Jistě u toho budou i další zvědavci, na obyčejný lid čtenářský se však pochopitelně dostane jen stěží. Půjde tedy o učiněnou poetoparty, nicméně žádní Bublanovi těžkooděnci snad v podhradí nehrozí. Poezie sice může být i křiklavá, žel i vykřičená, básníci jsou však v podstatě snílci.
Znovuzrození bítovské tradice lze jen uvítat, rokování básníků může být nadmíru užitečné, také už nedojde a takové excesy jako před lety, kdy tvůrci z undergroundu s gustem zesměšňovali někdejší veršující funkcionáře. Proto máme chuť dokonce zvolat: Ať znovu žije Bítov! Můžeme se však také na celou záležitost podívat z jiného, podstatně skeptičtějšího úhlu: jeden zahraniční bohemista, známý svou sršatostí, se při zprávě o setkání sto dvaceti básníků na Bítově notně podivil a štiplavě utrousil: Sto dvacet? Kde jste vzali sto dvacet básníků? To bude určitě sto dvacet grafomanů!
Náš čechomilný cizozemec se zabývá kupříkladu Holanovou poezií a z tohoto hlediska je právem opatrný nebo zdrženlivý: vždyť zatím ještě nikdo z nynějších básnických tvůrců neprošel bezohlednou zkouškou času. I ti dnes respektování nebudou možná v očích dalších pokolení znamenat skoro nic - tak jako třeba ve své době někteří respektovaní Holanovi souputníci a vrstevníci, co jsou teď nadobro zapomenutí, ať už právem či neprávem. Leč žerty stranou, nepochybně jde o sto dvacet pravých básníků, tj. lidí píšících poezii, schopných vytvořit básnická díla, která přinejmenším v současnosti oslovují čtenáře (ty nikdy početné čtenáře poezie) nebo tlumočí soudobý stav věcí, naše citové postoje a životní filosofii, namátkou i ve formě "poezie hrou", čili jako experiment aj. Vědátor a kritik může tvrdit, že kráčí o samé grafomany, jde ale vskutku o básníky. I kdyby v jejich tvorbě nějaký příští Ivan Wernisch, zkušený kutač v poezii minulosti, po letech objevil jedinou skvostnou básničku, kterou v této době dokázali napsat, pak jejich pohroužení se do poezie stojí za to. Proto ať jim právem až do neděle patří hrad básníků Bítov.

VLADIMÍR NOVOTNÝ


Kurzy měn
25,680
22,520
28,710
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější