nahoru

V regionech není nejtmavěji

VLADIMÍR NOVOTNÝ 15. června 2005 • 11:45

Zatímco v metropolích českých zemí probíhají kvasné i nekvasné spory, zatímco příznivci Literárních novin mezi sebou vedou malou občanskou válku o to, jak bude týdeník vypadat (bude-li vůbec k něčemu vypadat), zatímco obtýdeník Tvar je po redakčních změnách každým číslem lepší a především inteligentnější, v souladu s tím, jak se redakce sympaticky zbavuje křečovitého, resp. tuze dětinského vtipálkovství, v regionech je situace odlišná...

. Některé regiony sice na nás působí málem jako stojaté vody, ale jinde se bez velkých slov pracuje, píše, vydávají se tam zajímavé knížky. Což určitě stojí za zmínku.
Poměrně nedávno mezi kandidáty na prestižní Literu za poezii (v rámci soutěže Magnesia Litera) objevila nejnovější sbírka málo známého plzeňského básníka Josefa Hrubého s názvem Osoby, dílo nesporně výrazného tvůrce a neúnavného propagátora plzeňské literární kultury. Ve spojitosti s osobou tohoto básníka si několik uznalých slov zaslouží i instituce, která je rovněž jeho dílem a která nyní oslavuje malé jubileum. Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (sídlící pochopitelně v Plzni) se totiž v pondělí konala vernisáž komorní, ale poutavé výstavy "Patnáct let Střediska západočeských spisovatelů". Právě z iniciativy Josefa Hrubého totiž zjara 1990 v Plzni vzniklo zmíněné středisko, sdružující literáty ze Západních Čech, tj. z dnešního Plzeňského a Karlovarského kraje.
Na výstavě najdeme řadu dokumentů z činnosti střediska (je i spoluvydavatelem regionálního literárního měsíčníku Plž, de facto našeho jediného literárního časopisu v českých zemích s regionálním záběrem), ale především knihy, které Středisko západočeských spisovatelů vydalo ve spolupráci s některým místním nakladatelstvím nebo jejichž vydání iniciovalo - a za uplynulých patnáct let se už nahromadila úctyhodná kupa publikací. Právě západočeské Středisko také před několika lety založilo prestižní regionální Cenu Bohumila Polana, pojmenovanou podle významného plzeňského kritika a udělovanou západočeským literátům nebo autorům děl se západočeskou tématikou (i kulturněhistorickou).
U příležitosti této výstavy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje připravila důkladný bibliografický soupis publikací (převážně knižních, ale i některých účelových tisků nebo osvětových titulů vydaných členy Střediska během posledních patnácti let) - a tento soupis vydal na pětašedesátistránkovou (!) brožuru. Zahrnuje práce i zemřelých regionálních literátů, přičemž v obecnější rovině bychom mohli k Plzeňanům připojit i slavné plzeňské rodáky jako Jiřího Suchého či zesnulé Miroslava Holuba a Miroslava Horníčka. Ti však členy Střediska nebyli či nejsou, stejně jako Vladimír Páral nikoli, ačkoli zrovna on dlouho žije v západních Čechách. Přibližně dvacet členů Střediska je zároveň i členy celostátní Obce spisovatelů. Nejde však toliko o statistiky, směrodatné je, že existuje plzeňský (a západočeský) literární život. Tím se leckteré jiné regiony nemohou pochlubit.

VLADIMÍR NOVOTNÝ