nahoru

Kolektiv autorek – Závoj a džíny

JANA DOLEŽALOVÁ 1. července 2005 • 10:57

Užitečná knížka o životě žen v islámských zemích. Útlá knížka je sestavená z příspěvků jedenácti žen, které udělaly (rozdílnou) zkušenost s postavením žen v islámských zemích, od novinářek, přes studentku afrikanistiky, českou muslimku, egyptskou novinářku, německou humanitární pracovnici až po tureckou profesorku. Každý příspěvek mapuje život v jiné zemi a z jiného úhlu pohledu. Z knihy jasně vyvstává několik hlavních problémů žen v muslimském světě:...

podřízenost muži a jeho rodině, mnohoženství, problém vlastnění dětí mužem, problematický kontakt ženy se světem mimo domov, dostupnost vzdělání kontra zaměstnání. Kontrastně k těmto zkušenostem vyznívá příspěvek české muslimky Jany Al Oukla. Ačkoliv musí odrážet netolerantní útoky českého okolí, je ve svém světě šťastná. Západ je z jejího pohledu, stejně tak jako z pohledu muslimek v knize, především odsouzeníhodný z důvodů amorálnosti a nefunkčností rodin. Je nadšená morálním základem islámu, fungováním rodiny muslimů. Jenže Jana Al Oukla je muslimkou v demokratické zemi. Z textů o ženách v islámských zemích jasně vystupuje skutečnost, že situace a ovzduší kolem muslimek se vždy liší podle momentální politické situace v zemi, podle rigidity okolí, podle společenského postavení rodiny a neméně také podle vztahů v rodině. A tady platí: čím chudší společnost, tím sešněrovanější pravidla života, tím arogantnější přístup mužů k ženám, tím otřesnější nepoměr práv žen a mužů. A v tom se jeví největší kámen úrazu islámu, stejně jako jakéhokoliv jiného učení. I dobře míněná pravidla mohou být kdykoliv a kýmkoliv zneužita. A ve většině islámských zemí jsou ženy, nastaveným systémem, utiskovány ze strany mužů. A tak přestože západ odsuzují, většina muslimek v knize přiznává, že by ocenily svobodnější a rovnější vztah k mužům, možnost rozhodování o svém životě. Stejně jako ženy na celém světě totiž i ony touží po vzdělání, i po šťastném rodinném životě. Tuhle knížku doporučuji všem, kteří si chtějí rozšířit svůj pohled na život žen v islámských společnostech. Už proto, že tato knížka nepředkládá hodnotící soudy, ale nutí o životě muslimek přemýšlet v širších souvislostech.

JANA DOLEŽALOVÁ